เนื้อเพลง We All Are One คำอ่านไทย Jimmy Cliff

Mmm…mmm…mmm….
( อึม อึม อึม)
Yeah
(เย่)
Mmm…hmm…mmm….oh…
(อึม อึม อึม โอ)

We all are one, we are the same person
(วี ออล อาร์ วัน , วี อาร์ เดอะ เซม เพ๊อร์ซั่น)
I’ll be you, you’ll be me [Oh, yeah]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ โอ , เย่ ])
We all are one, same universal world
(วี ออล อาร์ วัน , เซม ยูนิเฝอแซ็ล เวิลด)
I’ll be you, you’ll be me
(อิลล บี ยู , โยว บี มี)

No matter where we are born,
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ วี อาร์ บอน ,)
We are human beings
(วี อาร์ ฮิ๊วแมน บีอิง)
The same chemistry
(เดอะ เซม เคมอิซทริ)
Where emotions and feelings
(แวร์ อีโม๊ชั่น แซน ฟีลอิง)
All corresponding in love
(ออล คอริซพอนดิง อิน ลัฝ)
Compatible
(คอมแพ๊ทิเบิ้ล)

You can’t get around it,
(ยู แค็นท เก็ท อะราวนฺดฺ ดิท ,)
No matter how hard you try
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย)
You better believe it
(ยู เบ๊ทเท่อร์ บีลี๊ฝ อิท)
And if you should find out
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เชิด ไฟนด์ เอ๊าท)
That you are no different than I
(แดท ยู อาร์ โน ดีฟเฟอะเร็นท แฑ็น นาย)
Reply
(รีพลาย)

We all are one [We all],
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] ,)
We are the same person [Same person]
(วี อาร์ เดอะ เซม เพ๊อร์ซั่น [ เซม เพ๊อร์ซั่น ])
I’ll be you, you’ll be me [I’ll be me, you’ll be you]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ อิลล บี มี , โยว บี ยู ])
We all are one [We all], same universal world
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] , เซม ยูนิเฝอแซ็ล เวิลด)
I’ll be you, you’ll be me
(อิลล บี ยู , โยว บี มี)

The only difference I can see
(ดิ โอ๊นลี่ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ ไอ แคน ซี)
Is in the conscience
(อีส ซิน เดอะ คอนเฌ็นซ)
And the shade of our skin
(แอนด์ เดอะ เฉด อ็อฝ เอ๊า สกิน)
Doesn’t matter, we laugh, we chatter
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ , วี ล๊าฟ , วี แชทเทอะ)
We smile, we all live for
(วี สไมล์ , วี ออล ไล้ฝ ฟอร์)

And the feelings that make
(แอนด์ เดอะ ฟีลอิง แดท เม้ค)
All those faces always renew
(ออล โฑส เฟซ ออลเว รินยู)
So true, so true
(โซ ทรู , โซ ทรู)
And would you believe that I have
(แอนด์ เวิด ยู บีลี๊ฝ แดท ไอ แฮ็ฝ)
All those same feelings too
(ออล โฑส เซม ฟีลอิง ทู)
The same as you
(เดอะ เซม แอส ยู)

We all are one, we are the same person
(วี ออล อาร์ วัน , วี อาร์ เดอะ เซม เพ๊อร์ซั่น)
I’ll be you, you’ll be me [I’ll be me, you’ll be you]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ อิลล บี มี , โยว บี ยู ])
We all are one [We all], same universal world
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] , เซม ยูนิเฝอแซ็ล เวิลด)
I’ll be you, you’ll be me [Mmm, hmm, mmm, hmm]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ อึม , อึม , อึม , อึม ])

We all are one [We all],
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] ,)
We are the same person [Same person]
(วี อาร์ เดอะ เซม เพ๊อร์ซั่น [ เซม เพ๊อร์ซั่น ])
I’ll be you, you’ll be me [I’ll be me, you’ll be you]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ อิลล บี มี , โยว บี ยู ])
We all are one [We all], same universal world
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] , เซม ยูนิเฝอแซ็ล เวิลด)
I’ll be you, you’ll be me
(อิลล บี ยู , โยว บี มี)

Look at the children, they’re having fun
(ลุ๊ค แกท เดอะ ชีลดเร็น , เดรว แฮฝวิ่ง ฟัน)
With no regards to why
(วิธ โน รีการ์ด ทู วาย)
They all look different but deep inside
(เด ออล ลุ๊ค ดีฟเฟอะเร็นท บั๊ท ดี๊พ อิ๊นไซด์)
Their feelings of love they don’t hide, they don’t hide
(แดร์ ฟีลอิง อ็อฝ ลัฝ เด ด้อนท์ ไฮด์ , เด ด้อนท์ ไฮด์)
They don’t hide, they don’t hide
(เด ด้อนท์ ไฮด์ , เด ด้อนท์ ไฮด์)

We all are one, we are the same person
(วี ออล อาร์ วัน , วี อาร์ เดอะ เซม เพ๊อร์ซั่น)
I’ll be you, you’ll be me [Oh, yeah]
(อิลล บี ยู , โยว บี มี [ โอ , เย่ ])
We all are one, same universal world
(วี ออล อาร์ วัน , เซม ยูนิเฝอแซ็ล เวิลด)
I’ll be you, you’ll be me
(อิลล บี ยู , โยว บี มี)

We all are one [We all],
(วี ออล อาร์ วัน [ วี ออล ] ,)
We
(วี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We All Are One คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น