เนื้อเพลง This Uncivil War คำอ่านไทย Martina McBride

There’s A Silence On The Front Lines
( แดร์ ซา ไซเล็นซ ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์)
You Can Cut It With A Knife
(ยู แคน คัท ดิธ วิธ อะ ไน๊ฟ)
You Can Stay And Take Your Chances
(ยู แคน สเทย์ แอนด์ เท้ค ยุร แช้นซํ)
Or You Can Run To Save Your Life
(ออ ยู แคน รัน ทู เซฝ ยุร ไล๊ฟ)
And One Side Is Retreating
(แอนด์ วัน ไซด์ อีส Retreatings)
And The Other’s Runnin’ Scared
(แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ รูนนิน ซคา)
And The Drums Of War Are Beating
(แอนด์ เดอะ ดรัม อ็อฝ วอร์ อาร์ บืดิงสฺ)
Ever Through It’s Undeclared
(เอ๊เฝ่อร์ ทรู อิทซ Undeclared)

And Both Sides Say They’re Winning
(แอนด์ โบทรฺ ไซด์ เซย์ เดรว วีนนิง)
And Both Sides Know They’re Losing
(แอนด์ โบทรฺ ไซด์ โนว์ เดรว โรซิง)
And Neither One Knows What They’re Fighting For
(แอนด์ ไน๊เธ่อร์ วัน โนว์ ว๊อท เดรว ไฟท์ดิง ฟอร์)
And In The Quiet Little Places
(แอนด์ อิน เดอะ ไคว๊เอ้ท ลิ๊ทเทิ่ล เพลส)
You Can See The Little Faces
(ยู แคน ซี เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เฟซ)
Huddled Right Outside The Bedroom Door
(ฮัดเดว ไร๊ท เอ๊าทไซ้ด เดอะ เบดรูม ดอร์)
Praying For An End To This Uncivil War
(เพลยอิง ฟอร์ แอน เอ็นด ทู ดิส อันซีฝอิล วอร์)

Papa Needs A New Job
(พาพ่า นี๊ด ซา นิว จ๊อบ)
So He’s Swallowing His Pride
(โซ อีส สโลลิงค์ ฮิส ไพรด์)
Oh But It Don’t Go Down Easy
(โอ บั๊ท ดิธ ด้อนท์ โก เดาน อีสอิ)
And It Eats Him Up Inside
(แอนด์ ดิท อี๊ท ฮิม อั๊พ อิ๊นไซด์)
And Mama She Don’t Notice
(แอนด์ มามะ ชี ด้อนท์ โน๊ทิซ)
Little Sister’s Ragged Dress
(ลิ๊ทเทิ่ล ซิ๊สเท่อร์ แรง เดรส)
Lately She Don’t Notice
(เลทลิ ชี ด้อนท์ โน๊ทิซ)
Much Of Anything I Guess
(มัช อ็อฝ เอนอิธิง ไอ เกสส)

They’re Just Fightin’ Off The Hunger
(เดรว จั๊สท ไฟท์ดิน ออฟฟ เดอะ ฮังเกอะ)
Tryin’ To Keep From Goin’ Under
(ทายอิน ทู คี๊พ ฟรอม โกอิน อั๊นเด้อร)
But The Wolves Just Keep On Gatherin’ ’round The Door
(บั๊ท เดอะ วูลฝส จั๊สท คี๊พ ออน Gatherin ราวนด เดอะ ดอร์)
There’s No Place To Run For Cover
(แดร์ โน เพลส ทู รัน ฟอร์ โค๊ฝเฝ่อร์)
So They’re Turning On Each Other
(โซ เดรว เทินนิง ออน อีช อ๊อเธ่อร์)
’cause There Really Ain’t No Winners Anymore
(ค๊อส แดร์ ริแอ็ลลิ เอน โน วีนเนอะ แอนนี่มอ)
Just Victims In This Uncivil War
(จั๊สท ฝิ๊คทิ่ม ซิน ดิส อันซีฝอิล วอร์)

There’s A Silence On The Front Lines
(แดร์ ซา ไซเล็นซ ออน เดอะ ฟร๊อนท ไลน์)
You Can Cut It With A Knife
(ยู แคน คัท ดิธ วิธ อะ ไน๊ฟ)
You Can Stay And Take Your Chances
(ยู แคน สเทย์ แอนด์ เท้ค ยุร แช้นซํ)
Or You Can Run To Save Your Life
(ออ ยู แคน รัน ทู เซฝ ยุร ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง This Uncivil War คำอ่านไทย Martina McBride

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น