เนื้อเพลง The Guitar Man คำอ่านไทย Cake

Who draws the crowd, who plays so loud baby, it’s the guitar man.
( ฮู ดรอว์ เดอะ คราวดํ , ฮู เพลย์ โซ เลาด เบ๊บี้ , อิทซ เดอะ กิทา แมน)
Who’s gonna steal the show, you know, baby, it’s the guitar man.
(ฮู กอนนะ สทีล เดอะ โชว์ , ยู โนว์ , เบ๊บี้ , อิทซ เดอะ กิทา แมน)
He can make you laugh, he can make you cry,
(ฮี แคน เม้ค ยู ล๊าฟ , ฮี แคน เม้ค ยู คราย ,)
He will break you down, he will get you high.
(ฮี วิล เบร๊ค ยู เดาน , ฮี วิล เก็ท ยู ไฮฮ)
And something keeps him going miles and miles away,
(แอนด์ ซัมติง คี๊พ ฮิม โกอิ้ง ไมล แซน ไมล อะเวย์ ,)
to find another place to play,
(ทู ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ เพลส ทู เพลย์ ,)
and night after night – who treats you right, baby, it’s the guitar man.
(แอนด์ ไน๊ท แอ๊ฟเท่อร ไน๊ท ฮู ทรี๊ท ยู ไร๊ท , เบ๊บี้ , อิทซ เดอะ กิทา แมน)
who’s on the radio, you know, baby it’s the guitar man
(ฮู ออน เดอะ เร๊ดิโอ , ยู โนว์ , เบ๊บี้ อิทซ เดอะ กิทา แมน)
when he comes to town and you see his face
(เว็น ฮี คัม ทู ทาวน์ แอนด์ ยู ซี ฮิส เฟซ)
and you think you might like to take his place
(แอนด์ ยู ทริ๊งค ยู ไมท ไล๊ค ทู เท้ค ฮิส เพลส)
something keeps him drifting miles and miles away
(ซัมติง คี๊พ ฮิม ดริฟทิง ไมล แซน ไมล อะเวย์)
searching for the songs to play
(เซิชอิง ฟอร์ เดอะ ซ็อง ทู เพลย์)
then you listen to the music and you’d like to sing along
(เด็น ยู ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ มิ๊วสิค แอนด์ ยูต ไล๊ค ทู ซิง อะลอง)
and you want to get the meaning out of each and every song
(แอนด์ ยู ว้อนท ทู เก็ท เดอะ มีนนิง เอ๊าท อ็อฝ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ซ็อง)
and you find yourself a message and some words to call your own..
(แอนด์ ยู ไฟนด์ ยุรเซลฟ อะ เม๊สเสจ แอนด์ ซัม เวิร์ด ทู คอลลํ ยุร โอว์น)
and take ’em home.
(แอนด์ เท้ค เอ็ม โฮม)
he can make you laugh, he can get you high
(ฮี แคน เม้ค ยู ล๊าฟ , ฮี แคน เก็ท ยู ไฮฮ)
he will bring you down, he will make you cry
(ฮี วิล บริง ยู เดาน , ฮี วิล เม้ค ยู คราย)
something keeps him moving, but no one seems to know
(ซัมติง คี๊พ ฮิม มูฝอิง , บั๊ท โน วัน ซีม ทู โนว์)
what it is that makes him go
(ว๊อท ดิธ อีส แดท เม้ค ฮิม โก)
then the lights being to flicker and the sound is getting dim
(เด็น เดอะ ไล๊ท บีอิง ทู ฟลีคเคอะ แอนด์ เดอะ ซาวน์ด อีส เกดดดิ้ง ดิม)
the voice begins to falter and the crowds are getting thin
(เดอะ ว๊อยซ์ บีกิน ทู ฟอลเทอะ แอนด์ เดอะ คราวดํ แซร์ เกดดดิ้ง ทริน)
but he never seems to notice he’s just gotta find another place to play.
(บั๊ท ฮี เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู โน๊ทิซ อีส จั๊สท กอททะ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ เพลส ทู เพลย์)
anyway…..
(เอนอิเว)
got to play…
(ก็อท ทู เพลย์)
anyway…
(เอนอิเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Guitar Man คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น