เนื้อเพลง Promises คำอ่านไทย Lillix

its been another day thinking what could have been
( อิทซ บีน อะน๊าเทร่อร์ เดย์ ติ้งกิง ว๊อท เคิด แฮ็ฝ บีน)
it gets so hard
(อิท เก็ท โซ ฮาร์ด)
but its not what it seems
(บั๊ท อิทซ น็อท ว๊อท ดิธ ซีม)
what i wanted to be
(ว๊อท ไอ ว้อนท ทู บี)
did i try to hard
(ดิด ดาย ธราย ทู ฮาร์ด)
then i hoped for something much more
(เด็น นาย ฮ็อพ ฟอร์ ซัมติง มัช โม)
just before this youll have to
(จั๊สท บีฟอร์ ดิส โยว แฮ็ฝ ทู)

promise
(พรอมอิซ)
we wont fall apart
(วี ว็อนท ฟอลล์ อะพาร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
this right from the start
(ดิส ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
on heaven that you would make believe
(ออน เฮ๊ฝเฝ่น แดท ยู เวิด เม้ค บีลี๊ฝ)
yeah e yeah e yeah
(เย่ อี เย่ อี เย่)
promise
(พรอมอิซ)
me
(มี)

i dont understand what i did wrong
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ไอ ดิด รอง)
when i promised you
(เว็น นาย พรอมอิซ ยู)
what do i say
(ว๊อท ดู ไอ เซย์)
when everything is blear
(เว็น เอ๊วี่ติง อีส บเลีย)
then i hoped for something much more
(เด็น นาย ฮ็อพ ฟอร์ ซัมติง มัช โม)
just before this youll have to
(จั๊สท บีฟอร์ ดิส โยว แฮ็ฝ ทู)

promise
(พรอมอิซ)
we wont fall apart
(วี ว็อนท ฟอลล์ อะพาร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
this right from the start
(ดิส ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
on heaven that you would make believe
(ออน เฮ๊ฝเฝ่น แดท ยู เวิด เม้ค บีลี๊ฝ)
yeah e yeah e yeah
(เย่ อี เย่ อี เย่)
promise me
(พรอมอิซ มี)

what will tomorrow bring
(ว๊อท วิล ทูม๊อโร่ว บริง)
when desiding the truth
(เว็น desidings เดอะ ทรู๊ธ)
it gets so hard
(อิท เก็ท โซ ฮาร์ด)
but its just a day
(บั๊ท อิทซ จั๊สท ดา เดย์)
when everything went wrong
(เว็น เอ๊วี่ติง เว็นท รอง)
relying on you
(relyings ออน ยู)

thinking
(ติ้งกิง)
what did i
(ว๊อท ดิด ดาย)
searching
(เซิชอิง)
what to find
(ว๊อท ทู ไฟนด์)
right now
(ไร๊ท นาว)
as i say youll have to
(แอส ซาย เซย์ โยว แฮ็ฝ ทู)

promise
(พรอมอิซ)
we wont fall apart
(วี ว็อนท ฟอลล์ อะพาร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
this right from the start
(ดิส ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
on heaven that you would make believe
(ออน เฮ๊ฝเฝ่น แดท ยู เวิด เม้ค บีลี๊ฝ)
yeah e yeah e yeah
(เย่ อี เย่ อี เย่)

promise
(พรอมอิซ)
we wont fall apart
(วี ว็อนท ฟอลล์ อะพาร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
this right from the start
(ดิส ไร๊ท ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
promise
(พรอมอิซ)
on heaven that you would make believe
(ออน เฮ๊ฝเฝ่น แดท ยู เวิด เม้ค บีลี๊ฝ)
yeah e yeah e yeah
(เย่ อี เย่ อี เย่)
promise me
(พรอมอิซ มี)

promise me…
(พรอมอิซ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promises คำอ่านไทย Lillix

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น