เนื้อเพลง Damn Right คำอ่านไทย Ms.Jade

[Intro Ms. Jade]
( [ อินโทร เอมสฺ เจด ])
Uh, Ms. Jade, yeah
(อา , เอมสฺ เจด , เย่)
It’s like that old ” back in the day ” house party
(อิทซ ไล๊ค แดท โอลด์ ” แบ็ค อิน เดอะ เดย์ ” เฮ้าส พ๊าร์ที่)
Dance contest sh*t right here
(แด๊นซ์ ค๊อนเทสทํ ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร)

[Verse 1 Ms. Jade]
([ เฝิซ 1 เอมสฺ เจด ])
They got me, watcin’ my back, looking over my shoulder
(เด ก็อท มี , watcin มาย แบ็ค , ลุคอิง โอ๊เฝ่อร มาย โช๊ลเด้อร์)
I’m the best part of wakin’ up, like a cup of Folgers
(แอม เดอะ เบ๊สท์ พาร์ท อ็อฝ เวคกิน อั๊พ , ไล๊ค เก คัพ อ็อฝ Folgers)
I’m the oldest and the youngest at the same time
(แอม ดิ โอลเอส แอนด์ เดอะ ยังเอส แอ็ท เดอะ เซม ไทม์)
Assitent to the beat, like we both got the same mind
(Assitent ทู เดอะ บีท , ไล๊ค วี โบทรฺ ก็อท เดอะ เซม ไมนด์)
I got the feelin’ for the flava of the figgas
(ไอ ก็อท เดอะ ฟีลิน ฟอร์ เดอะ เฟบ้า อ็อฝ เดอะ figgas)
Ya’ll dont know what ya’ll done triggered
(ยอล ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยอล ดัน ทริ๊กเก้อร์)
Squad’ll ride and turn big whipper, they love me
(Squadll ไรด์ แอนด์ เทิร์น บิ๊ก whipper , เด ลัฝ มี)
From block n*ggas that shot cracks, college boys
(ฟรอม บล๊อค เอ็น *ggas แดท ฌ็อท แคร๊ค , ค๊อลลิจ บอย)
Them n*ggas with dreads and knapsacks
(เด็ม เอ็น *ggas วิธ เดรด แซน แนพแซ็ค)
I spit greasy like an S curl
(ไอ ซพิท กรีซอิ ไล๊ค แอน เอส เคิล)
I don’t just get ’em naucious
(ไอ ด้อนท์ จั๊สท เก็ท เอ็ม naucious)
I make them muthaf*ckas hurl
(ไอ เม้ค เด็ม muthaf*ckas เฮิร์ล)
Step it up, next level once I get involved
(สเท็พ อิท อั๊พ , เน๊กซท เล๊เฝ่ล วั๊นซ ไอ เก็ท อินโฝ๊ลฝ)
Back flip, kick, then I spit like I’m Lara Croft
(แบ็ค ฟลิพ , คิ๊ค , เด็น นาย ซพิท ไล๊ค แอม Lara คร็อฟท)
The game is off, I made every shot, from every block
(เดอะ เกม อีส ออฟฟ , ไอ เมด เอ๊เฝอร์รี่ ฌ็อท , ฟรอม เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค)
Hydro to the ready rock, I semi pop like I got beef wit ya
(ไฮดโระ ทู เดอะ เร๊ดี้ ร๊อค , ไอ เซมอิ พ็อพ ไล๊ค ไก ก็อท บี๊ฟ วิท ยา)
Dem things gonna get cha, better bring ya peeps wit ya
(เดม ทริง กอนนะ เก็ท ชา , เบ๊ทเท่อร์ บริง ยา พีพ วิท ยา)

[Chorus Bubba [Ms. Jade]
([ ค๊อรัส Bubba [ เอมสฺ เจด ])
Is you a problem for them faggot boys [Damn right]
(อีส ยู อะ โพร๊เบล่ม ฟอร์ เด็ม แฟกกัท บอย [ แดมนํ ไร๊ท ])
Would you finish off this bottle wit me [Damn right]
(เวิด ยู ฟิ๊หนิช ออฟฟ ดิส บ๊อทเทิ่ล วิท มี [ แดมนํ ไร๊ท ])
Could you lose it all to get some more [Damn right]
(เคิด ยู ลู้ส อิท ดอร์ ทู เก็ท ซัม โม [ แดมนํ ไร๊ท ])
Do you eat, sleep and sh*t Philly [Damn right]
(ดู ยู อี๊ท , สลี๊พ แอนด์ ฌะ *ที ฟิวลี่ [ แดมนํ ไร๊ท ])
[2x]
([ 2x ])

[Verse 2 Ms. Jade]
([ เฝิซ 2 เอมสฺ เจด ])
Since I was s*ckin’ on bottles, and playin’ wit my rattles
(ซิ๊นซ ไอ วอส เอส *ckin ออน บ๊อทเทิ่ล , แอนด์ เพลย์ยิน วิท มาย แลเดิล)
Cocky wit the flow, plus I’m itchin’ for a battle
(คอคอิ วิท เดอะ โฟลว์ , พลัส แอม itchin ฟอร์ รา แบ๊ทเทิ้ล)
Grab you and choke you up, toss you in the corner
(แกร๊บ ยู แอนด์ โชค ยู อั๊พ , ท็อซ ยู อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
Flows make you drown when you sinkin’ in the water
(โฟลว์ เม้ค ยู ดราวน เว็น ยู ซิงคิน อิน เดอะ ว๊อเท่อร)
Callin’ for the coroner, funeral in Florida
(คอลลิน ฟอร์ เดอะ คอโระเนอะ , ฟิ๊วเนอร่อล อิน ฟอรีดา)
Ya’ll don’t wanna deal with this broad, n*gga i’m warnin’ ya
(ยอล ด้อนท์ วอนนา ดีล วิธ ดิส บรอด , เอ็น *gga แอม วอนนิน ยา)
Hot like Timmy, push ya b*ttons like I’m Jimmy
(ฮอท ไล๊ค ทิมมี่ , พุช ยา บี *ttons ไล๊ค แอม จิมมี่)
Peep sh*t, street sh*t, Broady game in me
(พีพ ฌะ *ที , สทรีท ฌะ *ที , Broady เกม อิน มี)
It’s a gimmick, f*ck the house, I’ll take it to the limit
(อิทซ ซา กิ๊มมิค , เอฟ *ck เดอะ เฮ้าส , อิลล เท้ค อิท ทู เดอะ ลิ๊หมิท)
Turn ugly like a gremlin, if you messin’ wit my spinach
(เทิร์น อั๊กลี่ ไล๊ค เก gremlin , อิ๊ฟ ยู เมซซิน วิท มาย ซพีนอิช)
Smoke green in them Bonaville seats, lean
(สโม๊ค กรีน อิน เด็ม Bonaville ซีท , ลีน)
Ms. Jade, need an army to beat me
(เอมสฺ เจด , นี๊ด แอน อามิ ทู บีท มี)
I gotta stuff you, one time you’ll get it
(ไอ กอททะ สทั๊ฟฟ ยู , วัน ไทม์ โยว เก็ท ดิธ)
A little talent but you don’t know what to do with it
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล แท๊เล้นท บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู วิธ อิท)
I’m through wit it, all that other sh*t is minor
(แอม ทรู วิท ดิธ , ออล แดท อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที อีส ไม๊เน่อร์)
Key element, right next to water, sun and fire
(คีย์ เอ๊ลิเม้นท , ไร๊ท เน๊กซท ทู ว๊อเท่อร , ซัน แอนด์ ไฟเออะร)
I’m from the 215, so ya’ll guys better recognize
(แอม ฟรอม เดอะ 215 , โซ ยอล กาย เบ๊ทเท่อร์ เร๊คคอกไน๊ซ์)
Handle half and leave the rest to God
(แฮ๊นเดิ้ล ฮาล์ฟ แอนด์ ลี๊ฝ เดอะ เรสท ทู ก๊อด)
Nothin’ to lose and somethin’ to prove
(นอทติน ทู ลู้ส แอนด์ ซัมติน ทู พรู๊ฝ)
I save the bender for the s*ckas, sh*t I’m breakin’ the rules
(ไอ เซฝ เดอะ bender ฟอร์ เดอะ เอส *ckas , ฌะ *ที แอม เบรกกิ้น เดอะ รูล)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Verse 3 Ms. Jade]
([ เฝิซ 3 เอมสฺ เจด ])
Ain’t no way ya’ll folks don’t smell what I’m preparin’
(เอน โน เวย์ ยอล โฟล้ค ด้อนท์ สเมลล์ ว๊อท แอม พรีเพอริน)
I ain’t carin’ ’bout ya mom, pop or aunt Karen
(ไอ เอน แคริน เบาท ยา มัม , พ็อพ ออ อั๊นท คะเรน)
I do damage on a daily basis
(ไอ ดู แด๊เหมจ ออน อะ เด๊ลี่ เบ๊สิส)
Words boil you like hot soup and I’ll let you taste it
(เวิร์ด บอยลฺ ยู ไล๊ค ฮอท ซุพ แอนด์ อิลล เล็ท ยู เท๊ซท อิท)
I’m the bang bang, minus the chitty cocks*cka
(แอม เดอะ แบง แบง , ไม๊นัส เดอะ ชิทดี้ ค๊อค *cka)
Born like 16th Street to the damn Ruckas
(บอน ไล๊ค 16th สทรีท ทู เดอะ แดมนํ Ruckas)
I’m dumb nice, ruin ya dumb lives
(แอม ดัมบ ไน๊ซ์ , รูอิน ยา ดัมบ ไล้ฝ)
See a watch but you broke, look at ya dumb ice
(ซี อะ ว๊อทช บั๊ท ยู บโรค , ลุ๊ค แกท ยา ดัมบ ไอ๊ซ์)
Sometimes I feel outta place cuz I stick out like a sore thumb
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล เอ๊าตา เพลส คัซ ไอ สทิ๊ค เอ๊าท ไล๊ค เก โซ ทรั๊มบ์)
Wild out so I can’t wait ’til the tour come
(ไวลด์ เอ๊าท โซ ไอ แค็นท เว้ท ทิล เดอะ ทัวร์ คัม)
I’m like Gladys without them damn Pips
(แอม ไล๊ค กลาดิต วิธเอ๊าท เด็ม แดมนํ พิพ)
Plus I smoke on them L’s til my fingernails is black tips
(พลัส ซาย สโม๊ค ออน เด็ม Ls ทิล มาย ฟิงเกอร์เนลสฺ ซิส แบล๊ค ทิพ)
I’m so hip, ya’ll see the sh*t that I be on
(แอม โซ ฮิพ , ยอล ซี เดอะ ฌะ *ที แดท ไอ บี ออน)
Talk tough, n*ggas be like plastic like neons
(ท๊อล์ค ทั๊ฟ , เอ็น *ggas บี ไล๊ค พแลซทิค ไล๊ค นีอ็อน)
I’m disgusting, known for ball bustin’
(แอม ดิซกัซทิง , โนน ฟอร์ บอล บัสติน)
Crushin’, bluffin’, dustin’, it’s nothin’
(Crushin , bluffin , ดัสติน , อิทซ นอทติน)

[Chorus 5x]
([ ค๊อรัส 5x ])

[feat Bubba Sparxxx]
([ ฟีท Bubba Sparxxx ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Damn Right คำอ่านไทย Ms.Jade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น