เนื้อเพลง Confessions คำอ่านไทย Cam’ron

[Cam] Father
( [ แค็ม ] ฟ๊าเท่อร)
[Minister] Yes my son
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] เย็ซ มาย ซัน)
[Cam] Forgive me for I have sinned
([ แค็ม ] ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ ไอ แฮ็ฝ แซนชฺ)
Its been 21 years since my last confession
(อิทซ บีน 21 เยียร์ ซิ๊นซ มาย ล๊าสท ค็อนเฟฌอัน)
[Minister] 21? That seems like a very long time for
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] 21 แดท ซีม ไล๊ค เก เฝ๊รี่ ลอง ไทม์ ฟอร์)
you to miss confession my son
(ยู ทู มิซ ค็อนเฟฌอัน มาย ซัน)
[Cam] Yeah, but I’m only 19
([ แค็ม ] เย่ , บั๊ท แอม โอ๊นลี่ 19)
[Minister] 19?
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] 19)
[Cam] Yeah
([ แค็ม ] เย่)
[Minister] Thats interesting
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] แด้ท อีนทเร็ซทิง)
[Cam] Yeah, its like I just have these dreeeamz, and you know
([ แค็ม ] เย่ , อิทซ ไล๊ค ไก จั๊สท แฮ็ฝ ฑิส dreeeamz , แอนด์ ยู โนว์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])

Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo
(โย , โย , โย , โย , โย , โย , โย , โย)
Yo father, where you wanna start
(โย ฟ๊าเท่อร , แวร์ ยู วอนนา สท๊าร์ท)
How I love ladies
(ฮาว ไอ ลัฝ เลดิส)
Or how I’m slug crazy
(ออ ฮาว แอม ซลัก คเรสิ)
Or how I’m a thug maybe
(ออ ฮาว แอม มา ธัก เมบี)
From a drug baby
(ฟรอม มา ดรัก เบ๊บี้)
I need more than just a slight high
(ไอ นี๊ด โม แฑ็น จั๊สท ดา ซไลท ไฮฮ)
I mean father I’m blind out my right eye
(ไอ มีน ฟ๊าเท่อร แอม ไบลนฺดฺ เอ๊าท มาย ไร๊ท อาย)
Don’t mourn and cry
(ด้อนท์ โมน แอนด์ คราย)
Cause we were born to die
(ค๊อส วี เวอ บอน ทู ดาย)
So f*ck mom and father cries
(โซ เอฟ *ck มัม แอนด์ ฟ๊าเท่อร ไคร)
I was one never to bother guys
(ไอ วอส วัน เน๊เฝ่อร์ ทู บ๊อเทร่อรฺ กาย)
But when my girl got sadamized
(บั๊ท เว็น มาย เกิร์ล ก็อท sadamized)
I was dramatized
(ไอ วอส ดแรมอะไทส)
Shoved the d*ck down her throat and
(ฌัฝ เดอะ d*ck เดาน เฮอ โธร๊ท แอนด์)
Told her it was a taste test and
(โทลด เฮอ อิท วอส ซา เท๊ซท เทสท์ แอนด์)
Take a deep throat so she wouldn’t have to waste breath
(เท้ค เก ดี๊พ โธร๊ท โซ ชี วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู เวซท บรี๊ทฺรฺ)
I mean they f*cked her and stuck her
(ไอ มีน เด เอฟ *cked เฮอ แอนด์ ซทัค เฮอ)
I said man f*ck a AIDS test
(ไอ เซ็ด แมน เอฟ *ck กา เอด เทสท์)
Cause I’m gon’ go raw anyway
(ค๊อส แอม ก็อน โก รอว์ เอนอิเว)
I’m one that like to chase death
(แอม วัน แดท ไล๊ค ทู เชส เด้ท)
But that guy, got to get him hit
(บั๊ท แดท กาย , ก็อท ทู เก็ท ฮิม ฮิท)
Wild hairs and tattoos and spanish
(ไวลด์ แฮร์ แซน แท๊ททู แซน ซแพนอิฌ)
Wait, wait, wait, who that description fit
(เว้ท , เว้ท , เว้ท , ฮู แดท ดิซครีพฌัน ฟิท)
Don’t give me chrome for Jenny Jones
(ด้อนท์ กี๊ฝ มี คโรม ฟอร์ เจนนิ โจเนส)
My man with the crime sheet
(มาย แมน วิธ เดอะ ไคร์ม ฌีท)
But he kept talkin bout my girl was a dime piece
(บั๊ท ฮี เค็พท ทอคกิ่น เบาท มาย เกิร์ล วอส ซา ไดม พี๊ซ)
And she had a nice figure
(แอนด์ ชี แฮ็ด อะ ไน๊ซ์ ฟิ๊กเก้อร)
Drove a nice Vigor
(ดโรฝ อะ ไน๊ซ์ ฝีกเออะ)
And for mr to bag her
(แอนด์ ฟอร์ มีซเทอะ ทู แบ๊ก เฮอ)
That I had to be a nice n*gga
(แดท ไอ แฮ็ด ทู บี อะ ไน๊ซ์ เอ็น *gga)
Wait, wait, don’t appall me yo
(เว้ท , เว้ท , ด้อนท์ แอ็พพอล มี โย)
I can’t jump to conclusions thats all we know
(ไอ แค็นท จั๊มพ ทู ค็อนคลูฉัน แด้ท ซอร์ วี โนว์)
But his wife did use to call me yo
(บั๊ท ฮิส ไว๊ฟ ดิด ยู๊ส ทู คอลลํ มี โย)
Now I roll for the hell
(นาว ไอ โรลล ฟอร์ เดอะ เฮ็ลล)
I’m sorry father
(แอม ซ๊อรี่ ฟ๊าเท่อร)
Let me go head and tell
(เล็ท มี โก เฮด แอนด์ เทลล)
How I really wanna be old in a cell
(ฮาว ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี โอลด์ อิน อะ เซล)
See my two year old nephew
(ซี มาย ทู เยียร์ โอลด์ เน๊พิ่ว)
I swear I was holding him well
(ไอ สแวร์ ไอ วอส โฮลดิง ฮิม เวลล)
Til he cried, and he cried, and he cried
(ทิล ฮี คราย , แอนด์ ฮี คราย , แอนด์ ฮี คราย)
I had to scold him and yell
(ไอ แฮ็ด ทู สโคลด์ ฮิม แอนด์ เยลล)
Ya know one thing led to another
(ยา โนว์ วัน ทริง เล็ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
I said oh what the hell
(ไอ เซ็ด โอ ว๊อท เดอะ เฮ็ลล)
Then I threw him against the wall
(เด็น นาย ธรู ฮิม อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
His parents I told them he fell
(ฮิส พ๊าร์เร้นท ซาย โทลด เด็ม ฮี เฟ็ล)
Thats why I’m going to hell
(แด้ท วาย แอม โกอิ้ง ทู เฮ็ลล)
This sh*t ain’t going that well
(ดิส ฌะ *ที เอน โกอิ้ง แดท เวลล)
Too many things I did that aren’t loose
(ทู เมนอิ ทริง ซาย ดิด แดท อเร้น ลู้ส)
Smoke and leaks like giving a car a boost
(สโม๊ค แอนด์ ลี๊ค ไล๊ค กีฝวิง อะ คารํ รา บู๊สทฺ)
My grandfather got me mad
(มาย แกนฝ่าเต่อ ก็อท มี แม้ด)
And I peed inside hid orange juice
(แอนด์ ดาย พี อิ๊นไซด์ ฮิด อ๊อเร้นจ จู้ยซ)
And asked him if its tangy
(แอนด์ อาสคฺ ฮิม อิ๊ฟ อิทซ tangy)
When I’m angry
(เว็น แอม แองกริ)
Then one day
(เด็น วัน เดย์)
When I thought it wasn’t a sin left
(เว็น นาย ธอท ดิธ วอสซึ้น ดา ซิน เล๊ฟท)
I ran into my aunt
(ไอ แร็น อิ๊นทู มาย อั๊นท)
With the fat ass and the thin chest
(วิธ เดอะ แฟท อาซ แซน เดอะ ทริน เชสทํ)
I don’t really wanna talk about it
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท ดิธ)
Or get in depth
(ออ เก็ท อิน เด็พธ)
But father I’m gon’ leave you
(บั๊ท ฟ๊าเท่อร แอม ก็อน ลี๊ฝ ยู)
With this last word called incest
(วิธ ดิส ล๊าสท เวิร์ด คอลลํ อีนเซ็ซท)

[Cam] You know what I’m sayin’?
([ แค็ม ] ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
[Minister] My son, my son, remember the words of the Lord.
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] มาย ซัน , มาย ซัน , รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ หลอร์ด)
Isaiah chapter 59, verse 1, behold, the Lords hands is not shortened,
(Isaiah แช๊พเท่อร์ 59 , เฝิซ 1 , บิโฮลด , เดอะ หลอร์ด แฮนด์ ซิส น็อท ชอตอึน ,)
that it cannot hear, but your enipirings have separated
(แดท ดิธ แคนน็อท เฮียร , บั๊ท ยุร enipirings แฮ็ฝ เซ๊พาเหรท)
between you and your God, and your sins hath speakath
(บีทะวีน ยู แอนด์ ยุร ก๊อด , แอนด์ ยุร ซิน แฮธ speakath)
boastfully, that he will not heal.
(โบซทฟุลิ , แดท ฮี วิล น็อท ฮีล)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])

Yo, yo, yo, yo, yo, yo
(โย , โย , โย , โย , โย , โย)
See father I lost my scruples
(ซี ฟ๊าเท่อร ไอ ล็อซท มาย scruples)
Went straight banoodles
(เว็นท สเทร๊ท banoodles)
When I raped that putu
(เว็น นาย แร็พ แดท putu)
And tried to turn the putu
(แอนด์ ทไร ทู เทิร์น เดอะ putu)
Into, veh, Oodles of Noodles
(อิ๊นทู , veh , Oodles อ็อฝ นู๊ดเดิ้ล)
Now I’m chased by the voodoos
(นาว แอม เชส บาย เดอะ ฝูดู)
See what that dust does
(ซี ว๊อท แดท ดัสท โด)
I love that Vanessa heffa
(ไอ ลัฝ แดท เวเนซซ่า heffa)
But I jerk off ’til I bust blood
(บั๊ท ไอ เจิค ออฟฟ ทิล ไอ บัซท บลัด)
Oh yeah I got my balls pierced
(โอ เย่ ไอ ก็อท มาย บอล เพียซ)
And my psychiatrist I ain’t seen him all year
(แอนด์ มาย ไซไคอัทริซท ไอ เอน ซีน ฮิม ออล เยียร์)
He……..
(ฮี)

[Cam singing]
([ แค็ม ซิงกิง ])
Hey little baby don’t you cry
(เฮ ลิ๊ทเทิ่ล เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู คราย)
Mama gon’ make sure you get high
(มามะ ก็อน เม้ค ชัวร์ ยู เก็ท ไฮฮ)
Put that vodka in your milk
(พุท แดท ฝอดคะ อิน ยุร มิลค์)
Make sure that your bottle filled
(เม้ค ชัวร์ แดท ยุร บ๊อทเทิ่ล ฟิลล)

Oh that was just a little song my mother
(โอ แดท วอส จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซ็อง มาย ม๊าเธ่อร์)
Sang when she was stressed yo
(แซ็ง เว็น ชี วอส สเทรสส โย)
I don’t know why she got mad when I cry
(ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย ชี ก็อท แม้ด เว็น นาย คราย)
If the b*tch deaf yo
(อิ๊ฟ เดอะ บี *tch ดี๊ฟ โย)
Who the F know
(ฮู เดอะ เอฟ โนว์)
But death row
(บั๊ท เด้ท โรว์)
I’m coming by the inches
(แอม คัมอิง บาย ดิ อินเชด)
And them n*ggaz outside on the benches
(แอนด์ เด็ม เอ็น *ggaz เอ๊าทไซ้ด ออน เดอะ เบนเชด)
Don’t think that we in the trenches
(ด้อนท์ ทริ๊งค แดท วี อิน เดอะ trenches)
Cause we got a 600
(ค๊อส วี ก็อท ดา 600)
And we ride like the Princess
(แอนด์ วี ไรด์ ไล๊ค เดอะ พรีนเซ็ซ)
But my cousin Blood yo he died like the Princess
(บั๊ท มาย เค๊าซิน บลัด โย ฮี ดาย ไล๊ค เดอะ พรีนเซ็ซ)
20 years old and dead
(20 เยียร์ โอลด์ แอนด์ เด้ด)
BMX days he played the front
(BMX เดย์ ฮี เพลย์ เดอะ ฟร๊อนท)
I rolled the pegs
(ไอ โรลล เดอะ เพ็ก)
My girl wanna know why I’m cold in bed
(มาย เกิร์ล วอนนา โนว์ วาย แอม โคลด์ อิน เบ๊ด)
Tellin’ me to hold my head
(เทลลิน มี ทู โฮลด์ มาย เฮด)
Askin’ why I scold my kids
(แอสกิน วาย ไอ สโคลด์ มาย คิด)
Cause I don’t want them litlle muthaf*ckas
(ค๊อส ไอ ด้อนท์ ว้อนท เด็ม litlle muthaf*ckas)
To touch the drugs I sold and did
(ทู ทั๊ช เดอะ ดรัก ซาย โซลด แอนด์ ดิด)
But f*ck it I’ll take my own life
(บั๊ท เอฟ *ck อิท อิลล เท้ค มาย โอว์น ไล๊ฟ)
And cut a vein Black
(แอนด์ คัท ดา เฝน แบล๊ค)
Why don’t you do like the cartoons
(วาย ด้อนท์ ยู ดู ไล๊ค เดอะ คาทูน)
And tie me up to the train tracks
(แอนด์ ไท มี อั๊พ ทู เดอะ เทรน แทร็ค)
Or f*ck the glory
(ออ เอฟ *ck เดอะ กล๊อรี่)
Why don’t you drop me from the 6th story
(วาย ด้อนท์ ยู ดรอพ มี ฟรอม เดอะ 6th สท๊อรี่)
That’ll be a sick story
(แธดิล บี อะ ซิ๊ค สท๊อรี่)
Wait, wait, wait, speaking of sick stories
(เว้ท , เว้ท , เว้ท , ซพีคอิง อ็อฝ ซิ๊ค สตอยสฺ)
Oh father don’t start me tweakin
(โอ ฟ๊าเท่อร ด้อนท์ สท๊าร์ท มี ทวีกิน)
I don’t wanna talk about that Sunday evening
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ท๊อล์ค อะเบ๊าท แดท ซันดิ อี๊ฝนิ่ง)
That cold November weekend
(แดท โคลด์ โนะเฝมเบอะ วี๊คเกน)
When I had to grab that Deacon
(เว็น นาย แฮ็ด ทู แกร๊บ แดท ดีคัน)
And put him into my dungeons of heathens
(แอนด์ พุท ฮิม อิ๊นทู มาย ดันจัน อ็อฝ ฮีเฑ็น)
And then in tongues I was speakin
(แอนด์ เด็น อิน ทั๊ง ซาย วอส สปีกิน)

[Cam speaking in tongues]
([ แค็ม ซพีคอิง อิน ทั๊ง ])

Then I woke up to loud preaching
(เด็น นาย โวค อั๊พ ทู เลาด preachings)
Oh thats just the Pastor
(โอ แด้ท จั๊สท เดอะ พาซเทอะ)
Flippin through the Bible
(ฟริพพิน ทรู เดอะ ไบบล)
Reading the scriptures on the rapture
(รีดอิง เดอะ ซครีพเชอะ ออน เดอะ แรพเชอะ)
I guess it was my soul he was trying to capture
(ไอ เกสส ซิท วอส มาย โซล ฮี วอส ทไรอิง ทู แค๊พเจ้อรํ)
He missed me by a hairbone fracture
(ฮี มิส มี บาย อะ hairbone ฟแรคเชอะ)
But he wanted to lay me down in a green pasture
(บั๊ท ฮี ว้อนท ทู เลย์ มี เดาน อิน อะ กรีน พาซเชอะ)
But yet aiya
(บั๊ท เย๊ท aiya)
Still feel like I’m in a bed of fire
(สทิลล ฟีล ไล๊ค แอม อิน อะ เบ๊ด อ็อฝ ไฟเออะร)
Like Jebaniah
(ไล๊ค Jebaniah)
Y’knaw I’m sayin cause
(Yknaw แอม เซย์อิน ค๊อส)
It’s like Daniel trapped in a lion’s pit
(อิทซ ไล๊ค แดนเย็ล แทร๊พ อิน อะ ไล๊อ้อน พิท)
Father I feel like I’m dying quick
(ฟ๊าเท่อร ไอ ฟีล ไล๊ค แอม ไดอิง ควิค)
Thats why I ain’t sh*t
(แด้ท วาย ไอ เอน ฌะ *ที)

[Cam] So, could you just please f*ckin’ help me please?
([ แค็ม ] โซ , เคิด ยู จั๊สท พลีซ เอฟ *ckin เฮ้ลพ มี พลีซ)
[Minister] My son, my son
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] มาย ซัน , มาย ซัน)
[Cam] Please
([ แค็ม ] พลีซ)
[Minister] I understand that you’re stressed my son, but
([ มิ๊นิสเท่อร์ ] ไอ อั๊นเด้อรสแทนด แดท ยัวร์ สเทรสส มาย ซัน , บั๊ท)
don’t forget the words of the Lord my son, which reads….
(ด้อนท์ ฟอร์เก๊ท เดอะ เวิร์ด อ็อฝ เดอะ หลอร์ด มาย ซัน , วิช รี๊ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Confessions คำอ่านไทย Cam’ron

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น