เนื้อเพลง Elvis Presley and America คำอ่านไทย U2

[Black flash]
( [ แบล๊ค แฟลช ])
Black flash over my own love
(แบล๊ค แฟลช โอ๊เฝ่อร มาย โอว์น ลัฝ)
Tell me of my eyes
(เทลล มี อ็อฝ มาย อาย)
Black flash come though my own life
(แบล๊ค แฟลช คัม โธ มาย โอว์น ไล๊ฟ)
Telling these things
(เทลลิง ฑิส ทริง)
And I believe them
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ เด็ม)
And I believe in you
(แอนด์ ดาย บีลี๊ฝ อิน ยู)

White flash sees the sky
(ไว๊ท แฟลช ซี เดอะ สกาย)
And it turns its side from you
(แอนด์ ดิท เทิร์น อิทซ ไซด์ ฟรอม ยู)
She won’t turn my back
(ชี ว็อนท เทิร์น มาย แบ็ค)
And I know you turn so blue
(แอนด์ ดาย โนว์ ยู เทิร์น โซ บลู)
And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
And your sky is feeling blue
(แอนด์ ยุร สกาย อีส ฟีลอิง บลู)
And your heart
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท)
So cold when I’m with you
(โซ โคลด์ เว็น แอม วิธ ยู)
And you feel
(แอนด์ ยู ฟีล)
Like no one told you to
(ไล๊ค โน วัน โทลด ยู ทู)
And your time is your side
(แอนด์ ยุร ไทม์ อีส ยุร ไซด์)
And your time with me
(แอนด์ ยุร ไทม์ วิธ มี)
Ah, don’t talk to me
(อา , ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี)
Ah, don’t talk to me
(อา , ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี)
Don’t talk to me
(ด้อนท์ ท๊อล์ค ทู มี)

You know
(ยู โนว์)
Like no one told you how
(ไล๊ค โน วัน โทลด ยู ฮาว)
But you know
(บั๊ท ยู โนว์)
Though the king that howls has howled
(โธ เดอะ คิง แดท เฮาล แฮ็ส เฮาล)
But you feel like sentimental
(บั๊ท ยู ฟีล ไล๊ค เซนทิเมนแท็ล)
But you don’t care
(บั๊ท ยู ด้อนท์ แคร์)
If I just share it in your heart
(อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท แชร์ อิท อิน ยุร ฮาร์ท)
[Heart…]
([ ฮาร์ท ])

Hopelessly
(โฮพเล็ซลิ)
So hopelessly
(โซ โฮพเล็ซลิ)
I’m breaking through for you and me
(แอม บเรคคิง ทรู ฟอร์ ยู แอนด์ มี)
And you don’t
(แอนด์ ยู ด้อนท์)
Though no one told you to
(โธ โน วัน โทลด ยู ทู)
And you found out
(แอนด์ ยู เฟานด เอ๊าท)
Where you were going, where to
(แวร์ ยู เวอ โกอิ้ง , แวร์ ทู)
You’re through with me
(ยัวร์ ทรู วิธ มี)
But I know that you will be back
(บั๊ท ไอ โนว์ แดท ยู วิล บี แบ็ค)
For more
(ฟอร์ โม)

And you know
(แอนด์ ยู โนว์)
And though no one told you so
(แอนด์ โธ โน วัน โทลด ยู โซ)
And you know, blue sky
(แอนด์ ยู โนว์ , บลู สกาย)
Like a harder shade of blue
(ไล๊ค เก อาณ์เดอ เฉด อ็อฝ บลู)
And you walk
(แอนด์ ยู ว๊อล์ค)
When you want
(เว็น ยู ว้อนท)
To let go
(ทู เล็ท โก)
Me, I’m the outside, tell me fade away
(มี , แอม ดิ เอ๊าทไซ้ด , เทลล มี เฟด อะเวย์)
Drop me down but don’t break me
(ดรอพ มี เดาน บั๊ท ด้อนท์ เบร๊ค มี)
In your sleep
(อิน ยุร สลี๊พ)

In your sleep, inside
(อิน ยุร สลี๊พ , อิ๊นไซด์)
It’s in your heart and mine
(อิทซ ซิน ยุร ฮาร์ท แอนด์ ไมน์)
Whole sea is dark
(โฮล ซี อีส ด๊าร์ค)
It’s in your heart and mine
(อิทซ ซิน ยุร ฮาร์ท แอนด์ ไมน์)

Sweetly, those will come
(ซวิทลิ , โฑส วิล คัม)
Loving is on your side walking through
(ลัฝอิง อีส ออน ยุร ไซด์ วอคกิง ทรู)
So let me in your heart
(โซ เล็ท มี อิน ยุร ฮาร์ท)
Your beat is like something…
(ยุร บีท อีส ไล๊ค ซัมติง)

They…
(เด)
Run…
(รัน)
See say you’re sad and reach by
(ซี เซย์ ยัวร์ แซ้ด แอนด์ รี๊ช บาย)
So say you’re sad above beside
(โซ เซย์ ยัวร์ แซ้ด อะโบ๊ฝ บีไซด์)
Oh stay sad above beside
(โอ สเทย์ แซ้ด อะโบ๊ฝ บีไซด์)
So stay sad above we said
(โซ สเทย์ แซ้ด อะโบ๊ฝ วี เซ็ด)

You know I don’t
(ยู โนว์ ไอ ด้อนท์)
No one told you how
(โน วัน โทลด ยู ฮาว)
[And you don’t]
([ แอนด์ ยู ด้อนท์ ])
[And you wipe sweat off your white brow]
([ แอนด์ ยู ไว๊พ สเว็ท ออฟฟ ยุร ไว๊ท บเรา ])
And you care
(แอนด์ ยู แคร์)
And no one told you tried
(แอนด์ โน วัน โทลด ยู ทไร)
And your heart
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท)
Is left out from the side
(อีส เล๊ฟท เอ๊าท ฟรอม เดอะ ไซด์)

And the rain beats down
(แอนด์ เดอะ เรน บีท เดาน)
And the shame goes down
(แอนด์ เดอะ เชม โกซ เดาน)
And this rain keeps on coming down
(แอนด์ ดิส เรน คี๊พ ออน คัมอิง เดาน)
And this sky
(แอนด์ ดิส สกาย)
Tonight…
(ทูไน๊ท)

You know ” S ” ” O ” ” N ” ” G ” , why
(ยู โนว์ ” เอส ” ” โอ ” ” เอ็น ” ” จี ” , วาย)
You’re going go join to God
(ยัวร์ โกอิ้ง โก จอย ทู ก๊อด)
You know ” S ” ” O ” ” N ” ” G ” , why
(ยู โนว์ ” เอส ” ” โอ ” ” เอ็น ” ” จี ” , วาย)
Give away some him no lie
(กี๊ฝ อะเวย์ ซัม ฮิม โน ไล)
Give away some my de day no
(กี๊ฝ อะเวย์ ซัม มาย ดี เดย์ โน)

You know
(ยู โนว์)
And though no one told you sky
(แอนด์ โธ โน วัน โทลด ยู สกาย)
And you feel
(แอนด์ ยู ฟีล)
Like you pretend you can
(ไล๊ค ยู พรีเท็นด์ ยู แคน)
You say go, you live
(ยู เซย์ โก , ยู ไล้ฝ)
Go live outside of me
(โก ไล้ฝ เอ๊าทไซ้ด อ็อฝ มี)
Don’t you leave
(ด้อนท์ ยู ลี๊ฝ)
Don’t leave out part of me
(ด้อนท์ ลี๊ฝ เอ๊าท พาร์ท อ็อฝ มี)
Then I can feel
(เด็น นาย แคน ฟีล)
Like I feel before
(ไล๊ค ไก ฟีล บีฟอร์)
Like I hurt now
(ไล๊ค ไก เฮิร์ท นาว)
And I see the floor
(แอนด์ ดาย ซี เดอะ ฟลอร์)
If you pick me up
(อิ๊ฟ ยู พิค มี อั๊พ)
Bits and pieces on this floor
(บิท แซน พี๊ซ ออน ดิส ฟลอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Elvis Presley and America คำอ่านไทย U2

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น