เนื้อเพลง A Legacy คำอ่านไทย Marillion

Lyrics: Helmer
( ลีริค : Helmer)
Music: Hogarth/Kelly/Mosley/Rothery/Trewavas
(มิ๊วสิค : Hogarth/เคลลี่ /Mosley/Rothery/Trewavas)

When I leave you
(เว็น นาย ลี๊ฝ ยู)
I will leave you
(ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Things that might not help you
(ทริง แดท ไมท น็อท เฮ้ลพ ยู)
Things that might
(ทริง แดท ไมท)
Problems that I never solved
(โพร๊เบล่ม แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ โซ๊ลฝ)
Dreams to keep you up at night
(ดรีม ทู คี๊พ ยู อั๊พ แอ็ท ไน๊ท)
As I leave you
(แอส ซาย ลี๊ฝ ยู)
I will leave you
(ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Things that stick for ever
(ทริง แดท สทิ๊ค ฟอร์ เอ๊เฝ่อร์)
Things that slide
(ทริง แดท สไล๊ด)
Mysteries I swallowed whole
(มิสเตอร์ลีสฺ ซาย สว๊อลโล่ว โฮล)

Happiness I couldn’t share I will leave you
(แฮพพิเน็ซ ซาย คูดซึ่น แชร์ ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Promises I never kept I will leave you
(พรอมอิซ ซาย เน๊เฝ่อร์ เค็พท ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Stories that I never told
(สตอยสฺ แดท ไอ เน๊เฝ่อร์ โทลด)
Principles betrayed or sold
(พริ๊นซิเพิ่ล บีเทรย์ ออ โซลด)

Love I tried to spread too wide I will leave you
(ลัฝ ไอ ทไร ทู สเพร๊ด ทู ไวด์ ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Muscles you can grow in hate I will leave you
(มั๊สเคิ่ล ยู แคน โกรว์ อิน เฮท ไอ วิล ลี๊ฝ ยู)
Summer darkness
(ซั๊มเม่อร์ ดาคเน็ซ)
Winter light
(วิ๊นเท่อร์ ไล๊ท)
Young mans shame and
(ยัง แมน เชม แอนด์)
Old mans pride
(โอลด์ แมน ไพรด์)

When I leave you
(เว็น นาย ลี๊ฝ ยู)
I will hate to leave you
(ไอ วิล เฮท ทู ลี๊ฝ ยู)
That’s the heat that grows
(แด้ท เดอะ ฮีท แดท โกรว์)
With growing old
(วิธ กโรอิง โอลด์)

So never let me leave you
(โซ เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี ลี๊ฝ ยู)
Never let me leave you
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท มี ลี๊ฝ ยู)
Cold
(โคลด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Legacy คำอ่านไทย Marillion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น