เนื้อเพลง Voices In My Head คำอ่านไทย Bruno Mars

Oh, all alone in my room waiting for
( โอ , ออล อะโลน อิน มาย รูม เวททิง ฟอร์)
For this phone to ring
(ฟอร์ ดิส โฟน ทู ริง)
She’ll come home someday soon
(เชลล์ คัม โฮม ซัมเดย์ ซูน)
I just thought or am I imagining things
(ไอ จั๊สท ธอท ออ แอ็ม ไอ เอมมาจินนิ่ง ทริง)

The voices in my head [the voices in my head] keep saying
(เดอะ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด [ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด ] คี๊พ เซอิง)
‘She’s coming back to you’
(ชี คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
Is it strange that I talk to myself [oh oh oh]
(อีส ซิท สเทร๊งจ แดท ไอ ท๊อล์ค ทู ไมเซลฟ [ โอ โอ โอ ])
Is it weird when I hear someone else [oh oh oh]
(อีส ซิท เวี๊ยด เว็น นาย เฮียร ซัมวัน เอ๊ลส [ โอ โอ โอ ])
What do I do [what do I do]
(ว๊อท ดู ไอ ดู [ ว๊อท ดู ไอ ดู ])
There’s no more you [there’s no more you]
(แดร์ โน โม ยู [ แดร์ โน โม ยู ])
And be telling me you’d be coming home [coming home]
(แอนด์ บี เทลลิง มี ยูต บี คัมอิง โฮม [ คัมอิง โฮม ])
Is it strange I believe them again [oh oh oh]
(อีส ซิท สเทร๊งจ ไอ บีลี๊ฝ เด็ม อะเกน [ โอ โอ โอ ])
Voices in my head
(ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด)

The voices
(เดอะ ว๊อยซ์)
The voices
(เดอะ ว๊อยซ์)
The voices
(เดอะ ว๊อยซ์)
Voices in my head
(ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด)
The voices [oh]
(เดอะ ว๊อยซ์ [ โอ ])
The voices
(เดอะ ว๊อยซ์)

Someone’s there at my door
(ซัมวัน แดร์ แอ็ท มาย ดอร์)
This is her I just know [I just know]
(ดิส ซิส เฮอ ไอ จั๊สท โนว์ [ ไอ จั๊สท โนว์ ])
I get dressed I put on a smile
(ไอ เก็ท เดรส ดาย พุท ออน อะ สไมล์)
Open up, it’s just the mail again
(โอ๊เพ่น อั๊พ , อิทซ จั๊สท เดอะ เมล อะเกน)

Their playing in my mind
(แดร์ พเลนิ่ง อิน มาย ไมนด์)
Saying she’ll come back next time
(เซอิง เชลล์ คัม แบ็ค เน๊กซท ไทม์)
Is it strange that I talk to myself [oh oh oh]
(อีส ซิท สเทร๊งจ แดท ไอ ท๊อล์ค ทู ไมเซลฟ [ โอ โอ โอ ])
Is it weird when I hear someone else [oh oh oh]
(อีส ซิท เวี๊ยด เว็น นาย เฮียร ซัมวัน เอ๊ลส [ โอ โอ โอ ])
What do I do [what do I do]
(ว๊อท ดู ไอ ดู [ ว๊อท ดู ไอ ดู ])
There’s no more you [there’s no more you]
(แดร์ โน โม ยู [ แดร์ โน โม ยู ])
And be telling me you’d be coming home [coming home]
(แอนด์ บี เทลลิง มี ยูต บี คัมอิง โฮม [ คัมอิง โฮม ])
Is it strange I believe them again [oh oh oh]
(อีส ซิท สเทร๊งจ ไอ บีลี๊ฝ เด็ม อะเกน [ โอ โอ โอ ])
Voices in my head
(ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด)

It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)
It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)
It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)
Oh, I just gotta get through the day
(โอ , ไอ จั๊สท กอททะ เก็ท ทรู เดอะ เดย์)
It’s gonna be okay [ey]
(อิทซ กอนนะ บี โอเค [ อาย์ ])
It’s gonna be okay [ey]
(อิทซ กอนนะ บี โอเค [ อาย์ ])
It’s gonna be okay
(อิทซ กอนนะ บี โอเค)
Oh, I just gotta get through
(โอ , ไอ จั๊สท กอททะ เก็ท ทรู)

The voices in my head [the voices in my head] keep saying
(เดอะ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด [ เดอะ ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด ] คี๊พ เซอิง)
‘She’s coming back to you’
(ชี คัมอิง แบ็ค ทู ยู)
Is it strange that I talk to myself [oh oh oh]
(อีส ซิท สเทร๊งจ แดท ไอ ท๊อล์ค ทู ไมเซลฟ [ โอ โอ โอ ])
Is it weird when I hear someone else [oh oh oh]
(อีส ซิท เวี๊ยด เว็น นาย เฮียร ซัมวัน เอ๊ลส [ โอ โอ โอ ])
What do I do [what do I do]
(ว๊อท ดู ไอ ดู [ ว๊อท ดู ไอ ดู ])
There’s no more you [there’s no more you]
(แดร์ โน โม ยู [ แดร์ โน โม ยู ])
And be telling me you’d be coming home [coming home]
(แอนด์ บี เทลลิง มี ยูต บี คัมอิง โฮม [ คัมอิง โฮม ])
Is iit strange I believe them again [oh oh oh]
(อีส iit สเทร๊งจ ไอ บีลี๊ฝ เด็ม อะเกน [ โอ โอ โอ ])
Voices in my head
(ว๊อยซ์ ซิน มาย เฮด)

oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh…..
(โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Voices In My Head คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น