เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย 311

Music: Hexum/Sexton/Grubb; Lyrics: Hexum/Sexton/Grubb
( มิ๊วสิค : เฮกซัม /เซคซทัน /Grubb ; ลีริค : เฮกซัม /เซคซทัน /Grubb)

And I, I notice the tapestries on the wall as well
(แอนด์ ดาย , ไอ โน๊ทิซ เดอะ tapestries ออน เดอะ วอลล์ แอส เวลล)
And I, I stand up and hit my head on the mobile
(แอนด์ ดาย , ไอ สแทนด์ อั๊พ แอนด์ ฮิท มาย เฮด ออน เดอะ โม๊บายล์)
And you, you look around too
(แอนด์ ยู , ยู ลุ๊ค อะราวนฺดฺ ทู)
And we, time passes easily
(แอนด์ วี , ไทม์ แพเซ อีสอิลิ)

I’ve opened up my mind
(แอฝ โอ๊เพ่น อั๊พ มาย ไมนด์)
So you can step inside
(โซ ยู แคน สเท็พ อิ๊นไซด์)
You can expect to find
(ยู แคน เอ็กซเพ็คท ทู ไฟนด์)
A scenic ride
(อะ scenic ไรด์)

Pointyhead pizzeria perfect penetration
(Pointyhead pizzeria เพ๊อร์เฟ็คท เพนิทเรฌัน)
Mezcal cuts off my brain communication
(Mezcal คัท ออฟฟ มาย เบรน ค็อมยูนิเคฌัน)
Belligerence, lost my intellegence
(บิวลีเจนซฺ , ล็อซท มาย intellegence)
Talkin mess like shut up and listen to me
(ทอคกิ่น เมซ ไล๊ค ชั๊ท อั๊พ แอนด์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)
Because cuttin’ through the crap is my specialty
(บิคอส คัทดิน ทรู เดอะ แครพ อีส มาย ซเพฌแอ็ลทิ)
Like a bomb I’m droppin yes a ton a lead
(ไล๊ค เก บอมบฺ แอม ดรอพปิน เย็ซ ซา ท็อง อะ ลี๊ด)
You’re tryin’ to figure out the last thing I said
(ยัวร์ ทายอิน ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท เดอะ ล๊าสท ทริง ไอ เซ็ด)
I’m a Redwood, I love to be a tree yes I’m a Druid
(แอม มา Redwood , ไอ ลัฝ ทู บี อะ ทรี เย็ซ แอม มา ดรูอิด)
My words they’re flowin’ out like a fluid
(มาย เวิร์ด เดรว โฟว์วิน เอ๊าท ไล๊ค เก ฟลู๊อิด)
Never give in never conform
(เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ อิน เน๊เฝ่อร์ ค็อนฟอม)
I’ll be bustin out rhymes in a triplet form
(อิลล บี บัสติน เอ๊าท ไรม ซิน อะ ทรีพเล็ท ฟอร์ม)
Right Now
(ไร๊ท นาว)

In another room, I sit and contemplate
(อิน อะน๊าเทร่อร์ รูม , ไอ ซิท แอนด์ คอนเท็มพเลท)
That winter night, my words were filled with hate
(แดท วิ๊นเท่อร์ ไน๊ท , มาย เวิร์ด เวอ ฟิลล วิธ เฮท)
In second sight, I should have known my fate
(อิน เซ๊คคั่น ไซ๊ท , ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน มาย เฟ้ท)
But it’s allright, now we’re in a different state
(บั๊ท อิทซ ไรทโอ , นาว เวีย อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท สเทท)

Chorus
(ค๊อรัส)

Expiate, to make amends for hostilities
(เอคซพิเอท , ทู เม้ค อาเม็นด ฟอร์ hostilities)
It’s easy to see that for me, in reality
(อิทซ อีสอิ ทู ซี แดท ฟอร์ มี , อิน ริแอลอิทิ)
I’m not one of those fools
(แอม น็อท วัน อ็อฝ โฑส ฟูล)
With an ecclesiastical whitewash
(วิธ แอน เอ็คลีสิแอซทิแค็ whitewash)
To set my ethical standards
(ทู เซ็ท มาย เอธอิแค็ล สแท๊นดาร์ด)
You’ll never cathc me lookin’ to Ann Landers
(โยว เน๊เฝ่อร์ cathc มี ลุคกิน ทู แอน Landers)
Or Moses or the law or even Buddha
(ออ โมเซซ ออ เดอะ ลอว์ ออ อี๊เฝ่น บูดดะ)
If there’s one thing I know
(อิ๊ฟ แดร์ วัน ทริง ไอ โนว์)
It’s always be true to myself
(อิทซ ออลเว บี ทรู ทู ไมเซลฟ)
And learn from experience
(แอนด์ เลิร์น ฟรอม เอ็กซพี๊เหรียนซํ)
Educated by nights of violence, trips to jail,
(เอดยุเคท บาย ไน๊ท อ็อฝ ไฝโอะเล็นซ , ทริ๊พ ทู เจล ,)
Broken knuckles and friendships
(บโรเค็น นักเคิล แซน ฟเร็นฌิพ)
But that gives me the power to write a groove that rips
(บั๊ท แดท กี๊ฝ มี เดอะ พ๊าวเว่อร์ ทู ไร๊ท อะ กรูฝ แดท ริพ)
Right Now
(ไร๊ท นาว)
I Am
(ไอ แอ็ม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย 311

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น