เนื้อเพลง Self Medicate คำอ่านไทย 40 Below Summer

Can you hear yourself, free yourself, f*ck yourself
( แคน ยู เฮียร ยุรเซลฟ , ฟรี ยุรเซลฟ , เอฟ *ck ยุรเซลฟ)
Can you fix yourself, fill yourself, trust yourself
(แคน ยู ฟิกซ์ ยุรเซลฟ , ฟิลล ยุรเซลฟ , ทรัสท ยุรเซลฟ)
Cloud your vision
(คลาวดํ ยุร ฝิ๊ชั่น)
And just medicate yourself and just separate yourself
(แอนด์ จั๊สท เมดอิเคท ยุรเซลฟ แอนด์ จั๊สท เซ๊พาเหรท ยุรเซลฟ)
And just medicate yourself and you’ll never change yourself
(แอนด์ จั๊สท เมดอิเคท ยุรเซลฟ แอนด์ โยว เน๊เฝ่อร์ เช้งจํ ยุรเซลฟ)
Will you hesitate, penetrate, deviate
(วิล ยู เฮ๊สิเทท , พิ๊นิเทรท , ดีฝิเอท)
Will you medicate, agitate, aggravate
(วิล ยู เมดอิเคท , agitate , แอกระเฝท)
Indecision
(อินดิซีฉอัน)
Can you fill this deep inside
(แคน ยู ฟิลล ดิส ดี๊พ อิ๊นไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Self Medicate คำอ่านไทย 40 Below Summer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น