เนื้อเพลง No Better Love คำอ่านไทย Young Gunz

[Young Chris + Neef Talking]
( [ ยัง คริส + Neef ทอคอิง ])
Where the ladies
(แวร์ เดอะ เลดิส)
You can feel me
(ยู แคน ฟีล มี)
I wanna be your mother, your father
(ไอ วอนนา บี ยุร ม๊าเธ่อร์ , ยุร ฟ๊าเท่อร)
Your brother, your sister
(ยุร บร๊าเท่อรํ , ยุร ซิ๊สเท่อร์)
Your everything
(ยุร เอ๊วี่ติง)

[VERSE 1]
([ เฝิซ 1 ])
[Young Chris rappin’]
([ ยัง คริส แรพปิน ])
I think i might wife her
(ไอ ทริ๊งค ไอ ไมท ไว๊ฟ เฮอ)
You know, powder blue rocawear suite
(ยู โนว์ , พ๊าวเด้อร์ บลู rocawear ซวีท)
White nikes [uh]
(ไว๊ท นายกี้ [ อา ])
My n*ggas like her
(มาย เอ็น *ggas ไล๊ค เฮอ)
She been with me through the grind
(ชี บีน วิธ มี ทรู เดอะ ไกรนด)
Girl you put in that time like been liferz
(เกิร์ล ยู พุท อิน แดท ไทม์ ไล๊ค บีน liferz)
Got tight, use 2 hookey and chill
(ก็อท ไท๊ท , ยู๊ส 2 hookey แอนด์ ชิล)
She tight, plus she cook up a meal
(ชี ไท๊ท , พลัส ชี คุ๊ค อั๊พ อะ มีล)
Had the hook up for real
(แฮ็ด เดอะ ฮุ๊ค อั๊พ ฟอร์ เรียล)
More headaches and stress cuz a child involved
(โม เฮดแฮ็ค แซน สเทรสส คัซ อะ ชายลํดํ อินโฝ๊ลฝ)
Itz all good cuz our sex be my tylenol
(Itz ออล กู๊ด คัซ เอ๊า เซ็กซ บี มาย tylenol)
Best baby doll of all
(เบ๊สท์ เบ๊บี้ ดอลล์ อ็อฝ ออล)
Sh*t the rest of you childish broads
(ฌะ *ที เดอะ เรสท อ็อฝ ยู ไชลดิฌ บรอด)
Give me the sex then i’m tired of yall
(กี๊ฝ มี เดอะ เซ็กซ เด็น แอม ไทร์ อ็อฝ ยอล)
So find the next to provide for yall
(โซ ไฟนด์ เดอะ เน๊กซท ทู โพรไฝด ฟอร์ ยอล)
I got my babygirl
(ไอ ก็อท มาย เบบี้เกิล)
Plus she bout to drop my baby girl [off]
(พลัส ชี เบาท ทู ดรอพ มาย เบ๊บี้ เกิร์ล [ ออฟฟ ])
Forget about all the rumors you hear girl
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ดอร์ เดอะ รู๊เม่อร์ ยู เฮียร เกิร์ล)
A newer life is soon to be here girl
(อะ นิวเออะ ไล๊ฟ อีส ซูน ทู บี เฮียร เกิร์ล)
And cant nothin f*ck up that
(แอนด์ แค็นท นอทติน เอฟ *ck อั๊พ แดท)
Gotta f*ck with that
(กอททะ เอฟ *ck วิธ แดท)
Cant find a better love than that
(แค็นท ไฟนด์ อะ เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ แฑ็น แดท)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
[Rell singin’]
([ Rell ซิงอิน ])
Dont stop givin me your lovin
(ด้อนท์ สท๊อพ กีฝอิน มี ยุร ลัฝวิน)
Cuz my hearts been racin for your lovin
(คัซ มาย ฮาร์ท บีน เรซิน ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
I wont give it up for nothin
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิท อั๊พ ฟอร์ นอทติน)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])
Girl you got me goin crazy
(เกิร์ล ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me thinkin bout you baby
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน เบาท ยู เบ๊บี้)
Could you be my one and only lady
(เคิด ยู บี มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ เล๊ดี้)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])

[VERSE 2]
([ เฝิซ 2 ])
[Neef rappin’]
([ Neef แรพปิน ])
Comin up i thought cupid was stupid
(คัมอิน อั๊พ ไอ ธอท คยูพิด วอส สทิ๊วผิด)
Only two loves, my family and music
(โอ๊นลี่ ทู ลัฝ , มาย แฟ๊มิลี่ แอนด์ มิ๊วสิค)
Fallen through somethin, jus couldnt do it
(ฟอลเล็น ทรู ซัมติน , ยูส คูดซึ่น ดู อิท)
It was the beginin of time
(อิท วอส เดอะ บีกีนนิน อ็อฝ ไทม์)
And you was like nine but god damn you was fine
(แอนด์ ยู วอส ไล๊ค ไนน บั๊ท ก๊อด แดมนํ ยู วอส ไฟน)
Use to stay on my mind
(ยู๊ส ทู สเทย์ ออน มาย ไมนด์)
When i was out on my grind
(เว็น นาย วอส เอ๊าท ออน มาย ไกรนด)
Open up the bags when im choppin my dimes
(โอ๊เพ่น อั๊พ เดอะ แบ๊ก เว็น แอม ชอปปิ้น มาย ไดม)
There in the spindell
(แดร์ อิน เดอะ spindell)
Stood by me from the windows
(ซทูด บาย มี ฟรอม เดอะ วิ๊นโด้ว)
Popped up mad sh*t with me and got me rentals
(พอพทฺ อั๊พ แม้ด ฌะ *ที วิธ มี แอนด์ ก็อท มี เรนแท็ล)
Sick with the plastic, what can i say
(ซิ๊ค วิธ เดอะ พแลซทิค , ว๊อท แคน นาย เซย์)
B*tches hat around the way i had a lady, they
(บี *tches แฮ็ท อะราวนฺดฺ เดอะ เวย์ ไอ แฮ็ด อะ เล๊ดี้ , เด)
Gossipin, watchin him, runnin back
(ก๊อสซิบพิน , วันชิน ฮิม , รูนนิน แบ็ค)
Moved up north, kinda fell of track
(มู๊ฝ อั๊พ น๊อร์ธ , กินดา เฟ็ล อ็อฝ แทร็ค)
Still my peoples though
(สทิลล มาย พี๊เพิ่ล โธ)
Love when i see you though
(ลัฝ เว็น นาย ซี ยู โธ)
Once a while, might call
(วั๊นซ อะ ไวล์ , ไมท คอลลํ)
Jus to chill, might ball
(ยูส ทู ชิล , ไมท บอล)
Forever my dogg
(ฟอเร๊เฝ่อร มาย ด๊อก)
Even when i downfall
(อี๊เฝ่น เว็น นาย ดาวอึนฟอล)
First in line whenever chicks is envolved
(เฟิร์สท อิน ไลน์ ฮเว็นเอฝเออะ ชิค ซิส envolved)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
[Rell singing’]
([ Rell ซิงกิง ])
Dont stop givin me your lovin
(ด้อนท์ สท๊อพ กีฝอิน มี ยุร ลัฝวิน)
Cuz my hearts been racin for your lovin
(คัซ มาย ฮาร์ท บีน เรซิน ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
I wont give it up for nothin
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิท อั๊พ ฟอร์ นอทติน)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])
Girl you got me goin crazy
(เกิร์ล ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me thinkin bout you baby
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน เบาท ยู เบ๊บี้)
Could you be my one and only lady
(เคิด ยู บี มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ เล๊ดี้)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])

[VERSE 3]
([ เฝิซ 3 ])
[Neef + Young Chris rappin’]
([ Neef + ยัง คริส แรพปิน ])
We the youngest in charge
(วี เดอะ ยังเอส อิน ชาร์จ)
So leave them other scrubs
(โซ ลี๊ฝ เด็ม อ๊อเธ่อร์ ซครับ)
We give you better love
(วี กี๊ฝ ยู เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ)
The same time its tough
(เดอะ เซม ไทม์ อิทซ ทั๊ฟ)
Baby i feel the same as Neef do
(เบ๊บี้ ไอ ฟีล เดอะ เซม แอส Neef ดู)
Spit the game as he do
(ซพิท เดอะ เกม แอส ฮี ดู)
You can take to
(ยู แคน เท้ค ทู)
Aint no need to bring your peoplelingere see through
(เอน โน นี๊ด ทู บริง ยุร peoplelingere ซี ทรู)
She got it goin on
(ชี ก็อท ดิธ โกอิน ออน)
Oh thats Cant Stop, Wont Stop
(โอ แด้ท แค็นท สท๊อพ , ว็อนท สท๊อพ)
We got them goin home
(วี ก็อท เด็ม โกอิน โฮม)
We got them all alone
(วี ก็อท เด็ม ออล อะโลน)
Jus us, nobody’s wrong
(ยูส อัซ , โนบอดี้ รอง)
Im ahead if you give head
(แอม อะเฮด อิ๊ฟ ยู กี๊ฝ เฮด)
We do our jobs at the mall
(วี ดู เอ๊า จ๊อบ แอ็ท เดอะ มอลล์)

[Rell singin’]
([ Rell ซิงอิน ])
Every since the day i saw your face
(เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊นซ เดอะ เดย์ ไอ ซอว์ ยุร เฟซ)
My mind told me
(มาย ไมนด์ โทลด มี)
You were the one that was down [for me]
(ยู เวอ ดิ วัน แดท วอส เดาน [ ฟอร์ มี ])
And baby when i get laced
(แอนด์ เบ๊บี้ เว็น นาย เก็ท แล็ค)
Im gonna do what you want, i’ll be there [truelu]
(แอม กอนนะ ดู ว๊อท ยู ว้อนท , อิลล บี แดร์ [ truelu ])
So dont you let a thing
(โซ ด้อนท์ ยู เล็ท ดา ทริง)
Turn you away from the love you need [my dear]
(เทิร์น ยู อะเวย์ ฟรอม เดอะ ลัฝ ยู นี๊ด [ มาย เดียร์ ])
I dont wanna play
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เพลย์)
Around with you, cuz i know i found lovin right here
(อะราวนฺดฺ วิธ ยู , คัซ ไอ โนว์ ไอ เฟานด ลัฝวิน ไร๊ท เฮียร)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
[Rell singin’]
([ Rell ซิงอิน ])
Dont stop givin me your lovin
(ด้อนท์ สท๊อพ กีฝอิน มี ยุร ลัฝวิน)
Cuz my hearts been racin for your lovin
(คัซ มาย ฮาร์ท บีน เรซิน ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
I wont give it up for nothin
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิท อั๊พ ฟอร์ นอทติน)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])
Girl you got me goin crazy
(เกิร์ล ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me thinkin bout you baby
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน เบาท ยู เบ๊บี้)
Could you be my one and only lady
(เคิด ยู บี มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ เล๊ดี้)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])

[CHORUS [until fade]]
([ ค๊อรัส [ อันทิล เฟด ] ])
[Rell singin’]
([ Rell ซิงอิน ])
Dont stop givin me your lovin
(ด้อนท์ สท๊อพ กีฝอิน มี ยุร ลัฝวิน)
Cuz my hearts been racin for your lovin
(คัซ มาย ฮาร์ท บีน เรซิน ฟอร์ ยุร ลัฝวิน)
I wont give it up for nothin
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิท อั๊พ ฟอร์ นอทติน)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])
Girl you got me goin crazy
(เกิร์ล ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me thinkin bout you baby
(ยู ก็อท มี ติ้งกิน เบาท ยู เบ๊บี้)
Could you be my one and only lady
(เคิด ยู บี มาย วัน แอนด์ โอ๊นลี่ เล๊ดี้)
[cuz there’s no better love]
([ คัซ แดร์ โน เบ๊ทเท่อร์ ลัฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Better Love คำอ่านไทย Young Gunz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น