เนื้อเพลง If Your Love Cannot Be Moved คำอ่านไทย Stevie Wonder feat Kim Burrell

You can’t say we shall and not fight through hell
( ยู แค็นท เซย์ วี แชลล์ แอนด์ น็อท ไฟ้ท ทรู เฮ็ลล)
You can’t say we will and not dare to deal
(ยู แค็นท เซย์ วี วิล แอนด์ น็อท แดร์ ทู ดีล)
You can’t shout out peace and then vanish in the crowd
(ยู แค็นท เช๊าท เอ๊าท พี๊ซ แอนด์ เด็น แฝ๊หนิช อิน เดอะ คราวดํ)
You can’t ride the storm without some effect
(ยู แค็นท ไรด์ เดอะ สทอร์ม วิธเอ๊าท ซัม เอฟเฟ็ค)
You can’t steal the spoil and not pay the debt
(ยู แค็นท สทีล เดอะ สพอยล์ แอนด์ น็อท เพย์ เดอะ เด็บ)
You can’t wave a sign that spells ” evil ” and feel really proud
(ยู แค็นท เว๊ฝ อะ ซายน แดท สเพลล ” อี๊ฝิ่ล ” แอนด์ ฟีล ริแอ็ลลิ พเราด)
You can’t sing a song with no melody
(ยู แค็นท ซิง อะ ซ็อง วิธ โน เมลโอะดิ)
You can’t say we’re one without unity
(ยู แค็นท เซย์ เวีย วัน วิธเอ๊าท ยูนิทิ)
You can’t form a line if you’re sacred to stand alone
(ยู แค็นท ฟอร์ม มา ไลน์ อิ๊ฟ ยัวร์ เซคเร็ด ทู สแทนด์ อะโลน)
You can’t pray for grace and then smack her face
(ยู แค็นท เพรย์ ฟอร์ เกร๊ซ แอนด์ เด็น ซแม็ค เฮอ เฟซ)
You can’t speak of hope and then crack a joke
(ยู แค็นท สพี๊ค อ็อฝ โฮพ แอนด์ เด็น แคร๊ค กา โจ้ก)

You can say you’re there but time knows how much you’ve grown
(ยู แคน เซย์ ยัวร์ แดร์ บั๊ท ไทม์ โนว์ ฮาว มัช ยู๊ฟ กโรน)
Put a face to your somebody
(พุท ดา เฟซ ทู ยุร ซัมบอดี้)

Can you say your name?
(แคน ยู เซย์ ยุร เนม)
Or would you rather stay unknown?
(ออ เวิด ยู ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อันโนน)
Can you show your face?
(แคน ยู โชว์ ยุร เฟซ)
Or are you fearful of it shown?
(ออ อาร์ ยู เฟียฟุล อ็อฝ อิท โฌน)
Can you feel your heart?
(แคน ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท)
Or does it beat for you alone?
(ออ โด ซิท บีท ฟอร์ ยู อะโลน)
Lift your glass up high
(ลิฟท ยุร กล๊าสส อั๊พ ไฮฮ)
Say that your truth will never lie
(เซย์ แดท ยุร ทรู๊ธ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล)
If your love cannot be moved
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝ แคนน็อท บี มู๊ฝ)

You can’t look at me and not see yourself
(ยู แค็นท ลุ๊ค แกท มี แอนด์ น็อท ซี ยุรเซลฟ)
You can’t say ” for them ” and not for who else
(ยู แค็นท เซย์ ” ฟอร์ เด็ม ” แอนด์ น็อท ฟอร์ ฮู เอ๊ลส)
You can’t truly bless and not bless the good of all
(ยู แค็นท ทรูลิ เบล๊ส แซน น็อท เบล๊ส เดอะ กู๊ด อ็อฝ ออล)
You can’t serve the rich and desert the poor
(ยู แค็นท เซิร์ฝ เดอะ ริ๊ช แอนด์ เดสเสิร์ท เดอะ พัวร์)
You can’t hear their cries and just close the door
(ยู แค็นท เฮียร แดร์ ไคร แซน จั๊สท โคลส เดอะ ดอร์)
You can’t say you’re down and not take it to the wall
(ยู แค็นท เซย์ ยัวร์ เดาน แอนด์ น็อท เท้ค อิท ทู เดอะ วอลล์)
You can’t benefit from one’s detriment
(ยู แค็นท เบ๊เนฝิต ฟรอม วัน เดทริเม็นท)
You can’t find the serum and not cure the sick
(ยู แค็นท ไฟนด์ เดอะ ซีรัม แอนด์ น็อท เคียวรํ เดอะ ซิ๊ค)
You can’t free the slave to enslave them differently
(ยู แค็นท ฟรี เดอะ สเล๊ฝ ทู เอ็นซเลฝ เด็ม ดีฟเฟอะเร็นทลิ)
You can’t see the right only from your sight
(ยู แค็นท ซี เดอะ ไร๊ท โอ๊นลี่ ฟรอม ยุร ไซ๊ท)
You can’t see the wrong and just go along
(ยู แค็นท ซี เดอะ รอง แอนด์ จั๊สท โก อะลอง)
Or is that the way you would want your fate to read
(ออ อีส แดท เดอะ เวย์ ยู เวิด ว้อนท ยุร เฟ้ท ทู รี๊ด)
Put a face to your somebody
(พุท ดา เฟซ ทู ยุร ซัมบอดี้)

Can you say your name?
(แคน ยู เซย์ ยุร เนม)
Or would you rather stay unknown?
(ออ เวิด ยู ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อันโนน)
Can you show your face?
(แคน ยู โชว์ ยุร เฟซ)
Or are you fearful of it shown?
(ออ อาร์ ยู เฟียฟุล อ็อฝ อิท โฌน)
Can you feel your heart?
(แคน ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท)
Or does it beat for you alone?
(ออ โด ซิท บีท ฟอร์ ยู อะโลน)
Lift your glass up high
(ลิฟท ยุร กล๊าสส อั๊พ ไฮฮ)
Say that your truth will never lie
(เซย์ แดท ยุร ทรู๊ธ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล)
If your love cannot be moved
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝ แคนน็อท บี มู๊ฝ)

You can’t make a pledge and then slip the script
(ยู แค็นท เม้ค เก พเล็จ แอนด์ เด็น สลิ๊พ เดอะ สคริพท์)
You can’t say the words and not move your lips
(ยู แค็นท เซย์ เดอะ เวิร์ด แซน น็อท มู๊ฝ ยุร ลิพ)
You can’t be confused and still say you understand
(ยู แค็นท บี คอนฟิ้วส แอนด์ สทิลล เซย์ ยู อั๊นเด้อรสแทนด)
You can’t be a friend but not through thin and thick
(ยู แค็นท บี อะ เฟรน บั๊ท น็อท ทรู ทริน แอนด์ ทริ๊ค)
You can’t be a click but in danger split
(ยู แค็นท บี อะ คลิ๊ก บั๊ท อิน แด๊งเจ้อร์ สพลิ๊ท)
You can’t evenly share and then grab the biggest hand
(ยู แค็นท อีเฝ็นลิ แชร์ แอนด์ เด็น แกร๊บ เดอะ บิ๊กเกส แฮนด์)
You can’t say you do but then show you don’t
(ยู แค็นท เซย์ ยู ดู บั๊ท เด็น โชว์ ยู ด้อนท์)
You can’t say you will and make sure you won’t
(ยู แค็นท เซย์ ยู วิล แอนด์ เม้ค ชัวร์ ยู ว็อนท)
You can’t want for change and not do what you need to do
(ยู แค็นท ว้อนท ฟอร์ เช้งจํ แอนด์ น็อท ดู ว๊อท ยู นี๊ด ทู ดู)

You can’t give up all and then take back all you give
(ยู แค็นท กี๊ฝ อั๊พ ออล แอนด์ เด็น เท้ค แบ็ค ออล ยู กี๊ฝ)
You can’t live to die but you can die to live
(ยู แค็นท ไล้ฝ ทู ดาย บั๊ท ยู แคน ดาย ทู ไล้ฝ)
Or is that too much to ask of the you in you?
(ออ อีส แดท ทู มัช ทู อาสคฺ อ็อฝ เดอะ ยู อิน ยู)
Put a face to your somebody
(พุท ดา เฟซ ทู ยุร ซัมบอดี้)

Can you say your name?
(แคน ยู เซย์ ยุร เนม)
Or would you rather stay unknown?
(ออ เวิด ยู ร๊าเธ่อร์ สเทย์ อันโนน)
Can you show your face?
(แคน ยู โชว์ ยุร เฟซ)
Or are you fearful of it shown?
(ออ อาร์ ยู เฟียฟุล อ็อฝ อิท โฌน)
Can you feel your heart?
(แคน ยู ฟีล ยุร ฮาร์ท)
Or does it beat for you alone?
(ออ โด ซิท บีท ฟอร์ ยู อะโลน)
Lift your glass up high
(ลิฟท ยุร กล๊าสส อั๊พ ไฮฮ)
Say that your truth will never lie
(เซย์ แดท ยุร ทรู๊ธ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล)
If your love cannot be moved
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝ แคนน็อท บี มู๊ฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Your Love Cannot Be Moved คำอ่านไทย Stevie Wonder feat Kim Burrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น