เนื้อเพลง Don’t Push Love Away คำอ่านไทย The Juliana Theory

Here’s a thought, if you’re willing to listen. I only tell the
( เฮียร ซา ธอท , อิ๊ฟ ยัวร์ วีลลิง ทู ลิ๊สซึ่น นาย โอ๊นลี่ เทลล เดอะ)
truth of the feelings I’m given. Can you hear me now? Listen.
(ทรู๊ธ อ็อฝ เดอะ ฟีลอิง แอม กีฝเอ็น แคน ยู เฮียร มี นาว ลิ๊สซึ่น)
Whispers in the rain. Listen. Don’t push love away, you know
(วิสเพ่อร์ ซิน เดอะ เรน ลิ๊สซึ่น ด้อนท์ พุช ลัฝ อะเวย์ , ยู โนว์)
you do. It’s all we have. It’s a chore holding onto a vision.
(ยู ดู อิทซ ซอร์ วี แฮ็ฝ อิทซ ซา โช โฮลดิง ออนทู อะ ฝิ๊ชั่น)
Don’t leave her high and dry. She’s the one you’ll be missing.
(ด้อนท์ ลี๊ฝ เฮอ ไฮฮ แอนด์ ดราย ชี ดิ วัน โยว บี มีซซิง)
Can you hear me now? Listen. Whispers in the rain, while you’re
(แคน ยู เฮียร มี นาว ลิ๊สซึ่น วิสเพ่อร์ ซิน เดอะ เรน , ไวล์ ยัวร์)
awake. Don’t push love away, you know you do. It’s all we have.
(อะเว้ค ด้อนท์ พุช ลัฝ อะเวย์ , ยู โนว์ ยู ดู อิทซ ซอร์ วี แฮ็ฝ)
I hate to think hesitation is a burden. A bittersweet design
(ไอ เฮท ทู ทริ๊งค เฮสิเทฌัน อีส ซา เบ๊อรํเด้น อะ บิทเดอร์สวีท ดีไซนํ)
for a lesson you’re learning. She’s crying. Can you feel me
(ฟอร์ รา เล๊ซซั่น ยัวร์ เลอนิง ชี คไรอิง แคน ยู ฟีล มี)
now this time? Whispers in the rain, lying awake. Don’t push
(นาว ดิส ไทม์ วิสเพ่อร์ ซิน เดอะ เรน , ลายยิง อะเว้ค ด้อนท์ พุช)
love away, you know you do. It’s all we have.
(ลัฝ อะเวย์ , ยู โนว์ ยู ดู อิทซ ซอร์ วี แฮ็ฝ)
Here’s a thought, if you’re willing to listen.
(เฮียร ซา ธอท , อิ๊ฟ ยัวร์ วีลลิง ทู ลิ๊สซึ่น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Push Love Away คำอ่านไทย The Juliana Theory

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น