เนื้อเพลง Take What’s Yours คำอ่านไทย Mase

f/ DMX
( เอฟ / DMX)

Verse One: Mase
(เฝิซ วัน : Mase)
Yo, I be that young fly fellow, guy thorough
(โย , ไอ บี แดท ยัง ฟลาย เฟ๊ลโล่ว , กาย เทรอโร่)
Die over dinero, hit everything in the tri-barrel
(ดาย โอ๊เฝ่อร dinero , ฮิท เอ๊วี่ติง อิน เดอะ ทไร บ๊าร์เรล)
And I’m the newest member of the Bad Boy team
(แอนด์ แอม เดอะ newest เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ เดอะ แบ้ด บอย ทีม)
And I’ma bring this n*gga Puff mad more C.R.E.A.M.
(แอนด์ แอมอา บริง ดิส เอ็น *gga พัฟ แม้ด โม ซี อาร์ อี อะ เอ็ม)
With hooks galore, leave this city shook for sure
(วิธ ฮุ๊ค กะโล , ลี๊ฝ ดิส ซิ๊ที่ ฌุค ฟอร์ ชัวร์)
And I’ma take ’em back where Biggie took ’em before
(แอนด์ แอมอา เท้ค เอ็ม แบ็ค แวร์ บิ๊กกี้ ทุค เอ็ม บีฟอร์)
You stare ***
(ยู สแทร์ ***)
Since you can’t stay up eith the ***
(ซิ๊นซ ยู แค็นท สเทย์ อั๊พ eith เดอะ ***)
And stick to what you do best, stick to wearin’ coke
(แอนด์ สทิ๊ค ทู ว๊อท ยู ดู เบ๊สท์ , สทิ๊ค ทู เวียริน โคค)
You lookin’ for excuses, ways to say you’re broke
(ยู ลุคกิน ฟอร์ เอ็กซคิ้วส , เวย์ ทู เซย์ ยัวร์ บโรค)
Can’t keep a whip, cause you can’t pay the note
(แค็นท คี๊พ อะ ฮวิพ , ค๊อส ยู แค็นท เพย์ เดอะ โน๊ท)
F*ck decide, *** on top, Mercedes drop
(เอฟ *ck ดีไซด์ , *** ออน ท๊อพ , เมอร์ซีดีส ดรอพ)
Black 380’s ***, till the day I get knocked
(แบล๊ค 380s *** , ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ เก็ท น๊อค)
All I ask when I die, dress me fly and neatly
(ออล ไอ อาสคฺ เว็น นาย ดาย , เดรส มี ฟลาย แอนด์ นีทลิ)
And bust my waist, so I’m handsome when the b*tches greet me
(แอนด์ บัซท มาย เว๊สท , โซ แอม แฮ๊นซั่ม เว็น เดอะ บี *tches กรีท มี)
Word from the wise, n*ggaz jerk pies, we hurt them guys
(เวิร์ด ฟรอม เดอะ ไว๊ส , เอ็น *ggaz เจิค ไพ , วี เฮิร์ท เด็ม กาย)
Bust lead, to skin they head and leave them circumcised
(บัซท ลี๊ด , ทู สกิน เด เฮด แอนด์ ลี๊ฝ เด็ม เซอคัมไซส)
So how you wanna settle this?
(โซ ฮาว ยู วอนนา เซ็ทเทิ่ล ดิส)
Rappin’ or on some ghetto sh*t
(แรพปิน ออ ออน ซัม เกทโท ฌะ *ที)
We can do it yo way, with mics or with metal sh*t
(วี แคน ดู อิท โย เวย์ , วิธ ไมคะ ออ วิธ เมท่อล ฌะ *ที)

Chorus: DMX
(ค๊อรัส : DMX)
N*ggaz wanna shout, I’ma make noise
(เอ็น *ggaz วอนนา เช๊าท , แอมอา เม้ค น๊อยส)
N*ggaz run they mouth, I’ma break jaws
(เอ็น *ggaz รัน เด เม๊าธ , แอมอา เบร๊ค จอ)
Mase is comin’ out, we gon’ take yours
(Mase อีส คัมอิน เอ๊าท , วี ก็อน เท้ค ยุร)
Harlem World uptown baby, we make wars
(ฮาร์เล็ม เวิลด อั๊พทาวน์ เบ๊บี้ , วี เม้ค วอร์)
N*ggaz wanna shout, I’ma make noise
(เอ็น *ggaz วอนนา เช๊าท , แอมอา เม้ค น๊อยส)
N*ggaz run they mouth, I’ma break jaws
(เอ็น *ggaz รัน เด เม๊าธ , แอมอา เบร๊ค จอ)
Mase is comin’ out, we gon’ take yours
(Mase อีส คัมอิน เอ๊าท , วี ก็อน เท้ค ยุร)
Harlem World uptown baby, we make wars
(ฮาร์เล็ม เวิลด อั๊พทาวน์ เบ๊บี้ , วี เม้ค วอร์)

Verse Two: Mase
(เฝิซ ทู : Mase)
Yo, yo before it’s all over, lot of blood gon’ be spilled
(โย , โย บีฟอร์ อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , ล็อท อ็อฝ บลัด ก็อน บี สพิลล)
We ain’t discriminatin’ even thugs gon’ be killed
(วี เอน discriminatin อี๊เฝ่น ธัก ก็อน บี คิลล์)
We early inheritors ***
(วี เอ๊อรํลี่ อินเฮริเทอะ ***)
If a n*gga get sheist then we form as a team
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga เก็ท sheist เด็น วี ฟอร์ม แอส ซา ทีม)
Bullsh*t if you want and it be on for this C.R.E.A.M.
(Bullsh*ที อิ๊ฟ ยู ว้อนท แอนด์ ดิท บี ออน ฟอร์ ดิส ซี อาร์ อี อะ เอ็ม)
The weatherman don’t even know the storm I’ma bring
(เดอะ weatherman ด้อนท์ อี๊เฝ่น โนว์ เดอะ สทอร์ม แอมอา บริง)
But yo, I’m not the man, with ***
(บั๊ท โย , แอม น็อท เดอะ แมน , วิธ ***)
So before you grab gats to jack, remember that
(โซ บีฟอร์ ยู แกร๊บ แกท ทู แจ็ค , รีเม๊มเบ่อร์ แดท)
You take doe from Mase, you might as well send it back
(ยู เท้ค โด ฟรอม Mase , ยู ไมท แอส เวลล เซ็นด ดิท แบ็ค)
I got thugs everywhere, where you gon’ spend it at?
(ไอ ก็อท ธัก เอวี่แวร์ , แวร์ ยู ก็อน สเพ็นด ดิท แอ็ท)
When clicks come to brawl, everything got hit, fall
(เว็น คลิ๊ก คัม ทู บรอล , เอ๊วี่ติง ก็อท ฮิท , ฟอลล์)
N*ggaz play sick wid y’all, but we ain’t sick at all
(เอ็น *ggaz เพลย์ ซิ๊ค หวีด ยอล , บั๊ท วี เอน ซิ๊ค แกท ออล)
No matter how big or small, I get rid of y’all
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว บิ๊ก ออ สมอลล์ , ไอ เก็ท ริด อ็อฝ ยอล)
The sh*t I spit at y’all, come in one size fit all
(เดอะ ฌะ *ที ไอ ซพิท แอ็ท ยอล , คัม อิน วัน ไซ๊ซ ฟิท ดอร์)

Chorus
(ค๊อรัส)

Verse three: Mase
(เฝิซ ทรี : Mase)
Yo, yo if you think I’m on some sweet sh*t
(โย , โย อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม ออน ซัม สวี้ท ฌะ *ที)
Then won’t you creep quick, I let the heat spit
(เด็น ว็อนท ยู ครีพ ควิค , ไอ เล็ท เดอะ ฮีท ซพิท)
Make a n*gga Jeep flip, classy criminal
(เม้ค เก เอ็น *gga จีพ ฟลิพ , คลาซซิ ครีมอิแน็ล)
Keep a gat by my genitals, thugs love me
(คี๊พ อะ แกท บาย มาย เจนอิแท็ล , ธัก ลัฝ มี)
So don’t get splat for the minimal
(โซ ด้อนท์ เก็ท splat ฟอร์ เดอะ มินิมอล)
We never vest up, be in a double breast tux
(วี เน๊เฝ่อร์ เฝ็ซท อั๊พ , บี อิน อะ ดั๊บเบิ้ล บรี๊สทฺ tux)
Plus keep a fresh cut, ***
(พลัส คี๊พ อะ เฟรช คัท , ***)
I let one lose, to show you I ain’t the one Duke
(ไอ เล็ท วัน ลู้ส , ทู โชว์ ยู ไอ เอน ดิ วัน ดยูค)
And I ain’t puffin’ off a n*gga or my gun shoot
(แอนด์ ดาย เอน พัฟฟิน ออฟฟ อะ เอ็น *gga ออ มาย กัน ชู๊ท)
You let your gun loose, none o’ ’em n*ggaz gun proof
(ยู เล็ท ยุร กัน ลู้ส , นัน โอ เอ็ม เอ็น *ggaz กัน พรู๊พ)
Watch them n*ggaz drop, when I pop one in they sunroof
(ว๊อทช เด็ม เอ็น *ggaz ดรอพ , เว็น นาย พ็อพ วัน อิน เด ซันรูฟ)
And we be lead bustin’, leavin’ n*ggaz head gushin’
(แอนด์ วี บี ลี๊ด บัสติน , เลวิน เอ็น *ggaz เฮด กัซชิน)
You n*ggaz talkin’ ’bout guns like you ***
(ยู เอ็น *ggaz ทอคกิ่น เบาท กัน ไล๊ค ยู ***)
I’ll be lacin’ ’em, hollow tips, I be wastin’ ’em
(อิลล บี lacin เอ็ม , ฮ๊อลโล่ว ทิพ , ไอ บี เวสดิน เอ็ม)
That’s what you faggots get, tryin’ to f*ck with Mase and ’em
(แด้ท ว๊อท ยู แฟกกัท เก็ท , ทายอิน ทู เอฟ *ck วิธ Mase แอนด์ เอ็ม)
Bad Boy, ’97, front, there’ll be none o’ that
(แบ้ด บอย , 97 , ฟร๊อนท , เดอะเรล บี นัน โอ แดท)
And all you cats, one in your trap, one in your cap
(แอนด์ ออล ยู แค๊ท , วัน อิน ยุร แถร๊บ , วัน อิน ยุร แค๊พ)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take What’s Yours คำอ่านไทย Mase

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น