เนื้อเพลง What’s My Name คำอ่านไทย Ja Rule feat Ashanti

[Ja Rule]
( [ จา รูล ])
Yeah, yeah [woo!] woo [we here, geah]
(เย่ , เย่ [ วู ! ] วู [ วี เฮียร , geah ])
C’mon [we ain’t goin nowhere, c’mon]
(ซีมอน [ วี เอน โกอิน โนแวร์ , ซีมอน ])
Remix, c’mon
(รีมิก , ซีมอน)
[now, this is Jimmy Cliff Notes]
([ นาว , ดิส ซิส จิมมี่ คลิฟ โน๊ท ])
[I’ma run through the roster man]
([ แอมอา รัน ทรู เดอะ รอซเทอะ แมน ])
Let ’em know [on Murder INC]
(เล็ท เอ็ม โนว์ [ ออน เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ ])
Uhh [startin with Ashanti – owwwwwtch!]
(อา [ สตาร์ดิน วิธ เอสแชนที owwwwwtch ! ])

[Chorus: Ashanti + [Ja]]
([ ค๊อรัส : เอสแชนที + [ จา ] ])
J-A-R [yeah] U-L-E [what, let ’em know]
(เจ อะ อาร์ [ เย่ ] ยู แอล อี [ ว๊อท , เล็ท เอ็ม โนว์ ])
[Who else you thought it would beeeee]
([ ฮู เอ๊ลส ยู ธอท ดิธ เวิด beeeee ])
[All my b*tches with me say]
([ ออล มาย บี *tches วิธ มี เซย์ ])
J-A-R, U-L-E [what’s my name, n*gga?]
(เจ อะ อาร์ , ยู แอล อี [ ว๊อท มาย เนม , เอ็น *gga ])
[Who’da thought this wouldn’t, beeeee]
([ โฮดา ธอท ดิส วูดดึ่น , beeeee ])
[Everybody with me say]
([ เอวี่บอดี้ วิธ มี เซย์ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Holla!! I’m back
(ฮอลละ ! ! แอม แบ็ค)
Anyone with good sense bet on that
(เอนอิวัน วิธ กู๊ด เซ้นส เบ๊ท ออน แดท)
Cause I ain’t never went nowhere, I still got business here
(ค๊อส ไอ เอน เน๊เฝ่อร์ เว็นท โนแวร์ , ไอ สทิลล ก็อท บีสเน็ซ เฮียร)
All my b*tches get your hands in the air
(ออล มาย บี *tches เก็ท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์)
Now BACK THAT ASS, UP ON ME – now let’s roll
(นาว แบ็ค แดท อาซ , อั๊พ ออน มี นาว เล็ท โรลล)
Go, goin, gone, sold
(โก , โกอิน , กอน , โซลด)
What’s cooler than bein cool? [ICE COLD] Y’all know
(ว๊อท คูลเออะ แฑ็น บีนโพล คูล [ ไอ๊ซ์ โคลด์ ] ยอล โนว์)
that I do this for all my n*ggaz and my b*tches
(แดท ไอ ดู ดิส ฟอร์ ออล มาย เอ็น *ggaz แอนด์ มาย บี *tches)
And it’s murder ’til day that I die, can’t spit it no more
(แอนด์ อิทซ เม๊อร์เด้อร์ ทิล เดย์ แดท ไอ ดาย , แค็นท ซพิท ดิธ โน โม)
All my n*ggaz that tusslin, get yours
(ออล มาย เอ็น *ggaz แดท tusslin , เก็ท ยุร)
All my b*tches that’s makin money, get yours
(ออล มาย บี *tches แด้ท เมกิน มั๊นนี่ , เก็ท ยุร)
The world ain’t only mine, it’s yours
(เดอะ เวิลด เอน โอ๊นลี่ ไมน์ , อิทซ ยุร)
And I’m sure
(แอนด์ แอม ชัวร์)
That, there’s no love if you don’t go through pain
(แดท , แดร์ โน ลัฝ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ โก ทรู เพน)
And I’m the n*gga that done changed the game
(แอนด์ แอม เดอะ เอ็น *gga แดท ดัน เช้งจํ เดอะ เกม)
What’s my name?
(ว๊อท มาย เนม)

[Chorus w/ minor changes to Ja ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / ไม๊เน่อร์ เช้งจํ ทู จา แอ็ด ลิบสฺ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Who’s that n*gga?
(ฮู แดท เอ็น *gga)
If you feelin yourself youse that n*gga, tryin to get hit up
(อิ๊ฟ ยู ฟีลิน ยุรเซลฟ ยูซ แดท เอ็น *gga , ทายอิน ทู เก็ท ฮิท อั๊พ)
Buried in cat litter cause that’s how INC get up
(เบ๊อรี่ อิน แค๊ท ลีทเทอะ ค๊อส แด้ท ฮาว อิงคฺ เก็ท อั๊พ)
Makin sure they don’t get up, it’s murder
(เมกิน ชัวร์ เด ด้อนท์ เก็ท อั๊พ , อิทซ เม๊อร์เด้อร์)
Who’s that b*tch?
(ฮู แดท บี *tch)
If you feelin yourself youse that b*tch, tryin to get rich
(อิ๊ฟ ยู ฟีลิน ยุรเซลฟ ยูซ แดท บี *tch , ทายอิน ทู เก็ท ริ๊ช)
Dyin to get hitched to a n*gga that’s caked up
(ดายอิน ทู เก็ท ฮิช ทู อะ เอ็น *gga แด้ท เค้ก อั๊พ)
Willin to spend time and even more at Jacob
(วิลลิน ทู สเพ็นด ไทม์ แอนด์ อี๊เฝ่น โม แอ็ท เจคับ)
But you assume position, face down, ass up
(บั๊ท ยู แอสซูม โพซิ๊ชั่น , เฟซ เดาน , อาซ อั๊พ)
And I think I got you in that same pose pinned up
(แอนด์ ดาย ทริ๊งค ไอ ก็อท ยู อิน แดท เซม โพส พินทฺ อั๊พ)
In a picture painted frame been hangin love
(อิน อะ พิ๊คเจ้อร์ เพ้นท เฟรม บีน แฮนจิ้น ลัฝ)
Ass naked, lookin like you’re high on drugs
(อาซ เน๊คเค่ด , ลุคกิน ไล๊ค ยัวร์ ไฮฮ ออน ดรัก)
And that’s whassup, what, all b*tch n*ggaz is gettin touched
(แอนด์ แด้ท ฮวัดสับ , ว๊อท , ออล บี *tch เอ็น *ggaz อีส เกดดิน ทั๊ช)
And no bad b*tches is gettin f*cked
(แอนด์ โน แบ้ด บี *tches ซิส เกดดิน เอฟ *cked)
Cause you know who, did you know what, if you know what’s
(ค๊อส ยู โนว์ ฮู , ดิด ยู โนว์ ว๊อท , อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท)
Then you know it’s not a game, what’s my name?
(เด็น ยู โนว์ อิทซ น็อท ดา เกม , ว๊อท มาย เนม)

[Chorus w/ minor changes to Ja ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / ไม๊เน่อร์ เช้งจํ ทู จา แอ็ด ลิบสฺ ])

[Ja Rule + [Ashanti]]
([ จา รูล + [ เอสแชนที ] ])
Ba-by girl, is you with me? Sh*t [yes sir!]
(บา บาย เกิร์ล , อีส ยู วิธ มี ฌะ *ที [ เย็ซ เซ่อร์ ! ])
Sayin all of that without speakin a word
(เซย์อิน ออล อ็อฝ แดท วิธเอ๊าท สปีกิน อะ เวิร์ด)
[I like] to do this that and a third
([ ไอ ไล๊ค ] ทู ดู ดิส แดท แอนด์ อะ เทริ๊ด)
[And I love] the way you put in reverse
([ แอนด์ ดาย ลัฝ ] เดอะ เวย์ ยู พุท อิน รีเฝิร์ส)
And now clap for me mami, clap back, keep it swervin
(แอนด์ นาว คแล็พ ฟอร์ มี มัมมี , คแล็พ แบ็ค , คี๊พ อิท swervin)
Wide body had to be built by suburban
(ไวด์ บ๊อดี้ แฮ็ด ทู บี บิลท บาย ซะเบอแบ็น)
N*ggaz around lookin like they nervous, I see ’em
(เอ็น *ggaz อะราวนฺดฺ ลุคกิน ไล๊ค เด เนอฝัซ , ไอ ซี เอ็ม)
N*ggaz around me wanna rob him and leave him
(เอ็น *ggaz อะราวนฺดฺ มี วอนนา ร๊อบ ฮิม แอนด์ ลี๊ฝ ฮิม)
But I’m partyin tonight for one reason
(บั๊ท แอม พาร์ดีอิน ทูไน๊ท ฟอร์ วัน รี๊ซั่น)
N*ggaz know that the bullsh*t was dead on the streets
(เอ็น *ggaz โนว์ แดท เดอะ bullsh*ที วอส เด้ด ออน เดอะ สทรีท)
N*ggaz I’m gettin high, gettin head as we speak
(เอ็น *ggaz แอม เกดดิน ไฮฮ , เกดดิน เฮด แอส วี สพี๊ค)
Long live the great ones, B.I.G, P.A.C.
(ลอง ไล้ฝ เดอะ เกรท วัน , บี ไอ จี , พี อะ ซี)
I’m ” Ready to Die, ” ” All Eyez on Me ”
(แอม ” เร๊ดี้ ทู ดาย , ” ” ออล Eyez ออน มี “)
And n*ggaz know they can do it the same
(แอนด์ เอ็น *ggaz โนว์ เด แคน ดู อิท เดอะ เซม)
But still they try to diss, that’s part of the game
(บั๊ท สทิลล เด ธราย ทู ดิซ , แด้ท พาร์ท อ็อฝ เดอะ เกม)
What’s my name?
(ว๊อท มาย เนม)

[Chorus w/ same as before]
([ ค๊อรัส ดับบิว / เซม แอส บีฟอร์ ])

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Murder INC, all my family we here
(เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ , ออล มาย แฟ๊มิลี่ วี เฮียร)
Big shout to all my n*ggaz
(บิ๊ก เช๊าท ทู ออล มาย เอ็น *ggaz)
All my crud n*ggaz, all my street n*ggaz, all my grime n*ggaz
(ออล มาย crud เอ็น *ggaz , ออล มาย สทรีท เอ็น *ggaz , ออล มาย กไรม เอ็น *ggaz)
All my industry n*ggaz, all my corporate n*ggaz
(ออล มาย อิ๊นดัสทรี่ เอ็น *ggaz , ออล มาย คอโพะริท เอ็น *ggaz)
It’s love, it’s pain, and we together mayn
(อิทซ ลัฝ , อิทซ เพน , แอนด์ วี ทูเก๊ทเธ่อร์ เมน)
Holla back at me, uhh
(ฮอลละ แบ็ค แกท มี , อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s My Name คำอ่านไทย Ja Rule feat Ashanti

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น