เนื้อเพลง That’s Life คำอ่านไทย Westlife

That’s life [that’s life], that’s what all the people say
( แด้ท ไล๊ฟ [ แด้ท ไล๊ฟ ] , แด้ท ว๊อท ดอร์ เดอะ พี๊เพิ่ล เซย์)
You’re ridin’ high in April, shot down in May
(ยัวร์ ริดอิน ไฮฮ อิน เอพริล , ฌ็อท เดาน อิน เมย์)
But I know I’m gonna change that tune
(บั๊ท ไอ โนว์ แอม กอนนะ เช้งจํ แดท จูน)
When I’m back on top, back on top in June
(เว็น แอม แบ็ค ออน ท๊อพ , แบ็ค ออน ท๊อพ อิน จูน)

I said that’s life [that’s life], and as funny as it may seem
(ไอ เซ็ด แด้ท ไล๊ฟ [ แด้ท ไล๊ฟ ] , แอนด์ แอส ฟันนิ แอส ซิท เมย์ ซีม)
Some people get their kicks stompin’ on a dream
(ซัม พี๊เพิ่ล เก็ท แดร์ คิ๊ค สตอมพิน ออน อะ ดรีม)
But I don’t let it, let it get me down
(บั๊ท ไอ ด้อนท์ เล็ท ดิธ , เล็ท ดิธ เก็ท มี เดาน)
’cause this fine old world, it keeps spinnin’ around
(ค๊อส ดิส ไฟน โอลด์ เวิลด , อิท คี๊พ สปินนิน อะราวนฺดฺ)

I’ve been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king
(แอฝ บีน อะ พั๊พเผ็ท , อะ พอเพอะ , อะ ไพ๊เหรท , อะ โพ๊เอ๊ท , อะ พอน แอนด์ อะ คิง)
I’ve been up and down and over and out and I know one thing
(แอฝ บีน อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊าท แอนด์ ดาย โนว์ วัน ทริง)
Each time I find myself flat on my face
(อีช ไทม์ ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ แฟลท ออน มาย เฟซ)
I pick myself up and get back in the race
(ไอ พิค ไมเซลฟ อั๊พ แอนด์ เก็ท แบ็ค อิน เดอะ เร้ซ)

That’s life [that’s life], I tell you I can’t deny it
(แด้ท ไล๊ฟ [ แด้ท ไล๊ฟ ] , ไอ เทลล ยู ไอ แค็นท ดีนาย อิท)

I thought of quitting, baby, but my heart just ain’t gonna buy it
(ไอ ธอท อ็อฝ quittings , เบ๊บี้ , บั๊ท มาย ฮาร์ท จั๊สท เอน กอนนะ บาย อิท)
And if I didn’t think it was worth one single try
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน ทริ๊งค อิท วอส เวิร์ธ วัน ซิ๊งเกิ้ล ธราย)
I’d jump right on a big bird and then I’d fly
(อาย จั๊มพ ไร๊ท ออน อะ บิ๊ก เบิร์ด แอนด์ เด็น อาย ฟลาย)

I’ve been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king
(แอฝ บีน อะ พั๊พเผ็ท , อะ พอเพอะ , อะ ไพ๊เหรท , อะ โพ๊เอ๊ท , อะ พอน แอนด์ อะ คิง)
I’ve been up and down and over and out and I know one thing
(แอฝ บีน อั๊พ แอนด์ เดาน แอนด์ โอ๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊าท แอนด์ ดาย โนว์ วัน ทริง)
Each time I find myself layin’ flat on my face
(อีช ไทม์ ไอ ไฟนด์ ไมเซลฟ เลย์อิน แฟลท ออน มาย เฟซ)
I just pick myself up and get back in the race
(ไอ จั๊สท พิค ไมเซลฟ อั๊พ แอนด์ เก็ท แบ็ค อิน เดอะ เร้ซ)

That’s life [that’s life], that’s life and I can’t deny it
(แด้ท ไล๊ฟ [ แด้ท ไล๊ฟ ] , แด้ท ไล๊ฟ แอนด์ ดาย แค็นท ดีนาย อิท)
Many times I thought of cuttin’ out but my heart won’t buy it
(เมนอิ ไทม์ ซาย ธอท อ็อฝ คัทดิน เอ๊าท บั๊ท มาย ฮาร์ท ว็อนท บาย อิท)
But if there’s nothin’ shakin’ come this here July
(บั๊ท อิ๊ฟ แดร์ นอทติน เชคกิน คัม ดิส เฮียร จูไล)
I’m gonna roll myself up in a big ball a-and die
(แอม กอนนะ โรลล ไมเซลฟ อั๊พ อิน อะ บิ๊ก บอล อะ แอนด์ ดาย)

My, my!
(มาย , มาย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s Life คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น