เนื้อเพลง Lie To Kick It คำอ่านไทย 2Pac feat Richie Rich

[If she didn’t wanna f*ck then she never would’ve called you] [Repeated]
( [ อิ๊ฟ ชี ดิ๊นอิน วอนนา เอฟ *ck เด็น ชี เน๊เฝ่อร์ วูดเด็ป คอลลํ ยู ] [ รีพี๊ท ])
Yeah I dedicate this to my n*gga Mike Tyson.
(เย่ ไอ เด๊ดดิเขต ดิส ทู มาย เอ็น *gga ไมค Tyson)
It’s all good.
(อิทซ ซอร์ กู๊ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You ain’t got to lie to kick it
(ยู เอน ก็อท ทู ไล ทู คิ๊ค อิท)
To them tricks and them b*tches
(ทู เด็ม ทริ๊ค แซน เด็ม บี *tches)
Out to get a n*gga’s riches
(เอ๊าท ทู เก็ท ดา เอ็น *ggas ริชอิส)
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

[Verse 1: Richie Rich]
([ เฝิซ 1 : ริชชี่ ริ๊ช ])

Jack of all trades ballin’ like Jordan you punk
(แจ็ค อ็อฝ ออล เทรด บอลลิน ไล๊ค จอแดน ยู พรัค)
fake inside the paint in fact I know you can’t
(เฟ้ค อิ๊นไซด์ เดอะ เพ้นท อิน แฟคท ไอ โนว์ ยู แค็นท)
do half of the sh*t that you was claimin’ in the county
(ดู ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที แดท ยู วอส คลีมมิน อิน เดอะ เคานทิ)
S*ckas on yo jock you claim you run the block
(เอส *ckas ออน โย จอค ยู เคลม ยู รัน เดอะ บล๊อค)
Polyurethane busta cracked in half
(Polyurethane บัสตร้า แคร๊ค อิน ฮาล์ฟ)
you claim you folding bank but I know yo bank stank
(ยู เคลม ยู foldings แบ๊งค บั๊ท ไอ โนว์ โย แบ๊งค ซแท็งค)
I lived around the corner I seen you fully smoked
(ไอ ไล้ฝ อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ไอ ซีน ยู ฟูลลิ สโม๊ค)
Must I say some more you weighed a buck 04
(มัสท์ ไอ เซย์ ซัม โม ยู เว อะ บั๊ค 04)
you sold ya TV for a buck cause it was way too late
(ยู โซลด ยา ทีวี ฟอร์ รา บั๊ค ค๊อส อิท วอส เวย์ ทู เหลท)
Now they sent you upstate and you done gained some weight
(นาว เด เซ็นท ยู upstate แอนด์ ยู ดัน เกน ซัม เว๊ท)
You’s a baller lying to them youngstas quick
(ยู ซา บอลเลอ ลายยิง ทู เด็ม youngstas ควิค)
got them thinking you sick and representing yo click
(ก็อท เด็ม ติ้งกิง ยู ซิ๊ค แอนด์ เรพพรีเซนติง โย คลิ๊ก)
But you’s an old basehead kickin’ too much hype
(บั๊ท ยู แอน โอลด์ เบสเฮด คิคคิน ทู มัช เฮฝ)
yo bicentennial pipe it got rally stripes
(โย ไบเซ็นเทนเนียล ไพพ อิท ก็อท แร๊ลลี่ ซทไรพ)
And if they knew yo identity
(แอนด์ อิ๊ฟ เด นยู โย ไอเดนทิทิ)
you’d probably be the victim of a sticking [ugh ugh]
(ยูต พรอบอับลิ บี เดอะ ฝิ๊คทิ่ม อ็อฝ อะ สติ๊กคิง [ อะ อะ ])
You ain’t got to lie to kick it.
(ยู เอน ก็อท ทู ไล ทู คิ๊ค อิท)

[Chorus 4x]
([ ค๊อรัส 4x ])

[Verse 2: 2Pac]
([ เฝิซ 2 : 2Pac ])

You ain’t got to lie to kick it
(ยู เอน ก็อท ทู ไล ทู คิ๊ค อิท)
y’all don’t hear me
(ยอล ด้อนท์ เฮียร มี)
I got these n*ggas yackin’ in my face
(ไอ ก็อท ฑิส เอ็น *ggas yackin อิน มาย เฟซ)
about some sh*t that never took place
(อะเบ๊าท ซัม ฌะ *ที แดท เน๊เฝ่อร์ ทุค เพลส)
And what you see is what you get
(แอนด์ ว๊อท ยู ซี อีส ว๊อท ยู เก็ท)
that’s what he told me
(แด้ท ว๊อท ฮี โทลด มี)
I peeped it in his pose
(ไอ พีพ ดิท อิน ฮิส โพส)
exposed the f*cking phony
(เอ็กซโพส เดอะ เอฟ *คิง โฟนี)
I’m gettin’ richer so they claim to be my homie
(แอม เกดดิน รีเชอ โซ เด เคลม ทู บี มาย โฮมี)
with them b*tches they be freaky
(วิธ เด็ม บี *tches เด บี ฟรีคกี้)
they don’t know me
(เด ด้อนท์ โนว์ มี)
Hey it’s gettin drastic
(เฮ อิทซ เกดดิน ดแรซทิค)
Gunnin n*ggas down cause they plastic
(กันนิน เอ็น *ggas เดาน ค๊อส เด พแลซทิค)
Sleep on a G and get that ass kicked
(สลี๊พ ออน อะ จี แอนด์ เก็ท แดท อาซ คิ๊ค)
and stuffed in a casket
(แอนด์ สทั๊ฟฟ อิน อะ แคซเค็ท)
Rippin’ the sh*t like it’s my muthaf*cking last hit
(ริพปิน เดอะ ฌะ *ที ไล๊ค อิทซ มาย muthaf*คิง ล๊าสท ฮิท)
Hey they wonder why a n*gga’s nothin’ nice
(เฮ เด วั๊นเด้อร วาย อะ เอ็น *ggas นอทติน ไน๊ซ์)
and everytime I bust a nut I f*ck for Tyson
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ ไอ บัซท ดา นัท ไอ เอฟ *ck ฟอร์ Tyson)
Cause I know the real on the b*tch
(ค๊อส ไอ โนว์ เดอะ เรียล ออน เดอะ บี *tch)
she got to skit ya just to get a n*gga’s riches [f*ck that b*tch]
(ชี ก็อท ทู ซคิท ยา จั๊สท ทู เก็ท ดา เอ็น *ggas ริชอิส [ เอฟ *ck แดท บี *tch ])
I pray to God that the b*tch don’t get no d*ck
(ไอ เพรย์ ทู ก๊อด แดท เดอะ บี *tch ด้อนท์ เก็ท โน d*ck)
and got a n*gga screamin’ F*ck That B*tch!
(แอนด์ ก็อท ดา เอ็น *gga สครีมมิน เอฟ *ck แดท บี *tch !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3: Pac & Rich]
([ เฝิซ 3 : แพค & ริ๊ช ])

Well if a b*tch’ll be a b*tch
(เวลล อิ๊ฟ อะ บี *tchll บี อะ บี *tch)
Then a trick’ll be a trick
(เด็น อะ trickll บี อะ ทริ๊ค)
I’ve got my n*gga Richie Rich and we be all up in the mix
(แอฝ ก็อท มาย เอ็น *gga ริชชี่ ริ๊ช แอนด์ วี บี ออล อั๊พ อิน เดอะ มิกซ์)
this is Thug Life baby rollin’ hoes like Vogues
(ดิส ซิส ธัก ไล๊ฟ เบ๊บี้ โรลลิน โฮ ไล๊ค โผก)
Stay the f*ck up out of mine
(สเทย์ เดอะ เอฟ *ck อั๊พ เอ๊าท อ็อฝ ไมน์)
and I’ll stay out of yours
(แอนด์ อิลล สเทย์ เอ๊าท อ็อฝ ยุร)
It’s a Oakland thang and b*tch you wouldn’t understand
(อิทซ ซา โอคแรน เตง แอนด์ บี *tch ยู วูดดึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)
This Tanqueray got me screamin’ F*ck yo’ man.
(ดิส แทงเคอเรย์ ก็อท มี สครีมมิน เอฟ *ck โย แมน)
But now you beefing on the strength
(บั๊ท นาว ยู beefings ออน เดอะ ซทเร็งธ)
that you was thinkin’ I was jocking
(แดท ยู วอส ติ้งกิน นาย วอส jockings)
Hey b*tch I got no time for hoes I’m steady clockin’
(เฮ บี *tch ไอ ก็อท โน ไทม์ ฟอร์ โฮ แอม สเท๊ดี้ คอกคิน)
and if it ain’t about a buck I gives a f*ck
(แอนด์ อิ๊ฟ อิท เอน อะเบ๊าท ดา บั๊ค ไอ กี๊ฝ ซา เอฟ *ck)
it’s raggedy hoes like you that keep a n*gga stuck
(อิทซ แรกเกดี โฮ ไล๊ค ยู แดท คี๊พ อะ เอ็น *gga ซทัค)
so what’s up with them low life b*tches tryin’ to play me
(โซ ว๊อท อั๊พ วิธ เด็ม โลว ไล๊ฟ บี *tches ทายอิน ทู เพลย์ มี)
B*tch you better see Trojan about yo’ baby [Ha ha]
(บี *tch ยู เบ๊ทเท่อร์ ซี ทโรแจ็น อะเบ๊าท โย เบ๊บี้ [ ฮา ฮา ])
Trickin’ n*ggas better catch up on they pimpin’
(ทริคกิน เอ็น *ggas เบ๊ทเท่อร์ แค็ทช อั๊พ ออน เด พิมปิน)
Cause b*tches love to catch a n*gga when they slipping
(ค๊อส บี *tches ลัฝ ทู แค็ทช อะ เอ็น *gga เว็น เด สลิพปิง)

[Chorus ’til end]
([ ค๊อรัส ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lie To Kick It คำอ่านไทย 2Pac feat Richie Rich

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น