เนื้อเพลง Holla At Me คำอ่านไทย Isyss

All night we been catchin’ eyes
( ออล ไน๊ท วี บีน แคซชิน อาย)
Between the two of us
(บีทะวีน เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
And ya been bumpin’ into me
(แอนด์ ยา บีน บั้มปิน อิ๊นทู มี)
I really think I must
(ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค ไอ มัสท์)
Oh learn ya name
(โอ เลิร์น ยา เนม)
I wanna conversate
(ไอ วอนนา conversate)
But you’re not sayin’ a damn thang
(บั๊ท ยัวร์ น็อท เซย์อิน อะ แดมนํ เตง)
I think I like ya style ya frame
(ไอ ทริ๊งค ไอ ไล๊ค ยา สไทล์ ยา เฟรม)
Don’t be afraid I’m not vain
(ด้อนท์ บี อะเฟรด แอม น็อท เฝน)
I feel ya eyes from across the room
(ไอ ฟีล ยา อาย ฟรอม อะคร๊อส เดอะ รูม)
They’re hiding in disguise
(เดรว ไฮดอิง อิน ดิสไก๊ส)
So I look and I crack a smile
(โซ ไอ ลุ๊ค แอนด์ ดาย แคร๊ค กา สไมล์)
Start feelin’ b*tterflies
(สท๊าร์ท ฟีลิน บี *tterflies)
Oh I’m kinda shy but I wink my eye
(โอ แอม กินดา ชาย บั๊ท ไอ วิงค มาย อาย)
‘Cause you’re so fly you’re a cutie pie
(ค๊อส ยัวร์ โซ ฟลาย ยัวร์ อะ คิวดี ไพ)
You keep lookin’ and ya walkin’ by
(ยู คี๊พ ลุคกิน แอนด์ ยา วอคกิน บาย)
But you still haven’t stepped to me
(บั๊ท ยู สทิลล แฮฟเวน สตอปชฺ ทู มี)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

Looking out the corner of my eyes
(ลุคอิง เอ๊าท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อ็อฝ มาย อาย)
I see you follow mine
(ไอ ซี ยู ฟ๊อลโล่ว ไมน์)
I get up and I fix my hair
(ไอ เก็ท อั๊พ แอนด์ ดาย ฟิกซ์ มาย แฮร์)
Start walkin’ to ya side
(สท๊าร์ท วอคกิน ทู ยา ไซด์)
Oh and I lick my lips
(โอ แอนด์ ดาย ลิค มาย ลิพ)
And my shirt I fix
(แอนด์ มาย เชิ๊ร์ท ไอ ฟิกซ์)
I really wanna be up in ya mix
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี อั๊พ อิน ยา มิกซ์)
You need to come and step to this
(ยู นี๊ด ทู คัม แอนด์ สเท็พ ทู ดิส)
Or this opportunity we’ll miss
(ออ ดิส อ๊อพพอทูนิที่ เวลล มิซ)
Then ya homeboy grabs my hand
(เด็น ยา โฮมบอย แกร๊บ มาย แฮนด์)
I’m wishing it was you [wishing it was you]
(แอม วิชชิ้ง อิท วอส ยู [ วิชชิ้ง อิท วอส ยู ])
I told him that I had a man
(ไอ โทลด ฮิม แดท ไอ แฮ็ด อะ แมน)
Just twistin’ up the truth
(จั๊สท ทวิซติน อั๊พ เดอะ ทรู๊ธ)
But before I leave
(บั๊ท บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
You I wanna see
(ยู ไอ วอนนา ซี)
And if you don’t come and talk to me
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Ya see this guy right next to me
(ยา ซี ดิส กาย ไร๊ท เน๊กซท ทู มี)
All night he has been buying me drinks
(ออล ไน๊ท ฮี แฮ็ส บีน บายอิ้ง มี ดริ๊งค)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

The dance floor is crunk now baby
(เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์ อีส ครัก นาว เบ๊บี้)
And I’m tired of standing here by myself
(แอนด์ แอม ไทร์ อ็อฝ ซแทนดิง เฮียร บาย ไมเซลฟ)
And you know I’m not feeling nobody else
(แอนด์ ยู โนว์ แอม น็อท ฟีลอิง โนบอดี้ เอ๊ลส)
I been around and seen the crowd
(ไอ บีน อะราวนฺดฺ แอนด์ ซีน เดอะ คราวดํ)
And you the only brotha that is sittin’ down
(แอนด์ ยู ดิ โอ๊นลี่ บอตดา แดท อีส ซิทดิน เดาน)
‘Cause you’re the one that’s holding out
(ค๊อส ยัวร์ ดิ วัน แด้ท โฮลดิง เอ๊าท)
So wanchu come and holla at me
(โซ wanchu คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
You don’t need to be afraid of me
(ยู ด้อนท์ นี๊ด ทู บี อะเฟรด อ็อฝ มี)
Why don’t you come and talk to me
(วาย ด้อนท์ ยู คัม แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)
Sumthin’ tellin me ya feelin’ me
(ซัมติน เทลลิน มี ยา ฟีลิน มี)
I know that you been watchin’ me
(ไอ โนว์ แดท ยู บีน วันชิน มี)
Right now
(ไร๊ท นาว)
I wanna meet ya before I leave
(ไอ วอนนา มี๊ท ยา บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Step to me
(สเท็พ ทู มี)
Come and holla at me now
(คัม แอนด์ ฮอลละ แอ็ท มี นาว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holla At Me คำอ่านไทย Isyss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น