เนื้อเพลง Give It up คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
( ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Oh yeah
(โอ เย่)

Well there will be no words of fighting, around here
(เวลล แดร์ วิล บี โน เวิร์ด อ็อฝ ไฟท์ดิง , อะราวนฺดฺ เฮียร)
‘Cause I have no manners
(ค๊อส ไอ แฮ็ฝ โน แม๊นเน่อร์)
‘Cause it ain’t clear
(ค๊อส อิท เอน เคลียร์)
Well it could be on a Monday
(เวลล อิท เคิด บี ออน อะ มันดิ)
Or it could even be a Sunday
(ออ อิท เคิด อี๊เฝ่น บี อะ ซันดิ)
So if you can’t stand the distance
(โซ อิ๊ฟ ยู แค็นท สแทนด์ เดอะ ดิ๊สแท่นซํ)
You better disappear
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ดิสแอ๊พเพียร์)
Do I make myself clear
(ดู ไอ เม้ค ไมเซลฟ เคลียร์)
I’m ready to rock
(แอม เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
I’m gonna rip it
(แอม กอนนะ ริพ อิท)
Ready to rock
(เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
Yeah I’m gonna stick it
(เย่ แอม กอนนะ สทิ๊ค อิท)

Give it up, give it out
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท เอ๊าท)
Whip it up, all about
(ฮวิพ อิท อั๊พ , ออล อะเบ๊าท)
Stick it up, shout it loud
(สทิ๊ค อิท อั๊พ , เช๊าท ดิธ เลาด)
Come on
(คัมมอน)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)

Oh yeah
(โอ เย่)

Well it’s a big storm a’ howling, around here
(เวลล อิทซ ซา บิ๊ก สทอร์ม มา เฮาลอิง , อะราวนฺดฺ เฮียร)
And there be no one to sinning, and no beer
(แอนด์ แดร์ บี โน วัน ทู ซินนิง , แอนด์ โน เบีย)
I’m gonna aim to fire a rocket
(แอม กอนนะ เอม ทู ไฟเออะร อะ ร๊อคเค๊ต)
There ain’t no damn way to stop it
(แดร์ เอน โน แดมนํ เวย์ ทู สท๊อพ อิท)
I got a sure fire bullet to get you out of here
(ไอ ก็อท ดา ชัวร์ ไฟเออะร บัลเล่ ทู เก็ท ยู เอ๊าท อ็อฝ เฮียร)
I said – do I make myself clear
(ไอ เซ็ด ดู ไอ เม้ค ไมเซลฟ เคลียร์)
I’m ready to rock
(แอม เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
Yeah I’m gonna whip it
(เย่ แอม กอนนะ ฮวิพ อิท)
Ready to rock
(เร๊ดี้ ทู ร๊อค)
Yeah, I’m gonna stick it
(เย่ , แอม กอนนะ สทิ๊ค อิท)

Give it up, give it out
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท เอ๊าท)
I said whip it up, all about
(ไอ เซ็ด ฮวิพ อิท อั๊พ , ออล อะเบ๊าท)
You gotta stick it up, shout it loud
(ยู กอททะ สทิ๊ค อิท อั๊พ , เช๊าท ดิธ เลาด)
Come on
(คัมมอน)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)

I’m going crazy on your wedding-night
(แอม โกอิ้ง คเรสิ ออน ยุร เว๊ดดิ้ง ไน๊ท)
Take your pick of anything you like
(เท้ค ยุร พิค อ็อฝ เอนอิธิง ยู ไล๊ค)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Sitting pretty, all ready to bite
(ซีททิง พริ๊ทที่ , ออล เร๊ดี้ ทู ไบ้ท์)
She give it up, I get cream delight
(ชี กี๊ฝ อิท อั๊พ , ไอ เก็ท ครีม ดีไล๊ท)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)

Give it up, give it out
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , กี๊ฝ อิท เอ๊าท)
Whip it up, all about
(ฮวิพ อิท อั๊พ , ออล อะเบ๊าท)
You gotta stick it up, shout it loud
(ยู กอททะ สทิ๊ค อิท อั๊พ , เช๊าท ดิธ เลาด)
Give it up, all around
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , ออล อะราวนฺดฺ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Stick it up, stick it out
(สทิ๊ค อิท อั๊พ , สทิ๊ค อิท เอ๊าท)
Stick ’em down
(สทิ๊ค เอ็ม เดาน)
Give it up, all around
(กี๊ฝ อิท อั๊พ , ออล อะราวนฺดฺ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Sticking it out
(สติ๊กคิง อิท เอ๊าท)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)

Give it up
(กี๊ฝ อิท อั๊พ)
Yeah baby
(เย่ เบ๊บี้)
Do I make myself clear
(ดู ไอ เม้ค ไมเซลฟ เคลียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Give It up คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น