เนื้อเพลง Been a Long Time คำอ่านไทย Xzibit

[feat. Nate Dogg]
( [ ฟีท แนตชฺ ด๊อก ])

[Saafir as radio host]
([ Saafir แอส เร๊ดิโอ โฮสท ])
Rrrah, uhh, b*tch!
(Rrrah , อา , บี *tch !)
It’s radio radio station, cat Xzibit huh?
(อิทซ เร๊ดิโอ เร๊ดิโอ สเทชั่น , แค๊ท Xzibit ฮู)
K-W-Balls, Daniel Thompson hold like this
(เค ดับบิว บอล , แดนเย็ล Thompson โฮลด์ ไล๊ค ดิส)
Like that in fact, with a fat-ass Battlecat track
(ไล๊ค แดท อิน แฟคท , วิธ อะ แฟท อาซ Battlecat แทร็ค)
I’m takin caller number one, that is..
(แอม ทอคกิ่น คอลเลอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , แดท อีส)
Rrrah uhh, b*tch – you took too long
(Rrrah อา , บี *tch ยู ทุค ทู ลอง)
Caller number two like this..
(คอลเลอะ นั๊มเบ้อร์ ทู ไล๊ค ดิส)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
[*BZZT*] Bounce up out of the house close to midnight
([ *BZZT* ] เบ๊าสฺ อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เฮ้าส โคลส ทู มิดไนท์)
Full rack up in the back [*BZZ BZZ*] sh*t is tight
(ฟูล แร็ค อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค [ *BZZ BZZ* ] ฌะ *ที อีส ไท๊ท)
Full charge and I’m out for somethin
(ฟูล ชาร์จ แอนด์ แอม เอ๊าท ฟอร์ ซัมติน)
Mass production, Battlecat bang percussion
(มาซ พโระดัคฌัน , Battlecat แบง เพอะคัฌอัน)
End of discussion, hittin some corners, rearrange thangs
(เอ็นด อ็อฝ ดิซคัฌอัน , ฮิทดิน ซัม ค๊อร์เน่อร์ , รีโอเรง เตง)
and brang change, we expand California
(แอนด์ brang เช้งจํ , วี เอ็กสแพนด แคลิฟอร์เนีย)
Listen – I lost more than I can ever gain back
(ลิ๊สซึ่น นาย ล็อซท โม แฑ็น นาย แคน เอ๊เฝ่อร์ เกน แบ็ค)
from this road to riches, makin my heart turn black
(ฟรอม ดิส โร้ด ทู ริชอิส , เมกิน มาย ฮาร์ท เทิร์น แบล๊ค)
So I’m cold to b*tches, and I never call back
(โซ แอม โคลด์ ทู บี *tches , แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ คอลลํ แบ็ค)
Plus I’m stoned and vicious, lay your whole hood flat
(พลัส แอม สโทน แอนด์ ฝิ๊เคี๊ยส , เลย์ ยุร โฮล ฮุด แฟลท)
Get your, sh*t together n*gga Big Snoop Dogg told me
(เก็ท ยุร , ฌะ *ที ทูเก๊ทเธ่อร์ เอ็น *gga บิ๊ก ซนูพ ด๊อก โทลด มี)
‘Do music and leave that other sh*t alone homey’
(ดู มิ๊วสิค แอนด์ ลี๊ฝ แดท อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที อะโลน โฮมี)
We came from dust, the X-odus, the hard to touch
(วี เคม ฟรอม ดัสท , เดอะ เอ๊กซฺ odus , เดอะ ฮาร์ด ทู ทั๊ช)
Y’all n*ggaz ain’t f*ckin with us, and plus
(ยอล เอ็น *ggaz เอน เอฟ *ckin วิธ อัซ , แอนด์ พลัส)
it ain’t nothin like standin on your own two
(อิท เอน นอทติน ไล๊ค แสตนดิน ออน ยุร โอว์น ทู)
So run them streets, but never let ’em run you
(โซ รัน เด็ม สทรีท , บั๊ท เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม รัน ยู)

[Chorus: Nate Dogg]
([ ค๊อรัส : แนตชฺ ด๊อก ])
Time is steady wastin, steady wastin
(ไทม์ อีส สเท๊ดี้ เวสดิน , สเท๊ดี้ เวสดิน)
Since time won’t wait for me, yeah, won’t wait, won’t wait
(ซิ๊นซ ไทม์ ว็อนท เว้ท ฟอร์ มี , เย่ , ว็อนท เว้ท , ว็อนท เว้ท)
Just give me a beat that’s bang, give me a beat that’s bangin
(จั๊สท กี๊ฝ มี อะ บีท แด้ท แบง , กี๊ฝ มี อะ บีท แด้ท แบงงิน)
I’ll bust ’til I’m deceased, yeah, wooo-oooh, ooh-ooh-ooooh
(อิลล บัซท ทิล แอม ดิซีซ , เย่ , วู อู้ , อู้ อู้ อู้)

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Tune in, witness the rise of a icon
(จูน อิน , วิทเหนส เดอะ ไร๊ส อ็อฝ อะ ไอ๊ค่อน)
The python wrap around ’til your breath gone
(เดอะ ไพธัน แร๊พ อะราวนฺดฺ ทิล ยุร บรี๊ทฺรฺ กอน)
The upper echelon, and I’m the cat you pull a weapon on
(ดิ อัพเพอะ เอฌอะล็อน , แอนด์ แอม เดอะ แค๊ท ยู พูลล อะ เว๊พ่อน ออน)
and wanna squeeze ’til my life is gone?
(แอนด์ วอนนา สควี๊ซ ทิล มาย ไล๊ฟ อีส กอน)
Back to the wall and trust nobody
(แบ็ค ทู เดอะ วอลล์ แอนด์ ทรัสท โนบอดี้)
Sippin Cognac with Kurupt, Young Gotti
(ซิบปิ่น คอนแย็ค วิธ เคอรัพชฺ , ยัง ก๊อดดิ)
Somebody gotta recognize this
(ซัมบอดี้ กอททะ เร๊คคอกไน๊ซ์ ดิส)
Throw fo’ fingers up, add a thumb, then make it a fist
(โธรว์ โฟ ฟิ๊งเก้อร อั๊พ , แอ๊ด อะ ทรั๊มบ์ , เด็น เม้ค อิท ดา ฟิซท)
Number one draft pick, lead the league in assists
(นั๊มเบ้อร์ วัน ดรัฟท พิค , ลี๊ด เดอะ ลี๊ก อิน แอสซิ๊สท)
Give a f*ck how you decorate your neck and your wrists
(กี๊ฝ อะ เอฟ *ck ฮาว ยู เด๊คโคเหรท ยุร เน็ค แอนด์ ยุร ริ๊ซท)
You just settin yourself up for the twist [gimme that] it’s like this
(ยู จั๊สท เซทดิน ยุรเซลฟ อั๊พ ฟอร์ เดอะ ทวิสท [ กีมมิ แดท ] อิทซ ไล๊ค ดิส)
Only a few slide through like the Schindler’s List
(โอ๊นลี่ อะ ฟิว สไล๊ด ทรู ไล๊ค เดอะ Schindlers ลิสท)
Who’s the b*tch, who’s the mack, what’s worse
(ฮู เดอะ บี *tch , ฮู เดอะ แมกคฺ , ว๊อท เวิ๊ร์ส)
the n*ggaz that bring in the coke or smoke the crack?
(เดอะ เอ็น *ggaz แดท บริง อิน เดอะ โคค ออ สโม๊ค เดอะ แคร๊ค)
Metaphor figure four let it break your back [yeah]
(เม๊ทะฟอร์ ฟิ๊กเก้อร โฟ เล็ท ดิธ เบร๊ค ยุร แบ็ค [ เย่ ])
It’s been a long time, where the gangstas at?
(อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ , แวร์ เดอะ แก๊งซดา แอ็ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Xzibit]
([ Xzibit ])
Damn it feels good to be back in the saddle
(แดมนํ หนิด ฟีล กู๊ด ทู บี แบ็ค อิน เดอะ แซดดล)
On top of the game, crackin the frame, the heat of the battle
(ออน ท๊อพ อ็อฝ เดอะ เกม , แครกคิน เดอะ เฟรม , เดอะ ฮีท อ็อฝ เดอะ แบ๊ทเทิ้ล)
Been a long time comin but we waited
(บีน อะ ลอง ไทม์ คัมอิน บั๊ท วี เว้ท)
Xzibit went from bein hated, to makin the whole world say it
(Xzibit เว็นท ฟรอม บีนโพล แฮ็ท , ทู เมกิน เดอะ โฮล เวิลด เซย์ อิท)
Give a f*ck if the radio play it
(กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อิ๊ฟ เดอะ เร๊ดิโอ เพลย์ อิท)
N*ggaz fall like the domino effect and you can’t delay it
(เอ็น *ggaz ฟอลล์ ไล๊ค เดอะ โดมีโน่ เอฟเฟ็ค แอนด์ ยู แค็นท ดีเลย์ อิท)
It ain’t about who you are when you’re makin your stack
(อิท เอน อะเบ๊าท ฮู ยู อาร์ เว็น ยัวร์ เมกิน ยุร ซแท็ค)
It’s the look that’s on your face when you givin it back
(อิทซ เดอะ ลุ๊ค แด้ท ออน ยุร เฟซ เว็น ยู กีฝอิน หนิด แบ็ค)
So picture that
(โซ พิ๊คเจ้อร์ แดท)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Time, keeps on slippin, slippin.. keeps on slippin away.. mm-hmm
(ไทม์ , คี๊พ ออน สลิปพิน , สลิปพิน คี๊พ ออน สลิปพิน อะเวย์ อึมมมม อึม)
My mind keeps on trippin, trippin.. trippin like ev-ery-day.. mm-hmm
(มาย ไมนด์ คี๊พ ออน ทริพพิน , ทริพพิน ทริพพิน ไล๊ค ev เออะริ เดย์ อึมมมม อึม)

[X] Yeah, it’s been a long time
([ เอ๊กซฺ ] เย่ , อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Been a Long Time คำอ่านไทย Xzibit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น