เนื้อเพลง Mary Ann คำอ่านไทย Regina Spektor

Miss Marry Ann
( มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Kept her man
(เค็พท เฮอ แมน)
In porcupine gloves, in porcupine gloves
(อิน พอคิวไพน กลัฝ , อิน พอคิวไพน กลัฝ)
And on that day
(แอนด์ ออน แดท เดย์)
As scheduled
(แอส สเค๊ดดูล)
They made porcupine love, porcupine love
(เด เมด พอคิวไพน ลัฝ , พอคิวไพน ลัฝ)

So stiff and stuck and prickly
(โซ ซทิฟ แอนด์ ซทัค แอนด์ พรีคลิ)
He came in and then back out quickly
(ฮี เคม อิน แอนด์ เด็น แบ็ค เอ๊าท ควีคลิ)
But lord not any quicker than according to plan
(บั๊ท หลอร์ด น็อท เอ๊นี่ ควิกเกอร์ แฑ็น แอ็คคอดดิง ทู แพลน)
Like a soldier, one foot in front of the other
(ไล๊ค เก โซ๊ลเจ้อร์ , วัน ฟุ้ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ดิ อ๊อเธ่อร์)

Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Had a man
(แฮ็ด อะ แมน)
Named Stan, Stan B*ttler
(เนม สเตน , สเตน บี *ttler)
He had no antlers
(ฮี แฮ็ด โน แอนทเลอะ)
He had no center
(ฮี แฮ็ด โน เซ๊นเท่อร์)
He had no enter and he had no exit
(ฮี แฮ็ด โน เอ๊นเท่อร์ แอนด์ ฮี แฮ็ด โน เอ๊กสิท)

His hair was short and prickly
(ฮิส แฮร์ วอส ช๊อร์ท แอนด์ พรีคลิ)
He came in and then back out quickly
(ฮี เคม อิน แอนด์ เด็น แบ็ค เอ๊าท ควีคลิ)
But lord not any quicker than according to plan
(บั๊ท หลอร์ด น็อท เอ๊นี่ ควิกเกอร์ แฑ็น แอ็คคอดดิง ทู แพลน)
Like a soldier, one foot in front of the other
(ไล๊ค เก โซ๊ลเจ้อร์ , วัน ฟุ้ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ดิ อ๊อเธ่อร์)

And how he loved her apple pies,
(แอนด์ ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ แอพ ไพ ,)
How he loved her meat loaf,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ มี๊ท โลฟ ,)
How he loved her chicken breasts,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ ชีคเค็น บรี๊สทฺ ,)
How he loved her pudding,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ พุดดิง ,)
Served promptly at eight o’clock,
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เอท โอคล็อก ,)
Served promptly at seven
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เซเฝ่น)
Served promptly at ten o’clock,
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เท็น โอคล็อก ,)
And promptly at eleven heaven
(แอนด์ พรอมทลิ แอ็ท อิเลฝเอ็น เฮ๊ฝเฝ่น)

Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Kept her cans
(เค็พท เฮอ แคน)
In alphabetical order
(อิน แอลฟะเบทอิแค็ล อ๊อร์เด้อร์)
Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Began to have
(บิแกน ทู แฮ็ฝ)
Some thoughts of murder
(ซัม ธอท อ็อฝ เม๊อร์เด้อร์)

Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Started to think
(สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค)
Real hard about her future
(เรียล ฮาร์ด อะเบ๊าท เฮอ ฟิ๊วเช่อร์)
Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Preferred her meat
(Preferred เฮอ มี๊ท)
To be freshly butchered
(ทู บี ฟเรฌลิ บูชเออะ)

Oh she killed him rather quickly
(โอ ชี คิลล์ ฮิม ร๊าเธ่อร์ ควีคลิ)
Man that woman was truly sickly
(แมน แดท วู๊แม่น วอส ทรูลิ ซีคลิ)
But lord not any sicker than according to plan
(บั๊ท หลอร์ด น็อท เอ๊นี่ ซิคเกอร์ แฑ็น แอ็คคอดดิง ทู แพลน)
Like a soldier, one foot in front of the other
(ไล๊ค เก โซ๊ลเจ้อร์ , วัน ฟุ้ท อิน ฟร๊อนท อ็อฝ ดิ อ๊อเธ่อร์)

And how he loved her apple pies,
(แอนด์ ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ แอพ ไพ ,)
How he loved her meat loaf,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ มี๊ท โลฟ ,)
How he loved her chicken breasts,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ ชีคเค็น บรี๊สทฺ ,)
How he loved her pudding,
(ฮาว ฮี ลัฝ เฮอ พุดดิง ,)
Served promptly at eight o’clock,
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เอท โอคล็อก ,)
Served promptly at seven
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เซเฝ่น)
Served promptly at ten o’clock,
(เซิร์ฝ พรอมทลิ แอ็ท เท็น โอคล็อก ,)
And promptly at eleven heaven
(แอนด์ พรอมทลิ แอ็ท อิเลฝเอ็น เฮ๊ฝเฝ่น)

Miss Marry Ann
(มิซ แม๊ร์รี่ แอน)
Kept her man
(เค็พท เฮอ แมน)
In porcupine gloves, in porcupine gloves
(อิน พอคิวไพน กลัฝ , อิน พอคิวไพน กลัฝ)
And on that day
(แอนด์ ออน แดท เดย์)
As scheduled
(แอส สเค๊ดดูล)
They made porcupine love,
(เด เมด พอคิวไพน ลัฝ ,)
Porcupine lo-ah-ah-ah-ah-ah-apchu!
(พอคิวไพน โล อา อา อา อา อา apchu !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mary Ann คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น