เนื้อเพลง Hold Ya Head คำอ่านไทย 2Pac

My homeboys in Clinton And Rikers Island
( มาย โฮมบอย ซิน คินทัน แอนด์ Rikers ไอ๊แลนด์)
Mumia Atumie, Gerino Pratt,
(Mumia Atumie , Gerino Pratt ,)
All the political Prisoners
(ออล เดอะ โพลิทิ๊ค่อล พรีสเนอะ)
San Quiton
(แซน Quiton)

Yeah
(เย่)
One Thug, One Thug
(วัน ธัก , วัน ธัก)

How do we keep the music playing
(ฮาว ดู วี คี๊พ เดอะ มิ๊วสิค พเลนิ่ง)

One Thug, One Thug
(วัน ธัก , วัน ธัก)

I wake up early in the morning
(ไอ เว้ค อั๊พ เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
My state so Military
(มาย สเทท โซ มิ๊ลิทารี่)
S*ckas Fantasize, Pictures of a
(เอส *ckas แฟนทาซาย , พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ อะ)
Young Brother Buried
(ยัง บร๊าเท่อรํ เบ๊อรี่)
Was it me, The Weed, Or this life I lead
(วอส ซิท มี , เดอะ วี , ออ ดิส ไล๊ฟ ไอ ลี๊ด)
If daytime is for s*ckas then
(อิ๊ฟ เดย์ไทม์ อีส ฟอร์ เอส *ckas เด็น)
Tonight we Bleed
(ทูไน๊ท วี บลีด)
Out for all that
(เอ๊าท ฟอร์ ออล แดท)
Knowing that this world brings drawbacks
(โนอิง แดท ดิส เวิลด บริง drawbacks)
Look how this sh*t bumps
(ลุ๊ค ฮาว ดิส ฌะ *ที บั๊มพํ)
Once I deliver these war raps
(วั๊นซ ไอ ดีลิ๊เฝ่อร์ ฑิส วอร์ แร็พ)
Meet me at the cemetary
(มี๊ท มี แอ็ท เดอะ cemetary)
Dressed in Black
(เดรส อิน แบล๊ค)
Tonight we
(ทูไน๊ท วี)
Follow the dead
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ เด้ด)
And those who won’t be back
(แอนด์ โฑส ฮู ว็อนท บี แบ็ค)
So if I die
(โซ อิ๊ฟ ฟาย ดาย)
To the same for me
(ทู เดอะ เซม ฟอร์ มี)
Shed no tear
(ชี โน เทียร์)
An Outlaw, thug living in this game,
(แอน เอาทลอ , ธัก ลีฝอิง อิน ดิส เกม ,)
for years
(ฟอร์ เยียร์)
Why worry,
(วาย ว๊อร์รี่ ,)
Hope to god
(โฮพ ทู ก๊อด)
Get me high
(เก็ท มี ไฮฮ)
When I’m burried
(เว็น แอม เบอรีดทฺ)
Knowing deep inside me
(โนอิง ดี๊พ อิ๊นไซด์ มี)
Only if yah love
(โอ๊นลี่ อิ๊ฟ ยา ลัฝ)
Come rush me to the gates of heaven
(คัม รัช มี ทู เดอะ เกท อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น)
Let me picture for a while
(เล็ท มี พิ๊คเจ้อร์ ฟอร์ รา ไวล์)
How I live for my days, as a child
(ฮาว ไอ ไล้ฝ ฟอร์ มาย เดย์ , แอส ซา ชายลํดํ)
I wonder now
(ไอ วั๊นเด้อร นาว)
How do we outlast, always get cash
(ฮาว ดู วี เอาทลาซท , ออลเว เก็ท แค๊ช)
Stay strong if we all mash
(สเทย์ สทรอง อิ๊ฟ วี ออล แม็ฌ)
Hold Your head
(โฮลด์ ยุร เฮด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

How do we keep the music playing
(ฮาว ดู วี คี๊พ เดอะ มิ๊วสิค พเลนิ่ง)
How do we get ahead
(ฮาว ดู วี เก็ท อะเฮด)
To many young black brothers are dying
(ทู เมนอิ ยัง แบล๊ค บร๊าเท่อรํ แซร์ ไดอิง)
Living Fast, too fast
(ลีฝอิง ฟาสท , ทู ฟาสท)

These felonies be like prophecies
(ฑิส felonies บี ไล๊ค prophecies)
Begging me to stop
(เบกกิง มี ทู สท๊อพ)
Cuz These lawyers getting money
(คัซ ฑิส ล๊อเย่อร์ เกดดดิ้ง มั๊นนี่)
Everytime they knock us
(เอ๊รี่ไทม์ เด น๊อค อัซ)
Slashing pockets lyrically
(ซแลฌอิง พ๊อคเค่ท ลีลิคครี)
S*ckas fleed when they notice
(เอส *ckas ฟลี เว็น เด โน๊ทิซ)
Switched my name to Makaveli
(สวิทช์ มาย เนม ทู แมกเคอเวลลี่)
Had the rap game closed
(แฮ็ด เดอะ แร็พ เกม โคลส)
Expose foes, with my hocus pocus flows
(เอ็กซโพส โฟ , วิธ มาย โฮคัซ โพคัซ โฟลว์)
They froze
(เด ฟโรส)
Now s*ckas idealize my choosen Blows
(นาว เอส *ckas idealize มาย choosen โบลว์)
More money mean litigating
(โม มั๊นนี่ มีน litigatings)
More Playa hating
(โม พอลเย เฮดติง)
Got a cell at the penn for me waiting
(ก็อท ดา เซล แอ็ท เดอะ penn ฟอร์ มี เวททิง)
Is this my fate
(อีส ดิส มาย เฟ้ท)
Miss me with that mistermeaner thinking
(มิซ มี วิธ แดท mistermeaner ติ้งกิง)
Me fall back
(มี ฟอลล์ แบ็ค)
Never That
(เน๊เฝ่อร์ แดท)
Too much Tequilla drinking
(ทู มัช Tequilla ดริงคิง)
We all that
(วี ออล แดท)
Make them understand me
(เม้ค เด็ม อั๊นเด้อรสแทนด มี)
Hey I’ll stay all night out with my Posse
(เฮ อิลล สเทย์ ออล ไน๊ท เอ๊าท วิธ มาย พอซซิ)
Everyone roll with me is family
(เอ๊วี่วัน โรลล วิธ มี อีส แฟ๊มิลี่)
Cuz everybodies got me
(คัซ เอฝรี่บอดีสฺ ก็อท มี)
Watch me paint a perfect vision
(ว๊อทช มี เพ้นท ดา เพ๊อร์เฟ็คท ฝิ๊ชั่น)
This life we living
(ดิส ไล๊ฟ วี ลีฝอิง)
Got us all meeting up in Prison
(ก็อท อัซ ซอร์ มีทอิง อั๊พ อิน พริ๊ซั่น)
Last week I got a letter from my road dog
(ล๊าสท วี๊ค ไอ ก็อท ดา เล็ทเท่อร์ ฟรอม มาย โร้ด ด้อกก)
Written in Blood
(วึ้น อิน บลัด)
Saying, ” Please show a young playa love ”
(เซอิง , ” พลีซ โชว์ อะ ยัง พอลเย ลัฝ “)
Hold your head
(โฮลด์ ยุร เฮด)
Hold it
(โฮลด์ ดิท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

How do we keep the music playing
(ฮาว ดู วี คี๊พ เดอะ มิ๊วสิค พเลนิ่ง)
How do we get ahead
(ฮาว ดู วี เก็ท อะเฮด)
To many young black brothers are dying
(ทู เมนอิ ยัง แบล๊ค บร๊าเท่อรํ แซร์ ไดอิง)
Living Fast, too fast
(ลีฝอิง ฟาสท , ทู ฟาสท)

God bless the child that can hold is own
(ก๊อด เบล๊ส เดอะ ชายลํดํ แดท แคน โฮลด์ อีส โอว์น)
Indeed
(อินดี๊ด)
Enemies Bleed when I hold my chrome
(อียีมีสฺ บลีด เว็น นาย โฮลด์ มาย คโรม)
Let these words be to last
(เล็ท ฑิส เวิร์ด บี ทู ล๊าสท)
to my unborn seeds
(ทู มาย อันบอน ซีด)
Hope to raise my young nation
(โฮพ ทู เร้ส มาย ยัง เน๊ชั่น)
In this world of greed
(อิน ดิส เวิลด อ็อฝ กรี๊ด)
Currency means nothing if you still ain’t free
(เคอเร็นซิ มีน นัธอิง อิ๊ฟ ยู สทิลล เอน ฟรี)
Money breeds jealousy
(มั๊นนี่ บรีด เจลอะซิ)
Take the game from me
(เท้ค เดอะ เกม ฟรอม มี)
I hope for better days
(ไอ โฮพ ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์ เดย์)
Trouble comes naturally
(ทรั๊บเบิ้ล คัม แนชแร็ลลิ)
Running from authorities
(รันนิง ฟรอม แอดตอรีดีส)
Till they capture me
(ทิลล์ เด แค๊พเจ้อรํ มี)
And my AIM is to spread more smiles than tears
(แอนด์ มาย เอม อีส ทู สเพร๊ด โม สไมล์ แฑ็น เทียร์)
Utilalize lessons learned from my childhood years
(Utilalize เล๊ซซั่น เลิร์น ฟรอม มาย ไชลดฮุด เยียร์)
Maybe Mama had it all right
(เมบี มามะ แฮ็ด ดิท ออล ไร๊ท)
Rest your head
(เรสท ยุร เฮด)
Straight converstion all night
(สเทร๊ท converstion ออล ไน๊ท)
Bless the dead
(เบล๊ส เดอะ เด้ด)
To the homies that I usta have
(ทู เดอะ โฮมี แดท ไอ usta แฮ็ฝ)
That no longer roll
(แดท โน ลองเงอ โรลล)
Catch a brother at the crossroads
(แค็ทช อะ บร๊าเท่อรํ แรท เดอะ คอสโรด)
Plus nobody knows my soul
(พลัส โนบอดี้ โนว์ มาย โซล)
Watching time pass
(วัทชิง ไทม์ เพซ)
Through the glass of my drop top
(ทรู เดอะ กล๊าสส อ็อฝ มาย ดรอพ ท๊อพ)
Hold your head
(โฮลด์ ยุร เฮด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hold Ya Head คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น