เนื้อเพลง I Mean (I Don’t Mean It) คำอ่านไทย R. Kelly

[Intro]
( [ อินโทร ])
Yeah, like I was saying
(เย่ , ไล๊ค ไก วอส เซอิง)
I ain’t, ya know what
(ไอ เอน , ยา โนว์ ว๊อท)
I’m not tryin’ to say things to hurt you
(แอม น็อท ทายอิน ทู เซย์ ทริง ทู เฮิร์ท ยู)
You know what I’m saying
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
I don’t wanna hurt you, baby
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิร์ท ยู , เบ๊บี้)
Just sometimes you do things
(จั๊สท ซัมไทม์ ยู ดู ทริง)
That push me to say things I don’t wanna say
(แดท พุช มี ทู เซย์ ทริง ซาย ด้อนท์ วอนนา เซย์)
You know what I’m saying?
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง)
You know I love you
(ยู โนว์ ไอ ลัฝ ยู)
You know I care about you
(ยู โนว์ ไอ แคร์ อะเบ๊าท ยู)
This time, you just brought it on yourself
(ดิส ไทม์ , ยู จั๊สท บรอท ดิธ ออน ยุรเซลฟ)
Yo, check it out
(โย , เช็ค อิท เอ๊าท)

Now I shoulda been more man
(นาว ไอ โช๊วดา บีน โม แมน)
About the way things went down
(อะเบ๊าท เดอะ เวย์ ทริง เว็นท เดาน)
Especially since we been dealin’
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ ซิ๊นซ วี บีน ดิลลิน)
For like seven years now
(ฟอร์ ไล๊ค เซเฝ่น เยียร์ นาว)
I’ve been slowly, slowly bringing you down
(แอฝ บีน ซโลลิ , ซโลลิ บริงกิง ยู เดาน)
No conversation, no good sex in a while
(โน คอนเฝอะเซฌัน , โน กู๊ด เซ็กซ อิน อะ ไวล์)
But still you search and find a way
(บั๊ท สทิลล ยู เซิร์ช แอนด์ ไฟนด์ อะ เวย์)
To love me somehow
(ทู ลัฝ มี ซัมฮาว)
Even though I ride, you still trust me somehow
(อี๊เฝ่น โธ ไอ ไรด์ , ยู สทิลล ทรัสท มี ซัมฮาว)
Got my faces, some ice and a tie
(ก็อท มาย เฟซ , ซัม ไอ๊ซ์ แอนด์ อะ ไท)
Slowly, slowly, slowly, slowly goin’ down
(ซโลลิ , ซโลลิ , ซโลลิ , ซโลลิ โกอิน เดาน)

[I don’t mean it] When I hollar at you
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เว็น นาย hollar แรท ยู)
[I don’t mean it] When I say that we’re through
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เว็น นาย เซย์ แดท เวีย ทรู)
[I don’t mean it] What I’m takin’ you through
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ว๊อท แอม ทอคกิ่น ยู ทรู)
[I don’t mean it] Baby
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เบ๊บี้)
[I don’t mean it] Said I’m sorry
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เซ็ด แอม ซ๊อรี่)
[I don’t mean it] Can you find a way to forgive me
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] แคน ยู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ฟอร์กี๊ฝ มี)
[I don’t mean it] Said I went to church this morning
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เซ็ด ดาย เว็นท ทู เชิร์ช ดิส ม๊อร์นิ่ง)
[I don’t mean it] I don’t mean it
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

Running around here talking about
(รันนิง อะราวนฺดฺ เฮียร ทอคอิง อะเบ๊าท)
How I’m a big player now
(ฮาว แอม มา บิ๊ก เพย์เยอร์ นาว)
Hidden in corners, blinging out our share
(ฮีดดน อิน ค๊อร์เน่อร์ , บลิงงิง เอ๊าท เอ๊า แชร์)
Kelly makin’ hits now
(เคลลี่ เมกิน ฮิท นาว)
Thinking about this industry
(ติ้งกิง อะเบ๊าท ดิส อิ๊นดัสทรี่)
And how I put it out
(แอนด์ ฮาว ไอ พุท ดิธ เอ๊าท)
You were there for me
(ยู เวอ แดร์ ฟอร์ มี)
When I used dish rags for ties
(เว็น นาย ยู๊ส ดิช แร๊ก ฟอร์ ไท)
There’s times that I didn’t hear you
(แดร์ ไทม์ แดท ไอ ดิ๊นอิน เฮียร ยู)
I was talkin’ too loud
(ไอ วอส ทอคกิ่น ทู เลาด)
When I didn’t come home
(เว็น นาย ดิ๊นอิน คัม โฮม)
I was hanging with the crowd
(ไอ วอส แฮงอิง วิธ เดอะ คราวดํ)
Whenever we fight I try to win every round
(ฮเว็นเอฝเออะ วี ไฟ้ท ไอ ธราย ทู วิน เอ๊เฝอร์รี่ ราวนด)
Can you find a way to forgive me now
(แคน ยู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ฟอร์กี๊ฝ มี นาว)

[I don’t mean it] Cuz I don’t mean it
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] คัซ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
[I don’t mean it] When I hollar at you
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เว็น นาย hollar แรท ยู)
[I don’t mean it] Whenever I say we’re through
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซย์ เวีย ทรู)
[I don’t mean it] Whoa
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] โว้ว)
[I don’t mean it] Can you find a way to forgive
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] แคน ยู ไฟนด์ อะ เวย์ ทู ฟอร์กี๊ฝ)
[I don’t mean it] Ooh baby, I
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] อู้ เบ๊บี้ , ไอ)
[I don’t mean it] I went to church this mornin’
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ไอ เว็นท ทู เชิร์ช ดิส มอร์นิน)
[I don’t mean it] Ooh I don’t mean it
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] อู้ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)

[R.] Father, can you help me?
([ อาร์ ] ฟ๊าเท่อร , แคน ยู เฮ้ลพ มี)
[Priest]What do you need from me?
([ พรีซท ] ว๊อท ดู ยู นี๊ด ฟรอม มี)
[R.] I broke up with my girl and I’m feelin’ kinda lonely
([ อาร์ ] ไอ บโรค อั๊พ วิธ มาย เกิร์ล แอนด์ แอม ฟีลิน กินดา โลนลิ)
[Priest]I been watching you from Heaven, Kelly
([ พรีซท ] ไอ บีน วัทชิง ยู ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น , เคลลี่)
You been so demanding
(ยู บีน โซ ดีแมนดิง)
You need to read my word, son
(ยู นี๊ด ทู รี๊ด มาย เวิร์ด , ซัน)
And get some understanding
(แอนด์ เก็ท ซัม อันเดิซแทนดิง)
[R.] But I been busy with my music
([ อาร์ ] บั๊ท ไอ บีน บี๊ซี่ วิธ มาย มิ๊วสิค)
[Priest]Stop making excuses
([ พรีซท ] สท๊อพ เมคอิง เอ็กซคิ้วส)
Recognize the love she gives
(เร๊คคอกไน๊ซ์ เดอะ ลัฝ ชี กี๊ฝ)
And try not to abuse it
(แอนด์ ธราย น็อท ทู อะบิ๊วส อิท)
[R.] Is it too late to get her back?
([ อาร์ ] อีส ซิท ทู เหลท ทู เก็ท เฮอ แบ็ค)
[Priest]Not as long as I’m a fact
([ พรีซท ] น็อท แอส ลอง แอส แอม มา แฟคท)
[R.] Well father, show me a sign
([ อาร์ ] เวลล ฟ๊าเท่อร , โชว์ มี อะ ซายน)
That will make her mine
(แดท วิล เม้ค เฮอ ไมน์)

[I don’t mean it] I don’t mean it
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
[I don’t mean it] Whenever I say we’re through
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ฮเว็นเอฝเออะ ไอ เซย์ เวีย ทรู)
[I don’t mean it] Or whenever I hollar at you
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ออ ฮเว็นเอฝเออะ ไอ hollar แรท ยู)
[I don’t mean it] Ooh ooh ooh ooh ooh
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] อู้ อู้ อู้ อู้ อู้)
[I don’t mean it] Ooh baby, ooh baby
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] อู้ เบ๊บี้ , อู้ เบ๊บี้)
[I don’t mean it] See what was straight is now stone
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ซี ว๊อท วอส สเทร๊ท อีส นาว สโทน)
[I don’t mean it] Because I took you for granted, oh
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] บิคอส ไอ ทุค ยู ฟอร์ แกร๊นท , โอ)
[I don’t mean it] Whoa
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] โว้ว)
[I don’t mean it] Whoa you should know I don’t mean it
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] โว้ว ยู เชิด โนว์ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด)
[I don’t mean it] I put it on my life
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ไอ พุท ดิธ ออน มาย ไล๊ฟ)
[I don’t mean it] Believe me I pay the price
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] บีลี๊ฝ มี ไอ เพย์ เดอะ ไพร๊ซ์)
[I don’t mean it] When I was down and out
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] เว็น นาย วอส เดาน แอนด์ เอ๊าท)
[I don’t mean it] You reached out your hand
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ยู รี๊ช เอ๊าท ยุร แฮนด์)
[I don’t mean it] I’ve learned it takes a good woman
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] แอฝ เลิร์น ดิท เท้ค ซา กู๊ด วู๊แม่น)
[I don’t mean it] To raise a man
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] ทู เร้ส อะ แมน)
[I don’t mean it] Oh, I love you baby
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] โอ , ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้)
[I don’t mean it] Oh oh oh I love you baby
([ ไอ ด้อนท์ มีน หนิด ] โอ โอ โอ ไอ ลัฝ ยู เบ๊บี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Mean (I Don’t Mean It) คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น