เนื้อเพลง Don’t Keep Me Waiting คำอ่านไทย Britney Spears

Will you turn me up?
( วิล ยู เทิร์น มี อั๊พ)
Yeah!
(เย่ !)

This is the making
(ดิส ซิส เดอะ เมคอิง)
Of another cold, rude awakening
(อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ โคลด์ , รู๊ด awakenings)
It’s been too long anticipating
(อิทซ บีน ทู ลอง แอนติซิเพดิง)
Hurry up for my demonstration
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ ฟอร์ มาย เดมันซทเรฌัน)
So give undivided attention
(โซ กี๊ฝ อันดิไฝดอิด แอ็ทเทนฌัน)

Okay, light speed
(โอเค , ไล๊ท สพี๊ด)
Turbo, to get to me
(เทอโบะ , ทู เก็ท ทู มี)
Don’t play, joke around
(ด้อนท์ เพลย์ , โจ้ก อะราวนฺดฺ)
One shot, you’re killin’ me
(วัน ฌ็อท , ยัวร์ คิลลิน มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
My body’s waiting
(มาย บ๊อดี้ เวททิง)
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)

The time is tickin’
(เดอะ ไทม์ อีส ทิคเคน)
The train is boarding, you might miss it
(เดอะ เทรน อีส boardings , ยู ไมท มิซ ซิท)
Follow directions, damn it, listen
(ฟ๊อลโล่ว ดิเรคฌัน , แดมนํ หนิด , ลิ๊สซึ่น)
Before my body’s in remission
(บีฟอร์ มาย บ๊อดี้ ซิน ริมีฌอัน)
So come to your destination
(โซ คัม ทู ยุร เดซทิเนฌัน)

Okay, light speed
(โอเค , ไล๊ท สพี๊ด)
Turbo, to get to me
(เทอโบะ , ทู เก็ท ทู มี)
Don’t play, joke around
(ด้อนท์ เพลย์ , โจ้ก อะราวนฺดฺ)
One shot, you’re killin’ me
(วัน ฌ็อท , ยัวร์ คิลลิน มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
My body’s waiting
(มาย บ๊อดี้ เวททิง)
Don’t keep me waiting
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
What the hell?
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล)
I’m standin- wha- what the hell?
(แอม แสตนดิน wha ว๊อท เดอะ เฮ็ลล)
Stan- standing outside
(สเตน ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด)
I’m standing outside
(แอม ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด)
Wha- wha- what- wha- wha-
(Wha wha ว๊อท wha wha)
What the hell!
(ว๊อท เดอะ เฮ็ลล !)
I’m standing outside
(แอม ซแทนดิง เอ๊าทไซ้ด)
Colder than the freezer
(โคลเดอ แฑ็น เดอะ ฟรีสเออะ)
Come out and melt my ice
(คัม เอ๊าท แอนด์ เม้ลท มาย ไอ๊ซ์)
I’m running out of time
(แอม รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
You’re changing my demeanor
(ยัวร์ เช้งจิ้นส มาย ดิมีนเออะ)
So get me to your ride
(โซ เก็ท มี ทู ยุร ไรด์)
Before I change my mind
(บีฟอร์ ไอ เช้งจํ มาย ไมนด์)
Don’t apologize
(ด้อนท์ อะพอลโอะไจส)

[Chorus – Outro:]
([ ค๊อรัส เอ๊าโต : ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
My body’s waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(มาย บ๊อดี้ เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
My body’s waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(มาย บ๊อดี้ เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
Don’t keep me waiting [Hey, hey, hey, hey!]
(ด้อนท์ คี๊พ มี เวททิง [ เฮ , เฮ , เฮ , เฮ ! ])
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)
I’m going crazy, got me waiting
(แอม โกอิ้ง คเรสิ , ก็อท มี เวททิง)
Come and take it from me
(คัม แอนด์ เท้ค อิท ฟรอม มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Keep Me Waiting คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น