เนื้อเพลง Feelin’ Is Right คำอ่านไทย Samantha Mumba

I Know That You Want Me
( ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

Oh Boy Oh Boy Oh Boy You Know The Feelin’ Is Right
(โอ บอย โอ บอย โอ บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)
Oh Boy Oh Boy
(โอ บอย โอ บอย)

Boy You Better Help Me Out
(บอย ยู เบ๊ทเท่อร์ เฮ้ลพ มี เอ๊าท)
There Is Something You Should Know By Now
(แดร์ อีส ซัมติง ยู เชิด โนว์ บาย นาว)
Yeah I Been Watching You
(เย่ ไอ บีน วัทชิง ยู)
I Can See It In Your Eyes
(ไอ แคน ซี อิท อิน ยุร อาย)
Tell Me That You Feel This Too
(เทลล มี แดท ยู ฟีล ดิส ทู)

Gotta Let It Go
(กอททะ เล็ท ดิธ โก)
Just Let It Show
(จั๊สท เล็ท ดิธ โชว์)
Don’t Care About What Our Friends Will Say
(ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ว๊อท เอ๊า เฟรน วิล เซย์)

I Know That You Want Me
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

Oh Boy Oh Boy Oh Boy You Know The Feelin’ Is Right
(โอ บอย โอ บอย โอ บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)
Oh Boy Oh Boy Oh
(โอ บอย โอ บอย โอ)

So Here We Are Standing Face To Face Again
(โซ เฮียร วี อาร์ ซแทนดิง เฟซ ทู เฟซ อะเกน)
Oh Baby Now How Will This End
(โอ เบ๊บี้ นาว ฮาว วิล ดิส เอ็นด)
Tell Me What More Can I Do
(เทลล มี ว๊อท โม แคน นาย ดู)
I Can Only Meet You Halfway
(ไอ แคน โอ๊นลี่ มี๊ท ยู ฮอฟเวย์)

Tried Everything
(ทไร เอ๊วี่ติง)
To Make You See
(ทู เม้ค ยู ซี)
You Don’t Have To Be Afraid Of Me
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)

I Know That You Want Me
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign All I Need Is A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

I Know That You Want Me Want Me Baby
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี ว้อนท มี เบ๊บี้)
But Maybe You’re Shy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try Try
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย ธราย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign All I Need Is A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

You Know You Think About It
(ยู โนว์ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I Know You Think About It
(ไอ โนว์ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
It’s No Use To Fight It
(อิทซ โน ยู๊ส ทู ไฟ้ท ดิธ)
Let Me Show You What I Mean
(เล็ท มี โชว์ ยู ว๊อท ไอ มีน)
Show You What I Mean
(โชว์ ยู ว๊อท ไอ มีน)
From The First Day
(ฟรอม เดอะ เฟิร์สท เดย์)
The First Day I Saw You
(เดอะ เฟิร์สท เดย์ ไอ ซอว์ ยู)
Make It Easy For You
(เม้ค อิท อีสอิ ฟอร์ ยู)
Show Me What You Feel
(โชว์ มี ว๊อท ยู ฟีล)

I Know That You Want Me
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

Oh Boy Oh Boy
(โอ บอย โอ บอย)

I Know That You Want Me
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy Oh Boy Oh Boy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย โอ บอย โอ บอย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try Oh Boy Oh Boy
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย โอ บอย โอ บอย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน อะ ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

Oh Boy Oh Boy
(โอ บอย โอ บอย)

I Know That You Want Me
(ไอ โนว์ แดท ยู ว้อนท มี)
But Maybe You’re Shy Oh Boy Oh Boy
(บั๊ท เมบี ยัวร์ ชาย โอ บอย โอ บอย)
You’ll Never Know If You Don’t Even Try Oh Boy Oh Boy
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย โอ บอย โอ บอย)
It’s Now Or Never
(อิทซ นาว ออ เน๊เฝ่อร์)
You Know It
(ยู โนว์ อิท)
All I Need Is A Sign A Sign
(ออล ไอ นี๊ด อีส ซา ซายน อะ ซายน)
Boy You Know The Feelin’ Is Right
(บอย ยู โนว์ เดอะ ฟีลิน อีส ไร๊ท)

Oh Boy Oh Boy
(โอ บอย โอ บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feelin’ Is Right คำอ่านไทย Samantha Mumba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น