เนื้อเพลง I Get Money คำอ่านไทย 50 Cent

[Background:]
( [ แบ็คกราว : ])
[I Get Money]
([ ไอ เก็ท มั๊นนี่ ])
[Fifty]
([ ฟีฟทิ ])

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah,
(เย่ ,)
I Run New York!
(ไอ รัน นิว ยอค !)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah, Yeee, I Run New York!
(เย่ , Yeee , ไอ รัน นิว ยอค !)

[Verse 1: 50 Cent]
([ เฝิซ 1 : 50 เซ็นท ])
Until The Quarter Water Sold The Bottles For Two Buck,
(อันทิล เดอะ คว๊อร์เท่อร ว๊อเท่อร โซลด เดอะ บ๊อทเทิ่ล ฟอร์ ทู บั๊ค ,)
Coke The Cola Came And Bought It For Billions, What The F*ck,
(โคค เดอะ โคละ เคม แอนด์ บอท ดิธ ฟอร์ บิ๊ลเลี่ยน , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ,)
Have A Baby Buy Me Baby, Been Millionaire,
(แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ บาย มี เบ๊บี้ , บีน มิลเลี่ยนแนร์ ,)
I Write The Check Before The Baby Comes, Who The F*ck Best?
(ไอ ไร๊ท เดอะ เช็ค บีฟอร์ เดอะ เบ๊บี้ คัม , ฮู เดอะ เอฟ *ck เบ๊สท์)
I’m Stanky Rich, Im’a Die Tryna Spend This Sh*t,
(แอม แสตงคี ริ๊ช , แอมอา ดาย ทายนา สเพ็นด ดิส ฌะ *ที ,)
Southside Drop In This B*tch,
(Southside ดรอพ อิน ดิส บี *tch ,)
Yeah I Smell Like The ?, I Use To Sell Dope,
(เย่ ไอ สเมลล์ ไล๊ค เดอะ , ไอ ยู๊ส ทู เซลล์ โดพ ,)
I Did Play The Block, Now I Play On Boats,
(ไอ ดิด เพลย์ เดอะ บล๊อค , นาว ไอ เพลย์ ออน โบ๊ท ,)
In The South Of Friends Baby, Sandro Pay,
(อิน เดอะ เซ๊าธ อ็อฝ เฟรน เบ๊บี้ , Sandro เพย์ ,)
Get The Tano Imo Ready Black, Rich Ima Ready That,
(เก็ท เดอะ Tano Imo เร๊ดี้ แบล๊ค , ริ๊ช แอมอา เร๊ดี้ แดท ,)
Gangsta Genegak, Hene Hat Hene That,
(แก๊งซดา Genegak , Hene แฮ็ท Hene แดท ,)
Call That O River Rat, Oh F*ck The Chiva Chat,
(คอลลํ แดท โอ ริ๊เฝ่อร์ แร๊ท , โอ เอฟ *ck เดอะ Chiva แชท ,)
When The Big God Make The Breed, A Barber I Cut Ya Head,
(เว็น เดอะ บิ๊ก ก๊อด เม้ค เดอะ บรีด , อะ บ๊าเบอร์ ไอ คัท ยา เฮด ,)
A Marchmen I Spray That [Bloot Blat [?]]
(อะ Marchmen นาย สเพรย์ แดท [ Bloot Blat [ ] ])
Not F*ck With The Kid, I Get Benz With [?] Live… You Dead?
(น็อท เอฟ *ck วิธ เดอะ คิด , ไอ เก็ท เบนซฺ วิธ [ ] ไล้ฝ ยู เด้ด)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah,
(เย่ ,)
I Run New York!
(ไอ รัน นิว ยอค !)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah, Yeee, I Run New York!
(เย่ , Yeee , ไอ รัน นิว ยอค !)

[Verse 2: 50 Cent]
([ เฝิซ 2 : 50 เซ็นท ])
You Can Call This My New Sh*t, But It Aint New Thou,
(ยู แคน คอลลํ ดิส มาย นิว ฌะ *ที , บั๊ท ดิธ เอน นิว เฑา ,)
I Got Reed Of My Old B*tch, Now I Got New Hoes,
(ไอ ก็อท รีด อ็อฝ มาย โอลด์ บี *tch , นาว ไอ ก็อท นิว โฮ ,)
First It Was The Benzo, Now Im In A Enzo,
(เฟิร์สท ดิธ วอส เดอะ Benzo , นาว แอม อิน อะ Enzo ,)
Ferrrarriii Im Sorrry I Keep Blowin’ Up!
(Ferrrarriii แอม Sorrry ไอ คี๊พ โบลวิน อั๊พ !)
They Call Me The Cake Man, The Strawberry Sake Man,
(เด คอลลํ มี เดอะ เค้ก แมน , เดอะ ซทรอเบริ เซ้ค แมน ,)
I Spray They Are, Make The Whole Clique Break Down,
(ไอ สเพรย์ เด อาร์ , เม้ค เดอะ โฮล คลีค เบร๊ค เดาน ,)
Spaxen – Men Men Flatline You Dead Now,
(Spaxen เม็น เม็น Flatline ยู เด้ด นาว ,)
Nine Shells Mant… You All Get It Crackin’,
(ไนน เชลล์ Mant ยู ออล เก็ท ดิธ แครกคิน ,)
I Was Young I Couldn’t Do Good, Now I Cant Do Bad,
(ไอ วอส ยัง ไอ คูดซึ่น ดู กู๊ด , นาว ไอ แค็นท ดู แบ้ด ,)
I Rive At The New Jack, I Just Bought The New Jack,
(ไอ ไรฝ แอ็ท เดอะ นิว แจ็ค , ไอ จั๊สท บอท เดอะ นิว แจ็ค ,)
Now N*gga Why You Mad, Oh You Cant Do That?
(นาว เอ็น *gga วาย ยู แม้ด , โอ ยู แค็นท ดู แดท)
Im So Forgivefull, They Callin’ Me Khaki,
(แอม โซ Forgivefull , เด คอลลิน มี คาคิ ,)
Im Come Around The Jewell, They Callin’ Rocky!
(แอม คัม อะราวนฺดฺ เดอะ Jewell , เด คอลลิน รอคคิ !)
Its The Ice On My Neck Man, The Wrist In My Left Hand,
(อิทซ ดิ ไอ๊ซ์ ออน มาย เน็ค แมน , เดอะ ริ๊ซท อิน มาย เล๊ฟท แฮนด์ ,)
Bling Like Blaoooow, You Like My Style? Haaaah Haaahh
(บลิง ไล๊ค Blaoooow , ยู ไล๊ค มาย สไทล์ Haaaah Haaahh)
Im Holla To The Bank Right Now!
(แอม ฮอลละ ทู เดอะ แบ๊งค ไร๊ท นาว !)

[Hook: 50 Cent]
([ ฮุ๊ค : 50 เซ็นท ])
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah,
(เย่ ,)
I Run New York!
(ไอ รัน นิว ยอค !)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Yeah, Yeee, I Run New York!
(เย่ , Yeee , ไอ รัน นิว ยอค !)

[Bridge: 50 Cent]
([ บริดจ : 50 เซ็นท ])
When I Talk To Talk, And I Walk The Walk,
(เว็น นาย ท๊อล์ค ทู ท๊อล์ค , แอนด์ ดาย ว๊อล์ค เดอะ ว๊อล์ค ,)
Like A Teflon Don Boy I Run New York,
(ไล๊ค เก เทฟรอน ด็อน บอย ไอ รัน นิว ยอค ,)
When I Come Out The Car, Yea I Pop The Card,
(เว็น นาย คัม เอ๊าท เดอะ คารํ , เย ไอ พ็อพ เดอะ ค้าร์ด ,)
Yea I Keep It Gangsta, I Have Ya Eye Line The Charge…
(เย ไอ คี๊พ อิท แก๊งซดา , ไอ แฮ็ฝ ยา อาย ไลน์ เดอะ ชาร์จ)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
In The Hood If Ya Ask About Me, They Tell Ya Im About My Breed,
(อิน เดอะ ฮุด อิ๊ฟ ยา อาสคฺ อะเบ๊าท มี , เด เทลล ยา แอม อะเบ๊าท มาย บรีด ,)
[Ah] I Get It,
([ อา ] ไอ เก็ท ดิธ ,)
Round The World If Ya Ask About Me, They Tell Yo They Love The Kid,
(ราวนด เดอะ เวิลด อิ๊ฟ ยา อาสคฺ อะเบ๊าท มี , เด เทลล โย เด ลัฝ เดอะ คิด ,)

Hooooooooo Hey I Get It Etc, Etc… I Run New York I Get It…
(Hooooooooo เฮ ไอ เก็ท ดิธ อีทีซี , อีทีซี ไอ รัน นิว ยอค ไอ เก็ท ดิธ)

Im Back On The Streets Mayn, Im Bringin’ The Heat Mayn, Im All I Grind, Like All The Time,
(แอม แบ็ค ออน เดอะ สทรีท เมน , แอม บริงอิน เดอะ ฮีท เมน , แอม ออล ไอ ไกรนด , ไล๊ค ออล เดอะ ไทม์ ,)
Tryna Stop My Shine, I Kaaak My Nine, Dont Get Outta Line, I Said Dont Get Outta Line,
(ทายนา สท๊อพ มาย ไชน์ , ไอ Kaaak มาย ไนน , ด้อนท์ เก็ท เอ๊าตา ไลน์ , ไอ เซ็ด ด้อนท์ เก็ท เอ๊าตา ไลน์ ,)

[Fade Out:] I Get It.
([ เฟด เอ๊าท : ] ไอ เก็ท ดิธ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Money คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น