เนื้อเพลง I Have Forgiven Jesus คำอ่านไทย Morrissey

I was a good kid, I wouldn’t do you no harm, I was a nice kid, With a nice paper round
( ไอ วอส ซา กู๊ด คิด , ไอ วูดดึ่น ดู ยู โน ฮาร์ม , ไอ วอส ซา ไน๊ซ์ คิด , วิธ อะ ไน๊ซ์ เพ๊เพ่อร์ ราวนด)
Forgive me any pain, I may have brung to you, With God’s help I know, I’ll always be near to you
(ฟอร์กี๊ฝ มี เอ๊นี่ เพน , ไอ เมย์ แฮ็ฝ บรัง ทู ยู , วิธ ก๊อด เฮ้ลพ ไอ โนว์ , อิลล ออลเว บี เนียร์ ทู ยู)

But Jesus hurt me, When he deserted me, but, I have forgiven you Jesus
(บั๊ท จีสัซ เฮิร์ท มี , เว็น ฮี เดสเสิร์ท มี , บั๊ท , ไอ แฮ็ฝ เฟาะกีฝเอ็น ยู จีสัซ)
For all the desire, You placed in me when there’s nothing I can do with this desire
(ฟอร์ ออล เดอะ ดีไซรํ , ยู เพลส อิน มี เว็น แดร์ นัธอิง ไอ แคน ดู วิธ ดิส ดีไซรํ)

I was a good kid, Through hail and snow, I’d go just to moon you, I carried my heart in my hand
(ไอ วอส ซา กู๊ด คิด , ทรู เฮล แอนด์ สโนว์ , อาย โก จั๊สท ทู มูน ยู , ไอ แคร์รี่ มาย ฮาร์ท อิน มาย แฮนด์)
Do you understand, Do you understand
(ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด , ดู ยู อั๊นเด้อรสแทนด)

But Jesus hurt me, When he deserted me, but, I have forgiven you Jesus
(บั๊ท จีสัซ เฮิร์ท มี , เว็น ฮี เดสเสิร์ท มี , บั๊ท , ไอ แฮ็ฝ เฟาะกีฝเอ็น ยู จีสัซ)
For all of the love, You placed in me when there’s no one I can turn to with this love
(ฟอร์ ออล อ็อฝ เดอะ ลัฝ , ยู เพลส อิน มี เว็น แดร์ โน วัน ไอ แคน เทิร์น ทู วิธ ดิส ลัฝ)

Monday – humiliation, Tuesday – suffocation, Wednesday – condescension, Thursday – is pathetic
(มันดิ ฮิวมิลิเอฌัน , ทยูสดิ ซัฟโฟะเคฌัน , เวนสดิ คอนดิเซนฌัน , เธิสดิ อีส พะเธทอิค)
By Friday life has killed me, By Friday life has killed me, Oh pretty one, Oh pretty one
(บาย ฟไรดิ ไล๊ฟ แฮ็ส คิลล์ มี , บาย ฟไรดิ ไล๊ฟ แฮ็ส คิลล์ มี , โอ พริ๊ทที่ วัน , โอ พริ๊ทที่ วัน)

Why did you give me so much desire, When there is nowhere I can go to offload this desire?
(วาย ดิด ยู กี๊ฝ มี โซ มัช ดีไซรํ , เว็น แดร์ อีส โนแวร์ ไอ แคน โก ทู offload ดิส ดีไซรํ)
And why did you give me so much love in a loveless world, When there is no one I can turn to
(แอนด์ วาย ดิด ยู กี๊ฝ มี โซ มัช ลัฝ อิน อะ เลิฝเลทสฺ เวิลด , เว็น แดร์ อีส โน วัน ไอ แคน เทิร์น ทู)
To unlock all this love?
(ทู อันลอค ออล ดิส ลัฝ)
And why did you stick in self deprecating bones and skin?, Jesus do you hate me?
(แอนด์ วาย ดิด ยู สทิ๊ค อิน เซลฟ์ deprecatings โบน แซน สกิน , จีสัซ ดู ยู เฮท มี)
Why did you stick in self deprecating bones and skin?
(วาย ดิด ยู สทิ๊ค อิน เซลฟ์ deprecatings โบน แซน สกิน)
Do you hate me?, Do you hate me?, Do you hate me?, Do you hate me?, Do you hate me?
(ดู ยู เฮท มี , ดู ยู เฮท มี , ดู ยู เฮท มี , ดู ยู เฮท มี , ดู ยู เฮท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Have Forgiven Jesus คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น