เนื้อเพลง Teary Eyed คำอ่านไทย Missy Elliott

[Verse 1]
( [ เฝิซ 1 ])
You’re the reason i don’t trust no one
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย ด้อนท์ ทรัสท โน วัน)
And i don’t love no one
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ ลัฝ โน วัน)
From the places i’ve come
(ฟรอม เดอะ เพลส แอฝ คัม)
Sad songs i’ve sung
(แซ้ด ซ็อง แอฝ ซัง)
All the times i’ve been stung
(ออล เดอะ ไทม์ แอฝ บีน ซทัง)
For you bring the worst out of me
(ฟอร์ ยู บริง เดอะ เวิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ มี)
[HOLLA!]
([ ฮอลละ ! ])
And i can’t down these tears i’ve cried
(แอนด์ ดาย แค็นท เดาน ฑิส เทียร์ แอฝ คราย)
The heaviness inside
(เดอะ เฮฝอิเน็ซ อิ๊นไซด์)
Left me so petrified
(เล๊ฟท มี โซ เพชฟายด)
Tried ta keep love alive
(ทไร ทา คี๊พ ลัฝ อะไล๊ฝ)
But i became too tired
(บั๊ท ไอ บิเคม ทู ไทร์)
Cuz you bring the worst out of me
(คัซ ยู บริง เดอะ เวิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ มี)

[Eh, eh, eh, ehehay]
([ เอ , เอ , เอ , ehehay ])

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
I wish i could change the way things have gone
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เช้งจํ เดอะ เวย์ ทริง แฮ็ฝ กอน)
And start life anew and now maybe once again
(แอนด์ สท๊าร์ท ไล๊ฟ อันยู แอนด์ นาว เมบี วั๊นซ อะเกน)
I don’t know anywhere but sumthin must’ve went wrong
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เอนอิฮแว บั๊ท ซัมติน มาสทฝฺ เว็นท รอง)
And all i can say…….
(แอนด์ ออล ไอ แคน เซย์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Is when i sing this song
(อีส เว็น นาย ซิง ดิส ซ็อง)
I get so teary eyed
(ไอ เก็ท โซ ทีรี อาย)
Cuz you get under my skin
(คัซ ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
Can’t let you s*ck me dry
(แค็นท เล็ท ยู เอส *ck มี ดราย)
I was gonna marry you, have kids for you,
(ไอ วอส กอนนะ แม๊ร์รี่ ยู , แฮ็ฝ คิด ฟอร์ ยู ,)
stay true to you, live life wit you
(สเทย์ ทรู ทู ยู , ไล้ฝ ไล๊ฟ วิท ยู)
But look what you’ve done to me [meeeeeee]
(บั๊ท ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี [ meeeeeee ])

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
And I compromised all my time
(แอนด์ ดาย ค๊อมโพรไหมสํ ออล มาย ไทม์)
And rearranged my life
(แอนด์ รีโอเรง มาย ไล๊ฟ)
To make sure you was fine
(ทู เม้ค ชัวร์ ยู วอส ไฟน)
Cuz our love was on the line
(คัซ เอ๊า ลัฝ วอส ออน เดอะ ไลน์)
And i became so unkind
(แอนด์ ดาย บิเคม โซ อันไคนด)
Cuz you brought the worst out of me
(คัซ ยู บรอท เดอะ เวิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ มี)
[You brought the worst out of me]
([ ยู บรอท เดอะ เวิ๊ร์สท เอ๊าท อ็อฝ มี ])
This is [this is] how the story goes
(ดิส ซิส [ ดิส ซิส ] ฮาว เดอะ สท๊อรี่ โกซ)
Those ones who know
(โฑส วัน ฮู โนว์)
when its out of control
(เว็น อิทซ เอ๊าท อ็อฝ คอนโทรล)
You work [work]and you work [work]
(ยู เวิ๊ร์ค [ เวิ๊ร์ค ] แอนด์ ยู เวิ๊ร์ค [ เวิ๊ร์ค ])
And sumone gets hurt
(แอนด์ sumone เก็ท เฮิร์ท)
And i guess that be me…..
(แอนด์ ดาย เกสส แดท บี มี)

[When I sing]
([ เว็น นาย ซิง ])
When i sing this song
(เว็น นาย ซิง ดิส ซ็อง)
I get so teary eyed
(ไอ เก็ท โซ ทีรี อาย)
Cuz you get under my skin
(คัซ ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
Can’t let you s*ck me dry
(แค็นท เล็ท ยู เอส *ck มี ดราย)
I was gonna marry you, have kids for you,
(ไอ วอส กอนนะ แม๊ร์รี่ ยู , แฮ็ฝ คิด ฟอร์ ยู ,)
stay true to you, live life wit you
(สเทย์ ทรู ทู ยู , ไล้ฝ ไล๊ฟ วิท ยู)
But look what you’ve done to me [meeeeeee]
(บั๊ท ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี [ meeeeeee ])

[Eh, eh, eh, ehehay]
([ เอ , เอ , เอ , ehehay ])

[Refrain]
([ ริฟเรน ])
I wish i could change the way things have gone
(ไอ วิ๊ช ไอ เคิด เช้งจํ เดอะ เวย์ ทริง แฮ็ฝ กอน)
And start life anew and now maybe once again
(แอนด์ สท๊าร์ท ไล๊ฟ อันยู แอนด์ นาว เมบี วั๊นซ อะเกน)
I don’t know anywhere but sumthin must’ve went wrong
(ไอ ด้อนท์ โนว์ เอนอิฮแว บั๊ท ซัมติน มาสทฝฺ เว็นท รอง)
And all i can say…….
(แอนด์ ออล ไอ แคน เซย์)

[When I sing]
([ เว็น นาย ซิง ])
Is when i sing this song
(อีส เว็น นาย ซิง ดิส ซ็อง)
I get so teary eyed
(ไอ เก็ท โซ ทีรี อาย)
Cuz you get under my skin
(คัซ ยู เก็ท อั๊นเด้อร มาย สกิน)
Can’t let you s*ck me dry
(แค็นท เล็ท ยู เอส *ck มี ดราย)
I was gonna marry you, have kids for you,
(ไอ วอส กอนนะ แม๊ร์รี่ ยู , แฮ็ฝ คิด ฟอร์ ยู ,)
stay true to you, live life wit you
(สเทย์ ทรู ทู ยู , ไล้ฝ ไล๊ฟ วิท ยู)
But look what you’ve done to me [meeeeeee]
(บั๊ท ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน ทู มี [ meeeeeee ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Teary Eyed คำอ่านไทย Missy Elliott

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น