เนื้อเพลง Hey Girl คำอ่านไทย Damian Marley feat Stephen Marley, Rovleta Fraser

[Chorus: Stephen Marley & Rovleta Fraser]
( [ ค๊อรัส : สติบเปน มาร์รี & Rovleta Fraser ])
Hey girl!
(เฮ เกิร์ล !)
The way you make me feel
(เดอะ เวย์ ยู เม้ค มี ฟีล)
I know your love is real
(ไอ โนว์ ยุร ลัฝ อีส เรียล)
You satisfy my every want and need
(ยู แซ๊ททิซไฟ มาย เอ๊เฝอร์รี่ ว้อนท แอนด์ นี๊ด)

Hey boy!
(เฮ บอย !)
You’re always on my mind
(ยัวร์ ออลเว ออน มาย ไมนด์)
We need to spend more time
(วี นี๊ด ทู สเพ็นด โม ไทม์)
Cause no one else can touch my heart and mind
(ค๊อส โน วัน เอ๊ลส แคน ทั๊ช มาย ฮาร์ท แอนด์ ไมนด์)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
She look so good in her clothes
(ชี ลุ๊ค โซ กู๊ด อิน เฮอ คโลฑ)
She get dressed and roll
(ชี เก็ท เดรส แอนด์ โรลล)
So much man a fly down, Call the pest control
(โซ มัช แมน อะ ฟลาย เดาน , คอลลํ เดอะ เพสท คอนโทรล)
Confident princess, She address them bold
(คอนฟิเด็นท พรีนเซ็ซ , ชี แอ๊ดเดรส เด็ม โบลดฺ)
She nah manifest, Fi dem sexual goal
(ชี นาห์ แม๊นิเฟสท , ฟาย เดม เซคฌวล โกล)
She wish them the best, Rasta bless dem soul
(ชี วิ๊ช เด็ม เดอะ เบ๊สท์ , Rasta เบล๊ส เดม โซล)
Her mouth nuh filthy, Like nuh cess tank pool
(เฮอ เม๊าธ นาห์ ฟีลธิ , ไล๊ค นาห์ เซ็ซ แท๊งค พูล)
Smarter than most intelluctual fools
(สมาร์เดอ แฑ็น โมซท intelluctual ฟูล)
Weh spend dem time pon internet chat rooms
(เว สเพ็นด เดม ไทม์ pon อินเตอเน็ต แชท รูม)

She said, ” Junior you’re a genius
(ชี เซ็ด , ” จู๊เหนี่ย ยัวร์ อะ จี๊เนียส)
You think with you’re mind and not you’re peanuts
(ยู ทริ๊งค วิธ ยัวร์ ไมนด์ แอนด์ น็อท ยัวร์ peanuts)
Your gang of Jamaican Al Pacinos
(ยุร แก๊ง อ็อฝ จะเมแค็น เอล เพอชีโน)
Drinking Blue Mountain cappuccinos. ”
(ดริงคิง บลู เม๊าเท่น cappuccinos “)
Will I seh, ” Baby you’re the cleanest
(วิล ไอ seh , ” เบ๊บี้ ยัวร์ เดอะ คลีนเอส)
The true definition of what my queen is
(เดอะ ทรู เดฟินีฌอัน อ็อฝ ว๊อท มาย ควีน อีส)
Nothing coulda ever really come between us
(นัธอิง คอดา เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ คัม บีทะวีน อัซ)
Share the same room and Jah will feed us. ”
(แชร์ เดอะ เซม รูม แอนด์ ย่า วิล ฟี อัซ “)

[Chorus Repeats]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Why mi love her fi all she’s worth
(วาย มี ลัฝ เฮอ ฟาย ออล ชี เวิร์ธ)
Sitn’ fi gwan she wi start it first
(Sitn ฟาย กวาน ชี wi สท๊าร์ท ดิธ เฟิร์สท)
Wheel and pop off, Supn’ outta she purse
(วีล แอนด์ พ็อพ ออฟฟ , Supn เอ๊าตา ชี เพิซ)
Whole heap a fool have to start disperse
(โฮล ฮีพ อะ ฟูล แฮ็ฝ ทู สท๊าร์ท ดิสเพ๊อร์ส)
Police ah come you see how fast she splurt
(โพลิ๊ซ อา คัม ยู ซี ฮาว ฟาสท ชี splurt)
Can’t find no sign of she khaki skirt
(แค็นท ไฟนด์ โน ซายน อ็อฝ ชี คาคิ สเคิ๊ร์ท)
Light up the place like we spark these herbs
(ไล๊ท อั๊พ เดอะ เพลส ไล๊ค วี สพ๊าร์ค ฑิส เฮิร์บ)
Love watch the way that she gwan
(ลัฝ ว๊อทช เดอะ เวย์ แดท ชี กวาน)
When a big tune a play pon the dance-hall set
(เว็น อะ บิ๊ก จูน อะ เพลย์ pon เดอะ แด๊นซ์ ฮอลล์ เซ็ท)
Selector rewind every chance dem get
(ซิเลคเทอะ รีไวนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แช้นซํ เดม เก็ท)
The rhythm design fi she dance and sweat
(เดอะ ริธึ่ม ดีไซนํ ฟาย ชี แด๊นซ์ แอนด์ สเว็ท)
All when morning ashine she nuh start dance yet
(ออล เว็น ม๊อร์นิ่ง ashine ชี นาห์ สท๊าร์ท แด๊นซ์ เย๊ท)
Man clear the line when she walk and step
(แมน เคลียร์ เดอะ ไลน์ เว็น ชี ว๊อล์ค แอนด์ สเท็พ)
But she nah pay no mind to remarks dem mek
(บั๊ท ชี นาห์ เพย์ โน ไมนด์ ทู รีม๊าร์ค เดม เม็ก)
Always on time tek a chance and bet
(ออลเว ออน ไทม์ เทค กา แช้นซํ แอนด์ เบ๊ท)
She’s a fine piece of mind with right mindset
(ชี ซา ไฟน พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ วิธ ไร๊ท มายเซท)

She said, ” Junior you’re a genius
(ชี เซ็ด , ” จู๊เหนี่ย ยัวร์ อะ จี๊เนียส)
You think with you’re mind and not you’re peanuts
(ยู ทริ๊งค วิธ ยัวร์ ไมนด์ แอนด์ น็อท ยัวร์ peanuts)
Your gang of Jamaican Al Pacinos
(ยุร แก๊ง อ็อฝ จะเมแค็น เอล เพอชีโน)
Drinking Blue Mountain cappuccinos. ”
(ดริงคิง บลู เม๊าเท่น cappuccinos “)
I seh, ” Baby you’re the cleanest
(ไอ seh , ” เบ๊บี้ ยัวร์ เดอะ คลีนเอส)
The true definition of what my queen is
(เดอะ ทรู เดฟินีฌอัน อ็อฝ ว๊อท มาย ควีน อีส)
Nothing coulda ever really come between us
(นัธอิง คอดา เอ๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ คัม บีทะวีน อัซ)
Share the same room and Jah will feed us. ”
(แชร์ เดอะ เซม รูม แอนด์ ย่า วิล ฟี อัซ “)

[Chorus Repeats]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
So boom!
(โซ บูม !)
Animal you never know from you born
(แอ๊นิมอล ยู เน๊เฝ่อร์ โนว์ ฟรอม ยู บอน)
Places you only see when travel channel tun on
(เพลส ยู โอ๊นลี่ ซี เว็น แทร๊เฝ่ล แช๊นเนล tun ออน)
Our means of trans-p is when the camel run on
(เอ๊า มีน อ็อฝ ทแร็นซ พี อีส เว็น เดอะ แค๊เมล รัน ออน)
Camouflage and fatigue is our style and fashion
(แค๊มเม่อฟล๊าจ แอนด์ ฟาที้ก อีส เอ๊า สไทล์ แอนด์ แฟ๊ชั่น)
” Fliminitti ” weh she have and that is the attraction
(” Fliminitti ” เว ชี แฮ็ฝ แอนด์ แดท อีส ดิ แอ็ทแรคฌัน)
What she want is what she get and that is satisfaction
(ว๊อท ชี ว้อนท อีส ว๊อท ชี เก็ท แอนด์ แดท อีส แซทิซแฟคฌัน)
Well she want it all night and not just fi a fraction
(เวลล ชี ว้อนท ดิธ ดอร์ ไน๊ท แอนด์ น็อท จั๊สท ฟาย อะ แฟร๊คชั่น)
Well too much long talking now a time fi action
(เวลล ทู มัช ลอง ทอคอิง นาว อะ ไทม์ ฟาย แอคฌัน)
Well she love fi spend money but she rather spend time
(เวลล ชี ลัฝ ฟาย สเพ็นด มั๊นนี่ บั๊ท ชี ร๊าเธ่อร์ สเพ็นด ไทม์)

And if mi gone fi ten minute, She call me ten time
(แอนด์ อิ๊ฟ มี กอน ฟาย เท็น มิ๊หนิท , ชี คอลลํ มี เท็น ไทม์)
If mi nuh pick up then she panic
(อิ๊ฟ มี นาห์ พิค อั๊พ เด็น ชี แพ๊หนิค)
Then she call mi friend line
(เด็น ชี คอลลํ มี เฟรน ไลน์)
Cause she want the veteran fi come and bend up her spine
(ค๊อส ชี ว้อนท เดอะ เฝ๊ทเทอรัน ฟาย คัม แอนด์ เบ็นด อั๊พ เฮอ ซไพน)
A substantial amount of African fly squat
(อะ ซับซแทนแฌ็ล อะเม๊าท อ็อฝ แอฟริแค็น ฟลาย ซคว็อท)
I have to sip a roots and bun a one night cap
(ไอ แฮ็ฝ ทู ซิพ อะ รู๊ท แซน บัน อะ วัน ไน๊ท แค๊พ)
And she love the veteran, him always hit the right spot
(แอนด์ ชี ลัฝ เดอะ เฝ๊ทเทอรัน , ฮิม ออลเว ฮิท เดอะ ไร๊ท สพอท)
And the way she feel so good
(แอนด์ เดอะ เวย์ ชี ฟีล โซ กู๊ด)
I have to bounce right back
(ไอ แฮ็ฝ ทู เบ๊าสฺ ไร๊ท แบ็ค)

[Chorus Repeats]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Girl คำอ่านไทย Damian Marley feat Stephen Marley, Rovleta Fraser

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น