เนื้อเพลง Heading to The Top คำอ่านไทย Baby Cham

Hands off my property this is not monopoly
( แฮนด์ ออฟฟ มาย พร๊อพเพอร์ที่ ดิส ซิส น็อท โมโน๊โพลี่)
Holdin my girl and she alone can be on top of me
(โฮดดิน มาย เกิร์ล แอนด์ ชี อะโลน แคน บี ออน ท๊อพ อ็อฝ มี)
Some got the chance and they came and made a mockery
(ซัม ก็อท เดอะ แช้นซํ แอนด์ เด เคม แอนด์ เมด อะ มอคเคอะริ)
Cats got nervous when they came and said f*ckery
(แค๊ท ก็อท เนอฝัซ เว็น เด เคม แอนด์ เซ็ด เอฟ *ckery)

People speculating how they thought I hit the lottery
(พี๊เพิ่ล speculatings ฮาว เด ธอท ไอ ฮิท เดอะ ลอทเทอะริ)
Know It’s only music but I did my sh*t properly
(โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ มิ๊วสิค บั๊ท ไอ ดิด มาย ฌะ *ที พรอพเออะลิ)
Lyrics contradictory sweet was the victory
(ลีริค คอนทระดีคโทะริ สวี้ท วอส เดอะ ฝีคทรี่)
Fools wanna duel but they came with manotony
(ฟูล วอนนา ดยูเอ็ล บั๊ท เด เคม วิธ manotony)
Use types of metaphors a we run the factory
(ยู๊ส ไท๊พ อ็อฝ เม๊ทะฟอร์ ซา วี รัน เดอะ แฟ๊คโทรี่)
N*ggas rhymes old like my grandma’s crackery
(เอ็น *ggas ไรม โอลด์ ไล๊ค มาย แกรนมา crackery)
Why you gettin scared son??? soundin all stuttery
(วาย ยู เกดดิน ซคา ซัน ซาวดิน ออล stuttery)
Fassy like you should have really done battery
(Fassy ไล๊ค ยู เชิด แฮ็ฝ ริแอ็ลลิ ดัน แบทเทอะริ)
Palms be sweatin and your fingers gettin b*ttery
(พาล์ม บี สเวเดน แอนด์ ยุร ฟิ๊งเก้อร เกดดิน บี *ttery)
Murderous lyrics through your head for your guttery
(เมอเดอะรัซ ลีริค ทรู ยุร เฮด ฟอร์ ยุร guttery)
Son your dissin dogs wanna study my anatomy
(ซัน ยุร ดิซซิน ด้อกก วอนนา สทีดดี้ มาย อะน๊าโทมี่)
Cham hit dem hard like mahogony, here we go!!!
(Cham ฮิท เดม ฮาร์ด ไล๊ค mahogony , เฮียร วี โก ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)

It’s late for apology here is my analogy
(อิทซ เหลท ฟอร์ อะพ๊อโลจี้ เฮียร อีส มาย อะน๊าโลจี้)
Your wack cause you did use the wrong terminology
(ยุร แวค ค๊อส ยู ดิด ยู๊ส เดอะ รอง เทอมิมอลโอะจิ)
Get up in your head like I majored in urology
(เก็ท อั๊พ อิน ยุร เฮด ไล๊ค ไก เม๊เจ้อร์ อิน urology)
Way up in your girl cause I studied psyuology
(เวย์ อั๊พ อิน ยุร เกิร์ล ค๊อส ไอ ซทัดอิด psyuology)
Fresh technology Baby Cham your prodigy
(เฟรช เท็คนอลโอะจิ เบ๊บี้ Cham ยุร พรอดอิจิ)
Comin to you hard with a new ideology
(คัมอิน ทู ยู ฮาร์ด วิธ อะ นิว ไอดิออลโอะจิ)
New methodology hear the psychology
(นิว methodology เฮียร เดอะ ไซคอลโอะจิ)
Predict a cat’s move I use astrology
(พรีดิ๊คท ดา แค๊ท มู๊ฝ ไอ ยู๊ส แอ็ซทรอลโอะจิ)
Recognize your death fool this is the reality
(เร๊คคอกไน๊ซ์ ยุร เด้ท ฟูล ดิส ซิส เดอะ ริแอลอิทิ)
Before you come to bat son check the profidology
(บีฟอร์ ยู คัม ทู แบท ซัน เช็ค เดอะ profidology)
Time to be prepared gotta know the technicality
(ไทม์ ทู บี พรีแพร์ กอททะ โนว์ เดอะ เทคนิแคลอิทิ)
Listen to the CD and check my vobality
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ซีดี แอนด์ เช็ค มาย vobality)
Styles to your cranium will make you lose your sanity
(สไทล์ ทู ยุร คเรเนียม วิล เม้ค ยู ลู้ส ยุร แซนอิทิ)
Ram up any stadium and never use profanity
(แร็ม อั๊พ เอ๊นี่ ซเทเดียม แอนด์ เน๊เฝ่อร์ ยู๊ส พโระแฟนอิทิ)
Played at the Palladium and did it all for charity
(เพลย์ แอ็ท เดอะ แพ็ลเลเดียม แอนด์ ดิด ดิท ออล ฟอร์ แชริทิ)
Baby Cham big up your nationality, here we go!!!
(เบ๊บี้ Cham บิ๊ก อั๊พ ยุร แนฌแนลอิทิ , เฮียร วี โก ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)

Hands off my property this is not monopoly
(แฮนด์ ออฟฟ มาย พร๊อพเพอร์ที่ ดิส ซิส น็อท โมโน๊โพลี่)
Holdin my girl and she alone can be on top of me
(โฮดดิน มาย เกิร์ล แอนด์ ชี อะโลน แคน บี ออน ท๊อพ อ็อฝ มี)
Some got the chance and they came and made a mockery
(ซัม ก็อท เดอะ แช้นซํ แอนด์ เด เคม แอนด์ เมด อะ มอคเคอะริ)
Cats got nervous when they came and said f*ckery
(แค๊ท ก็อท เนอฝัซ เว็น เด เคม แอนด์ เซ็ด เอฟ *ckery)

People speculating how they thought I hit the lottery
(พี๊เพิ่ล speculatings ฮาว เด ธอท ไอ ฮิท เดอะ ลอทเทอะริ)
Know It’s only music but I did my sh*t properly
(โนว์ อิทซ โอ๊นลี่ มิ๊วสิค บั๊ท ไอ ดิด มาย ฌะ *ที พรอพเออะลิ)
Lyrics contradictory sweet was the victory
(ลีริค คอนทระดีคโทะริ สวี้ท วอส เดอะ ฝีคทรี่)
Fools wanna duel but they came with manotony
(ฟูล วอนนา ดยูเอ็ล บั๊ท เด เคม วิธ manotony)
Use types of metaphors a we run the factory
(ยู๊ส ไท๊พ อ็อฝ เม๊ทะฟอร์ ซา วี รัน เดอะ แฟ๊คโทรี่)
N*ggas rhymes old like my grandma’s crackery
(เอ็น *ggas ไรม โอลด์ ไล๊ค มาย แกรนมา crackery)
Why you gettin scared son??? soundin all stuttery
(วาย ยู เกดดิน ซคา ซัน ซาวดิน ออล stuttery)
Fassy like you should have really done battery
(Fassy ไล๊ค ยู เชิด แฮ็ฝ ริแอ็ลลิ ดัน แบทเทอะริ)
Palms be sweatin and your fingers gettin b*ttery
(พาล์ม บี สเวเดน แอนด์ ยุร ฟิ๊งเก้อร เกดดิน บี *ttery)
Murderous lyrics through your head for your guttery
(เมอเดอะรัซ ลีริค ทรู ยุร เฮด ฟอร์ ยุร guttery)
Son your dissin dogs wanna study my anatomy
(ซัน ยุร ดิซซิน ด้อกก วอนนา สทีดดี้ มาย อะน๊าโทมี่)
Cham hit dem hard like mahogony, here we go!!!
(Cham ฮิท เดม ฮาร์ด ไล๊ค mahogony , เฮียร วี โก ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)
Heading for the top, hit dem when you drop
(เฮดอิง ฟอร์ เดอะ ท๊อพ , ฮิท เดม เว็น ยู ดรอพ)
Eyes on the prize so you know we cant stop
(อาย ออน เดอะ ไพร๊ซ์ โซ ยู โนว์ วี แค็นท สท๊อพ)
Run and tell your pops, better call the cops
(รัน แอนด์ เทลล ยุร พ็อพ , เบ๊ทเท่อร์ คอลลํ เดอะ ค็อพ)
Corny ass mc’s lockin up shops
(คอนิ อาซ เมซีสฺ ลอกคิน อั๊พ ช๊อพ)
[Repeat till end]
([ รีพี๊ท ทิลล์ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heading to The Top คำอ่านไทย Baby Cham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น