เนื้อเพลง Petey Pablo คำอ่านไทย Petey Pablo

{Petey Pablo talking}
( {Petey Pablo กำลังท๊อล์ค })
To get with me, 2000
(ทู เก็ท วิธ มี , 2000)
Yo Pete, I think they ready for you
(โย พีท , ไอ ทริ๊งค เด เร๊ดี้ ฟอร์ ยู)
Give y’all some of me
(กี๊ฝ ยอล ซัม อ็อฝ มี)
YEAH!
(เย่ !)

{Hook x2}
({ฮุ๊ค x2})
Petey Pablo – Petey Pab
(Petey Pablo Petey Pab)
Petey Pablo – Petey Pab
(Petey Pablo Petey Pab)
Petey Pablo – Petey Pab
(Petey Pablo Petey Pab)
Petey Pablo…Pablo…Pablo
(Petey Pablo Pablo Pablo)

What’s up witcha hot boys, hot girls
(ว๊อท อั๊พ วิทชา ฮอท บอย , ฮอท เกิร์ล)
Came in to see dogg didn’t ya cuz
(เคม อิน ทู ซี ด๊อก ดิ๊นอิน ยา คัซ)
Uh-huh, love is love
(อา ฮู , ลัฝ อีส ลัฝ)
That’s the reason I hold it down for y’all
(แด้ท เดอะ รี๊ซั่น นาย โฮลด์ ดิท เดาน ฟอร์ ยอล)
Y’all muh’f*ckas do the same for Pun
(ยอล muhf*ckas ดู เดอะ เซม ฟอร์ พัน)
But I’ma keep f*ckin’ with y’all
(บั๊ท แอมอา คี๊พ เอฟ *ckin วิธ ยอล)
Kick it like I been kickin’ with y’all
(คิ๊ค อิท ไล๊ค ไก บีน คิคคิน วิธ ยอล)
I owe it all to y’all
(ไอ โอว์ อิท ดอร์ ทู ยอล)
Y’all was the muh’f*ckas that gave a goddamn
(ยอล วอส เดอะ muhf*ckas แดท เกฝ อะ ก๊อดแดม)
Anything I got, n*gga you can get half
(เอนอิธิง ไอ ก็อท , เอ็น *gga ยู แคน เก็ท ฮาล์ฟ)
Word on my grandmama that passed
(เวิร์ด ออน มาย grandmama แดท พาสส)
You stay right by a n*gga like me and you’ll get blessed
(ยู สเทย์ ไร๊ท บาย อะ เอ็น *gga ไล๊ค มี แอนด์ โยว เก็ท เบล๊ส)
Ain’t f*ckin’ with that, down cuz of what I got
(เอน เอฟ *ckin วิธ แดท , เดาน คัซ อ็อฝ ว๊อท ไอ ก็อท)
That’s how a n*gga get sprung in the back part
(แด้ท ฮาว อะ เอ็น *gga เก็ท ซพรัง อิน เดอะ แบ็ค พาร์ท)
Muh’f*cka fakin’ the funk, and then a n*gga get jumped on
(Muhf*cka เฟกิน เดอะ ฟังค , แอนด์ เด็น อะ เอ็น *gga เก็ท จั๊มพ ออน)
And they don’t know where it come from
(แอนด์ เด ด้อนท์ โนว์ แวร์ อิท คัม ฟรอม)
Bet they do, punk-ass tell the truth
(เบ๊ท เด ดู , พรัค อาซ เทลล เดอะ ทรู๊ธ)
Petey done what he said he’d do
(Petey ดัน ว๊อท ฮี เซ็ด ฮีด ดู)
Came home where I’m at now, hit the road, I’m out
(เคม โฮม แวร์ แอม แอ็ท นาว , ฮิท เดอะ โร้ด , แอม เอ๊าท)
Everytime I open my mouth ya hear ” Dirty South ”
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ โอ๊เพ่น มาย เม๊าธ ยา เฮียร ” เดอทิ เซ๊าธ “)
D-D-Dat’s what I’m talkin’ bout
(ดี ดี แดซ ว๊อท แอม ทอคกิ่น เบาท)
My muh’f*ckin’ name’s been in an’ out yo mouth
(มาย muhf*ckin เนม บีน อิน แอน เอ๊าท โย เม๊าธ)
My n*gga, my neck uv da woods
(มาย เอ็น *gga , มาย เน็ค uv ดา วู๊ด)
Give a shout out, North Carolina, in tha house
(กี๊ฝ อะ เช๊าท เอ๊าท , น๊อร์ธ แคโรไลนา , อิน ท่า เฮ้าส)
Sh*t got a lot better, while I got a lot fedda
(ฌะ *ที ก็อท ดา ล็อท เบ๊ทเท่อร์ , ไวล์ ไอ ก็อท ดา ล็อท fedda)
House got a lot bigger, truck got a step betta
(เฮ้าส ก็อท ดา ล็อท บี๊กเกอร์ , ทรั๊ค ก็อท ดา สเท็พ แบทดา)
Folks think I’m out of my mind
(โฟล้ค ทริ๊งค แอม เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์)
I’m out of line a lot of times
(แอม เอ๊าท อ็อฝ ไลน์ อะ ล็อท อ็อฝ ไทม์)
I don’t give a f*ck about guidelines
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท guidelines)
Do what I wanna do, when I wanna do it
(ดู ว๊อท ไอ วอนนา ดู , เว็น นาย วอนนา ดู อิท)
You-you ain’t like what I’m doin’, you ain’t got to
(ยู ยู เอน ไล๊ค ว๊อท แอม โดย , ยู เอน ก็อท ทู)
I ain’t mad at ya, but eventually
(ไอ เอน แม้ด แอ็ท ยา , บั๊ท อีเฝ๊นชวลลี่)
You gon’ find yourself callin’ me
(ยู ก็อน ไฟนด์ ยุรเซลฟ คอลลิน มี)

{Hook x1 1/2}
({ฮุ๊ค x1 1/2})

One of the realest said I came on his first joint
(วัน อ็อฝ เดอะ รีเอวรีเอส เซ็ด ดาย เคม ออน ฮิส เฟิร์สท จอยนท)
Like how the n*ggaz on the second and third
(ไล๊ค ฮาว เดอะ เอ็น *ggaz ออน เดอะ เซ๊คคั่น แอนด์ เทริ๊ด)
Runnin’ the world, greatest, I ain’t put it in words
(รูนนิน เดอะ เวิลด , เกสเดด , ไอ เอน พุท ดิธ อิน เวิร์ด)
Jumpin’ and settin’ my muh’f*ckin’ top boy
(จัมปิน แอนด์ เซทดิน มาย muhf*ckin ท๊อพ บอย)
Representin’ my crew, you know
(เรพพรีเซนทิน มาย ครู , ยู โนว์)
Ain’t too many that put it down like I do
(เอน ทู เมนอิ แดท พุท ดิธ เดาน ไล๊ค ไก ดู)
North Cac-this, North Cac-that
(น๊อร์ธ Cac ดิส , น๊อร์ธ Cac แดท)
I’ma hit ya back to back wit that, muh’f*ckin’ hot sh*t
(แอมอา ฮิท ยา แบ็ค ทู แบ็ค วิท แดท , muhf*ckin ฮอท ฌะ *ที)
Y’all ready to get it [Yeah], ready to set it [Yeah]
(ยอล เร๊ดี้ ทู เก็ท ดิธ [ เย่ ] , เร๊ดี้ ทู เซ็ท ดิธ [ เย่ ])
Headin’ up in two headers, nineteen two-thousand sh*t is headed
(เฮดิน อั๊พ อิน ทู เฮดเออะ , ไนนทีน ทู เธ๊าซั่นด ฌะ *ที อีส เฮด)
Pump the magnetic, apoletic, cosmetic
(พั๊มพ เดอะ แมกเนทอิค , apoletic , ค็อสเมทอิค)
Cosmotolic, just paramedic slash schizophrenic
(Cosmotolic , จั๊สท paramedic สแหล๊ช สกิตโซเฟอนิก)
Energetic, you spaz in minutes and milliseconds
(เอเนอะเจทอิค , ยู สปาซ อิน มิ๊หนิท แซน milliseconds)
PLay the wrong video-edit, do you like Puff did it
(เพลย์ เดอะ รอง ฝีดอิโอ เอ๊ดิท , ดู ยู ไล๊ค พัฟ ดิด ดิท)
Go to court get the charges aquitted
(โก ทู คอร์ท เก็ท เดอะ ชาร์จ aquitted)
Muh’f*cka like O.J., muh’f*cka like no wins
(Muhf*cka ไล๊ค โอ เจ , muhf*cka ไล๊ค โน วิน)
Yeah, you know n*gga like WHOA win
(เย่ , ยู โนว์ เอ็น *gga ไล๊ค โว้ว วิน)
Rah Digga video, Black Rob in the new ” Down Atlanta ”
(รา ดิ๊กกา ฝีดอิโอ , แบล๊ค ร๊อบ อิน เดอะ นิว ” เดาน แอทแรนทา “)
Me and Bus doin’ interviews, slangin’ wood around town
(มี แอนด์ บัส โดย อิ๊นเทอร์ฝิว , สแลงงิน วู๊ด อะราวนฺดฺ ทาวน์)
F*ckin’ two at a time, muh’f*cka, that’s all he ain’t got some
(เอฟ *ckin ทู แอ็ท ดา ไทม์ , muhf*cka , แด้ท ซอร์ ฮี เอน ก็อท ซัม)
How you like the sound, Petey three sound
(ฮาว ยู ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด , Petey ทรี ซาวน์ด)
Hip-hop, R&B and underground, here playa
(ฮิพ ฮ็อพ , อาร์ &บี แอนด์ อันเดิกเรานด , เฮียร พอลเย)
It’s me this year, WHAT MY NAME IS
(อิทซ มี ดิส เยียร์ , ว๊อท มาย เนม อีส)

{Hook x2 repeats ” Petey ” till end}
({ฮุ๊ค x2 รีพี๊ท ” Petey ” ทิลล์ เอ็นด })

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Petey Pablo คำอ่านไทย Petey Pablo

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น