เนื้อเพลง Things That U Do คำอ่านไทย Jay-Z

[Jay-Z]
( [ เจ ซี ])
Uh-huh, uh
(อา ฮู , อา)
Jigga man, uh-huh MC
(จิ๊กกา แมน , อา ฮู เอมซี)
That’s right
(แด้ท ไร๊ท)
Swizz Beatz
(สวิซ บีทซ)
Uh, uh, come on
(อา , อา , คัมมอน)

[Mariah][Jay-Z]
([ มารายห์ ] [ เจ ซี ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That make me feel so…
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Come on, inhale, exhale, breathe on it for me]
([ คัมมอน , อินเฮล , เอ็คเซล , บรีฑ ออน หนิด ฟอร์ มี ])
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explain
(ไอ แคน เอ็กซเพลน)
[Uh]
([ อา ])
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Bounce, bounce]
([ เบ๊าสฺ , เบ๊าสฺ ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That make me feel so..
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Exhale breathe on it for me]
([ เอ็คเซล บรีฑ ออน หนิด ฟอร์ มี ])
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explain [Yeah]
(ไอ แคน เอ็กซเพลน [ เย่ ])
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
[Uh come on]
([ อา คัมมอน ])
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
You know the flow sicka, know Jigga, mo’ sicka now right
(ยู โนว์ เดอะ โฟลว์ sicka , โนว์ จิ๊กกา , โม sicka นาว ไร๊ท)
You know what me and Swizz’s sh*t sound like
(ยู โนว์ ว๊อท มี แอนด์ สวิซ ฌะ *ที ซาวน์ด ไล๊ค)
Crazed and demonic, uh without blazin chronic
(คเรส แอนด์ ดิมอนอิค , อา วิธเอ๊าท เบลซิน คร๊อนิค)
Product of Reaganomics
(โพร๊ดัคท อ็อฝ Reaganomics)
You know that motherf*ckin stoop raised me
(ยู โนว์ แดท motherf*ckin ซทูพ เร้ส มี)
Ringin in da hoops but I was too lazy
(ริงงิน อิน ดา ฮูพ บั๊ท ไอ วอส ทู เล๊ซี่)
School made me sick, teachers said I was too crazy
(สคูล เมด มี ซิ๊ค , ที๊ชเช่อร เซ็ด ดาย วอส ทู คเรสิ)
Low and behold, it’s the new and improved Jay-Z
(โลว แอนด์ บิโฮลด , อิทซ เดอะ นิว แอนด์ อิมพอฟ เจ ซี)
Let me explain this to you baby
(เล็ท มี เอ็กซเพลน ดิส ทู ยู เบ๊บี้)
I spent nights out, days in
(ไอ ซเพ็นท ไน๊ท เอ๊าท , เดย์ ซิน)
N*ggaz was blazing, twelve noon where I was raised in
(เอ็น *ggaz วอส บเลสอิง , ทเว้ลฝ นูน แวร์ ไอ วอส เร้ส อิน)
I felt caged in but kept roaming
(ไอ เฟ็ลท เค้จ อิน บั๊ท เค็พท โรมมิง)
Prayed for the Day of Atonement
(เพรย์ ฟอร์ เดอะ เดย์ อ็อฝ อะโทนเม็นท)
Married to the streets no date of annulment
(แมริด ทู เดอะ สทรีท โน เดท อ็อฝ แอ็นนัลเม็นท)
It seems every time it comes up
(อิท ซีม เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ อิท คัม อั๊พ)
They postpone it
(เด โพซทโพน อิท)
So I kept my chrome at the waist
(โซ ไอ เค็พท มาย คโรม แอ็ท เดอะ เว๊สท)
Waiting for the omen
(เวททิง ฟอร์ ดิ โอเม็น)
Savoring the moment and now you know
(Savorings เดอะ โม๊เม้นท แอนด์ นาว ยู โนว์)
The reason that I flow the way I flow baby
(เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ โฟลว์ เดอะ เวย์ ไอ โฟลว์ เบ๊บี้)

[Mariah][Jay-Z]
([ มารายห์ ] [ เจ ซี ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
[Uh, inhale, exhale, breathe on it]
([ อา , อินเฮล , เอ็คเซล , บรีฑ ออน หนิด ])
That make me feel so..
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explains
(ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Bounce, shake, bounce, shake]
([ เบ๊าสฺ , เช้ค , เบ๊าสฺ , เช้ค ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That make me feel so..
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Uh, exhale, breathe on it for me]
([ อา , เอ็คเซล , บรีฑ ออน หนิด ฟอร์ มี ])
And I don’t know the way I feel I can explain [Uh]
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน [ อา ])
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Drop, bounce, yo]
([ ดรอพ , เบ๊าสฺ , โย ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
You know I move like an ounce
(ยู โนว์ ไอ มู๊ฝ ไล๊ค แอน อันซ)
Bottled up like crack
(บ๊อทเทิ่ล อั๊พ ไล๊ค แคร๊ค)
That’s how I make you bounce like that
(แด้ท ฮาว ไอ เม้ค ยู เบ๊าสฺ ไล๊ค แดท)
Defy Webster’s words they can’t pronounce like that
(ดีฟาย แว๊บสเตอร์ เวิร์ด เด แค็นท โพรเน๊าซ ไล๊ค แดท)
That’s why no other rapper got a sound like that
(แด้ท วาย โน อ๊อเธ่อร์ แรพเพอ ก็อท ดา ซาวน์ด ไล๊ค แดท)
Trap, trap of my life
(แถร๊บ , แถร๊บ อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Flashback, kill n*ggaz
(แฟล๊ชแบค , คิลล์ เอ็น *ggaz)
Rap skills unmatched, Jigga man baby
(แร็พ สกิลล unmatched , จิ๊กกา แมน เบ๊บี้)
I can’t entertain it sometimes I can’t explain it
(ไอ แค็นท เอ๊นเทอร์เทน หนิด ซัมไทม์ ซาย แค็นท เอ็กซเพลน หนิด)
God given, gifts of a soul for hard living
(ก๊อด กีฝเอ็น , กิฟท อ็อฝ อะ โซล ฟอร์ ฮาร์ด ลีฝอิง)
Far be it from me to question Allah’s wisdom
(ฟาร์ บี อิท ฟรอม มี ทู เคว๊สชั่น แอลละ วีสดัม)
Could’ve been lost in the system
(คูดดิฝ บีน ล็อซท อิน เดอะ ซิ๊สเท่ม)
Instead I’m involved with the rhythm
(อินสเท๊ด แอม อินโฝ๊ลฝ วิธ เดอะ ริธึ่ม)
I dodged prison, came out unscathed from car collisions
(ไอ ด็อจ พริ๊ซั่น , เคม เอ๊าท unscathed ฟรอม คารํ ค็อลลีฉอัน)
I know I must be part of some mission
(ไอ โนว์ ไอ มัสท์ บี พาร์ท อ็อฝ ซัม มิ๊ชชั่น)
Sh*t I used take it for granted
(ฌะ *ที ไอ ยู๊ส เท้ค อิท ฟอร์ แกร๊นท)
Why they placed me on this planet
(วาย เด เพลส มี ออน ดิส แพล๊เหน็ท)
I would ask myself while writin raps to myself
(ไอ เวิด อาสคฺ ไมเซลฟ ไวล์ ไรดิน แร็พ ทู ไมเซลฟ)
But right there under my nose
(บั๊ท ไร๊ท แดร์ อั๊นเด้อร มาย โน้ส)
Was the flow of all flows
(วอส เดอะ โฟลว์ อ็อฝ ออล โฟลว์)
Not a demon but a rose in the cement, come on
(น็อท ดา ดีมัน บั๊ท ดา โรส อิน เดอะ ซิเมนท , คัมมอน)

[Mariah][Jay-Z]
([ มารายห์ ] [ เจ ซี ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That make me feel so..
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Inhale, exhale, breathe on it MC]
([ อินเฮล , เอ็คเซล , บรีฑ ออน หนิด เอมซี ])
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explain
(ไอ แคน เอ็กซเพลน)
[Uh]
([ อา ])
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Bounce, shake, shake it, uh]
([ เบ๊าสฺ , เช้ค , เช้ค อิท , อา ])
It’s the things that you do
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู)
That make me feel so..
(แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Exhale, uh]
([ เอ็คเซล , อา ])
And I don’t know the way I feel I can explain
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Lights out n*gga]
([ ไล๊ท เอ๊าท เอ็น *gga ])

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
You know I’ve traveled through zones
(ยู โนว์ แอฝ แทร๊เฝ่ล ทรู โซน)
Homes spazzed like a bad back
(โฮม spazzed ไล๊ค เก แบ้ด แบ็ค)
I came into this game on Jaz’s back
(ไอ เคม อิ๊นทู ดิส เกม ออน Jazs แบ็ค)
I jumped off stood on my own two like boom, that’s that
(ไอ จั๊มพ ออฟฟ ซทูด ออน มาย โอว์น ทู ไล๊ค บูม , แด้ท แดท)
Yeah I’m here to show and prove
(เย่ แอม เฮียร ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)
Don’t matter to me the Garden or flowin on Clue
(ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ ทู มี เดอะ ก๊าร์เด้น ออ โฟว์วิน ออน คลู)
Whatever n*ggas wanna do – it’s alright with me
(ฮว็อทเอฝเออะ เอ็น *ggas วอนนา ดู อิทซ ออลไร๊ท วิธ มี)
Whether you big or bossy, jig or flossy
(ฮเวทเออะ ยู บิ๊ก ออ bossy , จิก ออ ฟลอซซิ)
Dusty or musty, sober or saucy
(ดัซทิ ออ มัซทิ , โซเบอะ ออ ซอซิ)
Broker than Todd Bridges, richer than Bill Cosby
(โบร๊คเค่อร์ แฑ็น Todd บริดจ , รีเชอ แฑ็น บิลล์ Cosby)
Forgive me for my arrogance or you still salty?
(ฟอร์กี๊ฝ มี ฟอร์ มาย แอโระแก็นซ ออ ยู สทิลล ซอลทิ)
Past on to the next life and you still haunt me
(พาสท์ ออน ทู เดอะ เน๊กซท ไล๊ฟ แอนด์ ยู สทิลล ฮอนท์ มี)
I’mma keep doing me unfortunately
(แอมมา คี๊พ ดูอิง มี อันฟอชุนิทลิ)
I make the club rock, make thugs pop guns
(ไอ เม้ค เดอะ คลับ ร๊อค , เม้ค ธัก พ็อพ กัน)
Make old folks do the bus stop; can’t stop son
(เม้ค โอลด์ โฟล้ค ดู เดอะ บัส สท๊อพ ; แค็นท สท๊อพ ซัน)
Sh*t I give you what’s hot and what’s not, I never knew
(ฌะ *ที ไอ กี๊ฝ ยู ว๊อท ฮอท แอนด์ ว๊อท น็อท , ไอ เน๊เฝ่อร์ นยู)
Y’all [n*ggas] know [n*ggas] how [n*ggas] do
(ยอล [ เอ็น *ggas ] โนว์ [ เอ็น *ggas ] ฮาว [ เอ็น *ggas ] ดู)

[Mariah][Jay-Z]
([ มารายห์ ] [ เจ ซี ])
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Uh, exhale, inhale]
([ อา , เอ็คเซล , อินเฮล ])
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explain
(ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Uh, bounce, shake, what? uh-huh]
([ อา , เบ๊าสฺ , เช้ค , ว๊อท อา ฮู ])
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Uh-huh, inhale, exhale]
([ อา ฮู , อินเฮล , เอ็คเซล ])
And I don’t know the way I feel I can explain
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Bounce, shake ladies]
([ เบ๊าสฺ , เช้ค เลดิส ])
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
[Uh-huh, breathe for me, uh, uh-huh]
([ อา ฮู , บรีฑ ฟอร์ มี , อา , อา ฮู ])
And I don’t know the way I feel
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
I can explain
(ไอ แคน เอ็กซเพลน)
[Uh]
([ อา ])
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
[Lights out n*ggas]
([ ไล๊ท เอ๊าท เอ็น *ggas ])
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
And I don’t know the way I feel I can explain
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
And I don’t know the way I feel I can explain
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)
It’s the things that you do that make me feel so..
(อิทซ เดอะ ทริง แดท ยู ดู แดท เม้ค มี ฟีล โซ)
And I don’t know the way I feel I can explain
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ เดอะ เวย์ ไอ ฟีล ไอ แคน เอ็กซเพลน)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
You thug look at what you make the clubs do
(ยู ธัก ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู เม้ค เดอะ คลับ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Things That U Do คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น