เนื้อเพลง After Me คำอ่านไทย Saliva

Caught out alone, and I’m tryin to be free.
( คอท เอ๊าท อะโลน , แอนด์ แอม ทายอิน ทู บี ฟรี)
Caught up in things that are inside of me.
(คอท อั๊พ อิน ทริง แดท อาร์ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Lookin for something that I cannot see.
(ลุคกิน ฟอร์ ซัมติง แดท ไอ แคนน็อท ซี)
Losing my faith but I’m tryin to believe.
(โรซิง มาย เฟท บั๊ท แอม ทายอิน ทู บีลี๊ฝ)

Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my faith.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท)
Tryin to be free.
(ทายอิน ทู บี ฟรี)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my ….
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย)
The world is after me.
(เดอะ เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The world is aftyer me.
(เดอะ เวิลด อีส aftyer มี)

There feeding their jones, I’m reluctant to fight.
(แดร์ ฟรีดดิง แดร์ โจเนส , แอม ริลั๊คแทนท์ ทู ไฟ้ท)
Caught out alone at the end of the night.
(คอท เอ๊าท อะโลน แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไน๊ท)
They’re lookin for victims and lookin for me.
(เดรว ลุคกิน ฟอร์ ฝิ๊คทิ่ม แซน ลุคกิน ฟอร์ มี)
I’m blind in my eyes but I’m tryin to see.
(แอม ไบลนฺดฺ อิน มาย อาย บั๊ท แอม ทายอิน ทู ซี)

Losing my faith, losing my faith, losing my faith.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท)
Tryin to see.
(ทายอิน ทู ซี)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my … The world is after me.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เดอะ เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The whole world is after me.
(เดอะ โฮล เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)

Feel like I’m caught in the ocean, there’s always someone to help me down.
(ฟีล ไล๊ค แอม คอท อิน ดิ โอ๊เชี่ยน , แดร์ ออลเว ซัมวัน ทู เฮ้ลพ มี เดาน)
The twisted tangled emotions, there’s always someone to help me drown.
(เดอะ ทวิสท แทงเกิล อีโม๊ชั่น , แดร์ ออลเว ซัมวัน ทู เฮ้ลพ มี ดราวน)

Tryin to believe.
(ทายอิน ทู บีลี๊ฝ)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my faith.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท)
Tryin to be free.
(ทายอิน ทู บี ฟรี)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my faith.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท)
Tryin to see.
(ทายอิน ทู ซี)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my faith.
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท)
Tryin to see.
(ทายอิน ทู ซี)
Losing my faith, losing my faith, losing my faith, losing my
(โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย เฟท , โรซิง มาย)

The world is after me.
(เดอะ เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The whole world is after me.
(เดอะ โฮล เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The world is after me.
(เดอะ เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The whole world is after me.
(เดอะ โฮล เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)
The world is after me.
(เดอะ เวิลด อีส แอ๊ฟเท่อร มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After Me คำอ่านไทย Saliva

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น