เนื้อเพลง Good Luv คำอ่านไทย Jodeci

Yeah
( เย่)
You know we gonna flip it just a little bit for y’all
(ยู โนว์ วี กอนนะ ฟลิพ อิท จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟอร์ ยอล)
Ooh
(อู้)
You know what i’m sayin
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
Ooh
(อู้)
So mighty different
(โซ ไมทอิ ดีฟเฟอะเร็นท)
Yeah
(เย่)
You know, you know, you know, you know
(ยู โนว์ , ยู โนว์ , ยู โนว์ , ยู โนว์)
Yeah
(เย่)
You know, you know, you, you know
(ยู โนว์ , ยู โนว์ , ยู , ยู โนว์)
Yeah
(เย่)
Yeah
(เย่)
In the morning when i open up my eyes
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง เว็น นาย โอ๊เพ่น อั๊พ มาย อาย)
I still be feelin’ high from the love you gave last night, girl
(ไอ สทิลล บี ฟีลิน ไฮฮ ฟรอม เดอะ ลัฝ ยู เกฝ ล๊าสท ไน๊ท , เกิร์ล)
But i still try to get up with my friends
(บั๊ท ไอ สทิลล ธราย ทู เก็ท อั๊พ วิธ มาย เฟรน)
But they just think i’m crazy and no more do i fit in, girl
(บั๊ท เด จั๊สท ทริ๊งค แอม คเรสิ แอนด์ โน โม ดู ไอ ฟิท อิน , เกิร์ล)
But they always been around, smokin’ all day
(บั๊ท เด ออลเว บีน อะราวนฺดฺ , สโมกิน ออล เดย์)
But i just get a hit or two but i just don’t feel the same, girl
(บั๊ท ไอ จั๊สท เก็ท ดา ฮิท ออ ทู บั๊ท ไอ จั๊สท ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม , เกิร์ล)
No, no
(โน , โน)
I know that i’ll be needing you anyday
(ไอ โนว์ แดท อิลล บี นี๊ดดิง ยู แอนนี่เดย์)
There’s only one thing i have to say
(แดร์ โอ๊นลี่ วัน ทริง ไอ แฮ็ฝ ทู เซย์)
You give good luv
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ)
[yeah]
([ เย่ ])
In the morning
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Or late at night
(ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
[late at night]
([ เหลท แอ็ท ไน๊ท ])
Every second to minute it gets me high
(เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น ทู มิ๊หนิท อิท เก็ท มี ไฮฮ)
[oh]
([ โอ ])
Good luv
(กู๊ด เลิฝ)
In the morning
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Or late at night
(ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
It’s amazing how our love could feel so right
(อิทซ อะเมสอิง ฮาว เอ๊า ลัฝ เคิด ฟีล โซ ไร๊ท)

[yeah]
([ เย่ ])
I guess it’s just a habit
(ไอ เกสส อิทซ จั๊สท ดา แฮ๊บบิท)
I feel i have to have it
(ไอ ฟีล ไอ แฮ็ฝ ทู แฮ็ฝ อิท)
Every time i see it, girl, [every time i see you] you know i wanna grab it
(เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี อิท , เกิร์ล , [ เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ ซี ยู ] ยู โนว์ ไอ วอนนา แกร๊บ อิท)
And yes i do admit it
(แอนด์ เย็ซ ซาย ดู แอ๊ดมิท ดิธ)
Nothing can get with it
(นัธอิง แคน เก็ท วิธ อิท)
When it comes to feeling good, your love is so addictive
(เว็น หนิด คัม ทู ฟีลอิง กู๊ด , ยุร ลัฝ อีส โซ แอคดิซทีฝ)
Yes i do get my drink on, and i do have my fun
(เย็ซ ซาย ดู เก็ท มาย ดริ๊งค ออน , แอนด์ ดาย ดู แฮ็ฝ มาย ฟัน)
When it comes to love, i gotta get some of your good luv
(เว็น หนิด คัม ทู ลัฝ , ไอ กอททะ เก็ท ซัม อ็อฝ ยุร กู๊ด เลิฝ)
So i turn to you, ’cause no one else can do what you do
(โซ ไอ เทิร์น ทู ยู , ค๊อส โน วัน เอ๊ลส แคน ดู ว๊อท ยู ดู)
Girl, you’re so good
(เกิร์ล , ยัวร์ โซ กู๊ด)

You give good luv
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ)
[ooh yeah]
([ อู้ เย่ ])
In the morning
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Or late at night
(ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
[morning]
([ ม๊อร์นิ่ง ])
Every second to minute [every little second, every little second of the day, baby yeah] it gets me high
(เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น ทู มิ๊หนิท [ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล เซ๊คคั่น , เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล เซ๊คคั่น อ็อฝ เดอะ เดย์ , เบ๊บี้ เย่ ] อิท เก็ท มี ไฮฮ)
Good luv
(กู๊ด เลิฝ)
In the morning or late at night
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
It’s amazing how our love could feel so right
(อิทซ อะเมสอิง ฮาว เอ๊า ลัฝ เคิด ฟีล โซ ไร๊ท)

[i need your love]
([ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
I need your love, girl
(ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ , เกิร์ล)
[i need your love]
([ ไอ นี๊ด ยุร ลัฝ ])
Cause when i’m not with you
(ค๊อส เว็น แอม น็อท วิธ ยู)
[yeah]
([ เย่ ])
I’m just feenin [i’m feenin, i’m feenin baby] for the things you do
(แอม จั๊สท ฟีนิน [ แอม ฟีนิน , แอม ฟีนิน เบ๊บี้ ] ฟอร์ เดอะ ทริง ยู ดู)
I’m in my own world
(แอม อิน มาย โอว์น เวิลด)
[oh]
([ โอ ])
’cause, girl, i’m crazy for you
(ค๊อส , เกิร์ล , แอม คเรสิ ฟอร์ ยู)
’cause your love is always true
(ค๊อส ยุร ลัฝ อีส ออลเว ทรู)
[oooh, yeah, ooh yeah]
([ อู้ , เย่ , อู้ เย่ ])

You give good luv
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ)
[you give good luv]
([ ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ ])
You give good luv [in the morning, in the morning]
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ [ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ])
You give good luv
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ)
And that’s all i do
(แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ ดู)
’cause i’m strung out on you
(ค๊อส แอม ซทรัง เอ๊าท ออน ยู)
[i’m strung out you, you, you, you, you, you, yeah]
([ แอม ซทรัง เอ๊าท ยู , ยู , ยู , ยู , ยู , ยู , เย่ ])
You give good luv [yes you do baby]
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ [ เย็ซ ยู ดู เบ๊บี้ ])
In the morning [in the morning] or late at night [late at night]
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง [ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ] ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท [ เหลท แอ็ท ไน๊ท ])
Every second to minute it gets me high [oh]
(เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น ทู มิ๊หนิท อิท เก็ท มี ไฮฮ [ โอ ])
Good luv
(กู๊ด เลิฝ)
In the morning
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Or late at night
(ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
It’s amazing how our love could feel so right
(อิทซ อะเมสอิง ฮาว เอ๊า ลัฝ เคิด ฟีล โซ ไร๊ท)
[in the morning, baby, baby, baby, baby, baby]
([ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ])
You give good luv
(ยู กี๊ฝ กู๊ด เลิฝ)
In the morning or late at night
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
Every second to minute it gets me high
(เอ๊เฝอร์รี่ เซ๊คคั่น ทู มิ๊หนิท อิท เก็ท มี ไฮฮ)
[do you hear what i’m singing about yeah]
([ ดู ยู เฮียร ว๊อท แอม ซิงกิง อะเบ๊าท เย่ ])
Good luv [yeah]
(กู๊ด เลิฝ [ เย่ ])
In the morning
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
[feels so good, feels so good] or late at night
([ ฟีล โซ กู๊ด , ฟีล โซ กู๊ด ] ออ เหลท แอ็ท ไน๊ท)
It’s amazing how our love could feel so right
(อิทซ อะเมสอิง ฮาว เอ๊า ลัฝ เคิด ฟีล โซ ไร๊ท)

Ba da ba, ba ba ba ba ba
(บา ดา บา , บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา บา)
Ooh
(อู้)
Ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)
Ba da ba ba ba ba ba ba
(บา ดา บา บา บา บา บา บา)
Ba da ba ba ba
(บา ดา บา บา บา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Good Luv คำอ่านไทย Jodeci

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น