เนื้อเพลง American Dream คำอ่านไทย Casting Crowns

All work no play may have made Jack a dull boy
( ออล เวิ๊ร์ค โน เพลย์ เมย์ แฮ็ฝ เมด แจ็ค กา ดัล บอย)
But all work no God has left Jack with a lost soul
(บั๊ท ดอร์ เวิ๊ร์ค โน ก๊อด แฮ็ส เล๊ฟท แจ็ค วิธ อะ ล็อซท โซล)
But he’s moving on full steam
(บั๊ท อีส มูฝอิง ออน ฟูล สทีม)
He’s chasing the American dream
(อีส เชซิง ดิ อะเมริแค็น ดรีม)
And he’s gonna give his family the finer things
(แอนด์ อีส กอนนะ กี๊ฝ ฮิส แฟ๊มิลี่ เดอะ ฟายเนอร์ ทริง)

Not this time son I’ve no time to waste
(น็อท ดิส ไทม์ ซัน แอฝ โน ไทม์ ทู เวซท)
Maybe tomorrow we’ll have time to play
(เมบี ทูม๊อโร่ว เวลล แฮ็ฝ ไทม์ ทู เพลย์)
And then he slips into his new BMW
(แอนด์ เด็น ฮี สลิ๊พ อิ๊นทู ฮิส นิว BMW)
And drives farther and farther and farther away
(แอนด์ ไดร๊ฝ ฟาเฑอะ แอนด์ ฟาเฑอะ แอนด์ ฟาเฑอะ อะเวย์)

So He works all day and tries to sleep at night
(โซ ฮี เวิ๊ร์ค ซอร์ เดย์ แอนด์ ทรายส์ ทู สลี๊พ แอ็ท ไน๊ท)
He says things will get better;
(ฮี เซย์ ทริง วิล เก็ท เบ๊ทเท่อร์ 😉
Better in time
(เบ๊ทเท่อร์ อิน ไทม์)

And he works and he builds with his own two hands
(แอนด์ ฮี เวิ๊ร์ค แซน ฮี บิ้ลดํ วิธ ฮิส โอว์น ทู แฮนด์)
And he pours all he has in a castle made with sand
(แอนด์ ฮี พาว ซอร์ ฮี แฮ็ส ซิน อะ แค๊สเซิ่ล เมด วิธ แซนด์)
But the wind and the rain are comin’ crashing in
(บั๊ท เดอะ วินด แอนด์ เดอะ เรน อาร์ คัมอิน แคร๊ชชิง อิน)
Time will tell just how long his kingdom stands
(ไทม์ วิล เทลล จั๊สท ฮาว ลอง ฮิส คีงดัม สแทนด์)
His kingdom stands
(ฮิส คีงดัม สแทนด์)

His American Dream is beginning to seem
(ฮิส อะเมริแค็น ดรีม อีส บีกีนนิง ทู ซีม)
More and more like a nightmare
(โม แอนด์ โม ไล๊ค เก ไนท์แมร์)
With every passing day
(วิธ เอ๊เฝอร์รี่ พาซซิง เดย์)
” Daddy, can you come to my game? ”
(” แดดดิ , แคน ยู คัม ทู มาย เกม “)
” Oh Baby, please don’t work late. ”
(” โอ เบ๊บี้ , พลีซ ด้อนท์ เวิ๊ร์ค เหลท “)
Another wasted weekend
(อะน๊าเทร่อร์ ว็อซท วี๊คเกน)
And they are slipping away
(แอนด์ เด อาร์ สลิพปิง อะเวย์)

‘Cause he works all day and lies awake at night
(ค๊อส ฮี เวิ๊ร์ค ซอร์ เดย์ แอนด์ ไล อะเว้ค แอ็ท ไน๊ท)
He tells them things will get better
(ฮี เทลล เด็ม ทริง วิล เก็ท เบ๊ทเท่อร์)
It’ll just take a little more time
(อิว จั๊สท เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล โม ไทม์)

He used to say, ” Whoever dies with the most toys wins ”
(ฮี ยู๊ส ทู เซย์ , ” ฮูเอฝเออะ ดาย วิธ เดอะ โมซท ทอย วิน “)
But if he loses his soul, what has he gained in the end
(บั๊ท อิ๊ฟ ฮี ลู้ส ฮิส โซล , ว๊อท แฮ็ส ฮี เกน อิน ดิ เอ็นด)
I’ll take a shack on the rock
(อิลล เท้ค เก แฌ็ค ออน เดอะ ร๊อค)
Over a castle in the sand
(โอ๊เฝ่อร รา แค๊สเซิ่ล อิน เดอะ แซนด์)
Now he works all day and cries alone at night
(นาว ฮี เวิ๊ร์ค ซอร์ เดย์ แอนด์ ไคร อะโลน แอ็ท ไน๊ท)
It’s not getting any better
(อิทซ น็อท เกดดดิ้ง เอ๊นี่ เบ๊ทเท่อร์)
Looks like he’s running out of time
(ลุ๊ค ไล๊ค อีส รันนิง เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
‘Cause he worked and he built with his own two hands
(ค๊อส ฮี เวิ๊ร์ค แอนด์ ฮี บิลท วิธ ฮิส โอว์น ทู แฮนด์)
And he poured all he had in a castle made with sand
(แอนด์ ฮี พาว ออล ฮี แฮ็ด อิน อะ แค๊สเซิ่ล เมด วิธ แซนด์)
But the wind and the rain are coming crashing in
(บั๊ท เดอะ วินด แอนด์ เดอะ เรน อาร์ คัมอิง แคร๊ชชิง อิน)
Time will tell just how long his kingdom stands
(ไทม์ วิล เทลล จั๊สท ฮาว ลอง ฮิส คีงดัม สแทนด์)
His kingdom stands
(ฮิส คีงดัม สแทนด์)

All they really wanted was You
(ออล เด ริแอ็ลลิ ว้อนท วอส ยู)
All they really wanted was You
(ออล เด ริแอ็ลลิ ว้อนท วอส ยู)
All they really wanted was You
(ออล เด ริแอ็ลลิ ว้อนท วอส ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Dream คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น