เนื้อเพลง One and the Same คำอ่านไทย Demi Lovato feat Selena Gomez

Hey, hey, hey
( เฮ , เฮ , เฮ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)

You come from here
(ยู คัม ฟรอม เฮียร)
I come from there
(ไอ คัม ฟรอม แดร์)
You rock out in your room
(ยู ร๊อค เอ๊าท อิน ยุร รูม)
I rock a world premiere
(ไอ ร๊อค กา เวิลด พเริมแย)
We’re more alike
(เวีย โม อะไล๊ค)
Than anybody could ever tell
(แฑ็น เอนอิบอดิ เคิด เอ๊เฝ่อร์ เทลล)
[Ever tell]
([ เอ๊เฝ่อร์ เทลล ])

Friday, we’re cool
(ฟไรดิ , เวีย คูล)
Monday, we’re freaks
(มันดิ , เวีย ฟรี๊ค)
Sometimes we rule
(ซัมไทม์ วี รูล)
Sometimes we can’t even speak
(ซัมไทม์ วี แค็นท อี๊เฝ่น สพี๊ค)
But we can get up, let loose, and LOL
(บั๊ท วี แคน เก็ท อั๊พ , เล็ท ลู้ส , แอนด์ LOL)

It may seem cliche
(อิท เมย์ ซีม คลิเฌ)
For me to wanna say
(ฟอร์ มี ทู วอนนา เซย์)
That you’re not alone
(แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
[That you’re not alone]
([ แดท ยัวร์ น็อท อะโลน ])
And you can call me uncool
(แอนด์ ยู แคน คอลลํ มี uncool)
But it’s a simple fact
(บั๊ท อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แฟคท)
I got your back
(ไอ ก็อท ยุร แบ็ค)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

‘Cause we’re one and the same
(ค๊อส เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)
We’re anything but ordinary
(เวีย เอนอิธิง บั๊ท อ๊อร์ดินารี่)
One and the same
(วัน แอนด์ เดอะ เซม)
I think we’re almost legendary
(ไอ ทริ๊งค เวีย อ๊อลโมสท เลจเอ็นเดริ)
You and me, the perfect team
(ยู แอนด์ มี , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ทีม)
Chasing down the dream
(เชซิง เดาน เดอะ ดรีม)
We’re one and the same
(เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)

Hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ)
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)

I’m kind of like you
(แอม ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค ยู)
You’re kind of like me
(ยัวร์ ไคนด์ อ็อฝ ไล๊ค มี)
We write the same song
(วี ไร๊ท เดอะ เซม ซ็อง)
In a different key
(อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท คีย์)
It’s got a rhythm
(อิทซ ก็อท ดา ริธึ่ม)
You and me can get alone
(ยู แอนด์ มี แคน เก็ท อะโลน)
[Can get alone]
([ แคน เก็ท อะโลน ])

And it may seem cliche
(แอนด์ ดิท เมย์ ซีม คลิเฌ)
For me to wanna say
(ฟอร์ มี ทู วอนนา เซย์)
That you’re not alone
(แดท ยัวร์ น็อท อะโลน)
[Here we go again]
([ เฮียร วี โก อะเกน ])
And you can call me uncool
(แอนด์ ยู แคน คอลลํ มี uncool)
But it’s a simple fact
(บั๊ท อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล แฟคท)
I still got your back, yeah
(ไอ สทิลล ก็อท ยุร แบ็ค , เย่)
[Still got your back]
([ สทิลล ก็อท ยุร แบ็ค ])

‘Cause we’re one and the same
(ค๊อส เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)
We’re anything but ordinary
(เวีย เอนอิธิง บั๊ท อ๊อร์ดินารี่)
One and the same
(วัน แอนด์ เดอะ เซม)
I think we’re almost legendary
(ไอ ทริ๊งค เวีย อ๊อลโมสท เลจเอ็นเดริ)
You and me, the perfect team
(ยู แอนด์ มี , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ทีม)
Shaking up the scene
(เชคกิ้ง อั๊พ เดอะ ซีน)
We’re one and the same
(เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)

‘Cause we’re one and the same
(ค๊อส เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)
We’re anything but ordinary
(เวีย เอนอิธิง บั๊ท อ๊อร์ดินารี่)
One and the same
(วัน แอนด์ เดอะ เซม)
We’re something more than momentary
(เวีย ซัมติง โม แฑ็น โมเมนเทริ)
‘Cause we’re one
(ค๊อส เวีย วัน)
‘Cause we’re one
(ค๊อส เวีย วัน)
We’re anything but ordinary
(เวีย เอนอิธิง บั๊ท อ๊อร์ดินารี่)
You and me, the perfect team
(ยู แอนด์ มี , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ทีม)
Chasing down the dream, oh
(เชซิง เดาน เดอะ ดรีม , โอ)
You and me, the perfect team
(ยู แอนด์ มี , เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ทีม)
Shaking up the scene
(เชคกิ้ง อั๊พ เดอะ ซีน)
We’re one and the same
(เวีย วัน แอนด์ เดอะ เซม)
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])
La la la la la
(ลา ลา ลา ลา ลา)
[Hey, hey, hey]
([ เฮ , เฮ , เฮ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One and the Same คำอ่านไทย Demi Lovato feat Selena Gomez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น