เนื้อเพลง Open Fire คำอ่านไทย 2Pac

()
” Alright now, here we go ”
(” ออลไร๊ท นาว , เฮียร วี โก “)

[Verse One: 2Pac]
([ เฝิซ วัน : 2Pac ])

Tell me, how many real motherf*ckers feel me? I smoke a blunt
(เทลล มี , ฮาว เมนอิ เรียล motherf*ckers ฟีล มี ไอ สโม๊ค เก บลันท)
and freak the funk until these jealous motherf*ckers kill me
(แอนด์ ฟรี๊ค เดอะ ฟังค อันทิล ฑิส เจลอัซ motherf*ckers คิลล์ มี)
I’m out the gutter, pick a hero
(แอม เอ๊าท เดอะ กัทเทอะ , พิค กา ฮีโร่)
I’m 165 and staying high til I die, my competion’s zero
(แอม 165 แอนด์ สเตย์ยิ่ง ไฮฮ ทิล ไอ ดาย , มาย คอมพีดีชอน ซี๊โร่)
Cause I could give a f*ck about you, better duck
(ค๊อส ไอ เคิด กี๊ฝ อะ เอฟ *ck อะเบ๊าท ยู , เบ๊ทเท่อร์ ดั๊ค)
Or I’ll be forced to hit yo ass up I give a f*ck
(ออ อิลล บี ฟอร์ซ ทู ฮิท โย อาซ อั๊พ ไอ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck)
I’m sick inside my mind, why you sweatin me?
(แอม ซิ๊ค อิ๊นไซด์ มาย ไมนด์ , วาย ยู สเวเดน มี)
It’s gonna take an army full of crooked ass cops to come and get me
(อิทซ กอนนะ เท้ค แอน อามิ ฟูล อ็อฝ ครุค อาซ ค็อพ ทู คัม แอนด์ เก็ท มี)
N*ggaz know I ain’t the one to sleep on, I’m under pressure
(เอ็น *ggaz โนว์ ไอ เอน ดิ วัน ทู สลี๊พ ออน , แอม อั๊นเด้อร พเรฌเออะ)
Gotta sleep with my piece, an extra clip beside my dresser
(กอททะ สลี๊พ วิธ มาย พี๊ซ , แอน เอ๊กซทร่า คลิพ บีไซด์ มาย ดเรซเซอะ)
Word to God I’ve been ready to die since I was born
(เวิร์ด ทู ก๊อด แอฝ บีน เร๊ดี้ ทู ดาย ซิ๊นซ ไอ วอส บอน)
I don’t want no sh*t but n*ggaz trip and yo it’s on
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โน ฌะ *ที บั๊ท เอ็น *ggaz ทริ๊พ แอนด์ โย อิทซ ออน)
Open fire on my adversaries, don’t even worry
(โอ๊เพ่น ไฟเออะร ออน มาย adversaries , ด้อนท์ อี๊เฝ่น ว๊อร์รี่)
Better have on a vest aim for the chest and then you buried
(เบ๊ทเท่อร์ แฮ็ฝ ออน อะ เฝ็ซท เอม ฟอร์ เดอะ เชสทํ แอนด์ เด็น ยู เบ๊อรี่)
It’s a man’s world, n*ggaz get played, another stray
(อิทซ ซา แมน เวิลด , เอ็น *ggaz เก็ท เพลย์ , อะน๊าเทร่อร์ ซทเร)
Hope I live to see another day, hey
(โฮพ ไอ ไล้ฝ ทู ซี อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , เฮ)
I’m getting sweated by these undercovers, who can I trust?
(แอม เกดดดิ้ง สเว็ท บาย ฑิส อันเดอะคัฝเออะ , ฮู แคน นาย ทรัสท)
Got my mama stressin thinkin it’s a drug bust
(ก็อท มาย มามะ สเตสซิน ติ้งกิน อิทซ ซา ดรัก บัซท)
Gotta get paid but all the drama that’s attached
(กอททะ เก็ท เพลด บั๊ท ดอร์ เดอะ ดร๊าม่า แด้ท แอทแท๊ช)
We living a Drug Life, Thug Life, each day could be my last
(วี ลีฝอิง อะ ดรัก ไล๊ฟ , ธัก ไล๊ฟ , อีช เดย์ เคิด บี มาย ล๊าสท)
Will I blast when it’s time to shoot? Don’t even ask
(วิล ไอ บลาสทํ เว็น อิทซ ไทม์ ทู ชู๊ท ด้อนท์ อี๊เฝ่น อาสคฺ)
That’s the consequences when ya livin, fast
(แด้ท เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์ เว็น ยา ลีฝอิน , ฟาสท)
Six bricks of tricks, for my n*ggaz, I gotta come up
(ซิกซ์ บริ๊ค อ็อฝ ทริ๊ค , ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz , ไอ กอททะ คัม อั๊พ)
and recoup, you keep the dope just bring me six figures
(แอนด์ ริคูพ , ยู คี๊พ เดอะ โดพ จั๊สท บริง มี ซิกซ์ ฟิ๊กเก้อร)
Is it a bust? I hear the sirens, run for cover
(อีส ซิท อะ บัซท ไอ เฮียร เดอะ ไซ๊เร่น , รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
over the fence and open fire
(โอ๊เฝ่อร เดอะ เฟ้นซ แอนด์ โอ๊เพ่น ไฟเออะร)

” Alright now, here we go ”
(” ออลไร๊ท นาว , เฮียร วี โก “)

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

These motherf*ckers on my ass I’m in traffic, will it be tragic?
(ฑิส motherf*ckers ออน มาย อาซ แอม อิน แทร๊ฟฟิ๊ค , วิล อิท บี ทแรจอิค)
I’m comin round the corner like I’m Magic
(แอม คัมอิน ราวนด เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ไล๊ค แอม แม๊จิค)
Doin ninety on the freeway, and hittin switches
(โดย ไนนทิ ออน เดอะ ฟรีเวย์ , แอนด์ ฮิทดิน สวิทเชท)
In a high speed chase with these punk b*tches
(อิน อะ ไฮฮ สพี๊ด เชส วิธ ฑิส พรัค บี *tches)
Don’t turn around I ain’t givin up, cause they don’t worry me
(ด้อนท์ เทิร์น อะราวนฺดฺ ดาย เอน กีฝอิน อั๊พ , ค๊อส เด ด้อนท์ ว๊อร์รี่ มี)
P*ssy ass b*tches better bury me
(พี *ssy อาซ บี *tches เบ๊ทเท่อร์ เบ๊อรี่ มี)
Runnin outta gas time to park it, I’m on foot
(รูนนิน เอ๊าตา แก๊ซ ไทม์ ทู พาร์ค อิท , แอม ออน ฟุ้ท)
We in the hood, how the f*ck they gon catch a crook? Haha
(วี อิน เดอะ ฮุด , ฮาว เดอะ เอฟ *ck เด ก็อน แค็ทช อะ ครุค ฮาฮา)
I got away cause I’m clever
(ไอ ก็อท อะเวย์ ค๊อส แอม เคล๊เฝ่อร์)
Went to my neighbors for a favor now you know players stick together
(เว็นท ทู มาย เนเบอะ ฟอร์ รา เฟเฝอะ นาว ยู โนว์ เพย์เยอร์ สทิ๊ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
I watch the scene from the rooftop, spittin loogies
(ไอ ว๊อทช เดอะ ซีน ฟรอม เดอะ รูฟทอบ , สปิทดิน loogies)
at the coppers that persue me, beotch!
(แอ็ท เดอะ ค๊อพเพ่อร์ แดท persue มี , beotch !)
I be a hustler til it’s over, motherf*cker
(ไอ บี อะ ฮัซเลอะ ทิล อิทซ โอ๊เฝ่อร , motherf*cker)
Open fire on you bustas
(โอ๊เพ่น ไฟเออะร ออน ยู บัสตร้า)

” Alright now, here we go ”
(” ออลไร๊ท นาว , เฮียร วี โก “)

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

Don’t try to follow me, I’m headed outta state
(ด้อนท์ ธราย ทู ฟ๊อลโล่ว มี , แอม เฮด เอ๊าตา สเทท)
I gotta pay my f*ckin bills, so I’m transportin weight
(ไอ กอททะ เพย์ มาย เอฟ *ckin บิลล์ , โซ แอม transportin เว๊ท)
Change my plates, pick up my n*gga, and now we rollin
(เช้งจํ มาย เพล๊ท , พิค อั๊พ มาย เอ็น *gga , แอนด์ นาว วี โรลลิน)
Droppin keys like they stolen, hehe
(ดรอพปิน คีย์ ไล๊ค เด ซโทเล็น , ฮี้ฮี)
Tell me who do you fear? I’m outta town until the coast is clear
(เทลล มี ฮู ดู ยู เฟียร์ แอม เอ๊าตา ทาวน์ อันทิล เดอะ โค้สท อีส เคลียร์)
Enough dope to last a year
(อีน๊าฟ โดพ ทู ล๊าสท ดา เยียร์)
They got me running from the police, nowhere to go
(เด ก็อท มี รันนิง ฟรอม เดอะ โพลิ๊ซ , โนแวร์ ทู โก)
With the lights out, rollin down a dirt road
(วิธ เดอะ ไล๊ท เอ๊าท , โรลลิน เดาน อะ เดิร์ท โร้ด)
But I ain’t goin alive, I’d rather die than be a convict
(บั๊ท ไอ เอน โกอิน อะไล๊ฝ , อาย ร๊าเธ่อร์ ดาย แฑ็น บี อะ ค๊อนฝิคทํ)
I’d rather fire on my target
(อาย ร๊าเธ่อร์ ไฟเออะร ออน มาย ทาเก็ท)
I hit the corner doing ninety, ahhhh sh*t!
(ไอ ฮิท เดอะ ค๊อร์เน่อร์ ดูอิง ไนนทิ , อา ฌะ *ที !)
Them b*tches right behind me
(เด็ม บี *tches ไร๊ท บีฮายน์ มี)
They take a shot and hit my f*ckin tires
(เด เท้ค เก ฌ็อท แอนด์ ฮิท มาย เอฟ *ckin ไทร์)
Now, jump out the car then I open fire, s*cka!
(นาว , จั๊มพ เอ๊าท เดอะ คารํ เด็น นาย โอ๊เพ่น ไฟเออะร , เอส *cka !)

Hahahaha, Thug Life!
(ฮาฮาฮาฮา , ธัก ไล๊ฟ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Open Fire คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น