เนื้อเพลง Oedipus คำอ่านไทย Regina Spektor

I’m the king’s thirty second son
( แอม เดอะ คิง เธอทิ เซ๊คคั่น ซัน)
Born to him in thirty second’s time
(บอน ทู ฮิม อิน เธอทิ เซ๊คคั่น ไทม์)
Born to him the night still young
(บอน ทู ฮิม เดอะ ไน๊ท สทิลล ยัง)
Born to him with two eyebrows on
(บอน ทู ฮิม วิธ ทู eyebrows ออน)
And that’s all I was wearing
(แอนด์ แด้ท ซอร์ ไอ วอส เวียริง)
When I woke up staring at the world
(เว็น นาย โวค อั๊พ ซแทริง แอ็ท เดอะ เวิลด)

My mom had been around the graves of queens
(มาย มัม แฮ็ด บีน อะราวนฺดฺ เดอะ เกรฝ อ็อฝ ควีน)
But not at all a sex machine
(บั๊ท น็อท แอ็ท ดอร์ อะ เซ็กซ แมชชีน)
She liked to keep her body clean, clean
(ชี ลิค ทู คี๊พ เฮอ บ๊อดี้ คลีน , คลีน)
Thought the world to be quite obscene
(ธอท เดอะ เวิลด ทู บี ไคว๊ อ๊อบซีน)
But she retired to her chamber
(บั๊ท ชี รีไทร์ ทู เฮอ เชมเบอะ)
And we remain quite strangers
(แอนด์ วี รีเมน ไคว๊ ซทเรนเจอะ)

And to see me made her awful sad
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to touch me made her awful sad
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to see me made her awful
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล)
And to touch me made her awful
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล)

I’m the king’s thirty second son
(แอม เดอะ คิง เธอทิ เซ๊คคั่น ซัน)
And all it took was thirty second’s time
(แอนด์ ออล อิท ทุค วอส เธอทิ เซ๊คคั่น ไทม์)
But a spoiled little prince I was not
(บั๊ท ดา สพอยล์ ลิ๊ทเทิ่ล พริ๊นซ์ ไอ วอส น็อท)
Had a chamber maid and a chamber pot
(แฮ็ด อะ เชมเบอะ เหมด แอนด์ อะ เชมเบอะ พ๊อท)
And there’s thirty one others just like me
(แอนด์ แดร์ เธอทิ วัน อ๊อเธ่อร์ จั๊สท ไล๊ค มี)
There’s thirty one others I can be
(แดร์ เธอทิ วัน อ๊อเธ่อร์ ซาย แคน บี)

Someimtes I’d stand by the royal wall
(Someimtes อาย สแทนด์ บาย เดอะ ร๊อยัล วอลล์)
The sky’d be so big that it broke my soul
(เดอะ skyd บี โซ บิ๊ก แดท ดิธ บโรค มาย โซล)
And i stood on my toes to catch a glimpse
(แอนด์ ดาย ซทูด ออน มาย โท ทู แค็ทช อะ กลิมซ)
Of my mother’s eyes and my mother’s skin
(อ็อฝ มาย ม๊าเธ่อร์ อาย แซน มาย ม๊าเธ่อร์ สกิน)
And she retired to her chamber
(แอนด์ ชี รีไทร์ ทู เฮอ เชมเบอะ)
And we remain quite strangers
(แอนด์ วี รีเมน ไคว๊ ซทเรนเจอะ)

And to see me made her awful sad
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to touch me made her awful sad
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to see me made her awful
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล)
And to touch me made her awful
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล)

And one morning I woke up
(แอนด์ วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ)
And I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus
(แอนด์ ดาย ธอท Oedipus , Oedipus , Oedipus , Oedipus)
Then one morning I woke up and I thought Rex, Rex, Rex
(เด็น วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ แอนด์ ดาย ธอท เร็คซ , เร็คซ , เร็คซ)
Then one morning I woke up
(เด็น วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ)
And I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus
(แอนด์ ดาย ธอท Oedipus , Oedipus , Oedipus , Oedipus)
Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two’s still counts
(เธอทิ ทู สทิลล เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna oh oh
(กอนนะ โอ โอ)

Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two still counts
(เธอทิ ทู สทิลล เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna oh oh
(กอนนะ โอ โอ)

Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the
(ลอง ไล้ฝ เดอะ)

I’m the king’s thirty second son
(แอม เดอะ คิง เธอทิ เซ๊คคั่น ซัน)
There’s thirty one others just like me
(แดร์ เธอทิ วัน อ๊อเธ่อร์ จั๊สท ไล๊ค มี)
There’s thirty one others on the way
(แดร์ เธอทิ วัน อ๊อเธ่อร์ ออน เดอะ เวย์)
There’s thirty one others after that
(แดร์ เธอทิ วัน อ๊อเธ่อร์ แอ๊ฟเท่อร แดท)

Sometimes I stand by the royal gate
(ซัมไทม์ ซาย สแทนด์ บาย เดอะ ร๊อยัล เกท)
People screaming love and hate
(พี๊เพิ่ล ซครีมอิง ลัฝ แอนด์ เฮท)
And they scream
(แอนด์ เด สครีม)
And they scream
(แอนด์ เด สครีม)
And they scream
(แอนด์ เด สครีม)
And they scream
(แอนด์ เด สครีม)
Long live the king,
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง ,)
Long live the queen
(ลอง ไล้ฝ เดอะ ควีน)

And to see me made her awful sad
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to touch me made her awful sad
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล แซ้ด)
And to see me made her awful
(แอนด์ ทู ซี มี เมด เฮอ ออฟุล)
And to touch me made her awful
(แอนด์ ทู ทั๊ช มี เมด เฮอ ออฟุล)

And one morning I woke up
(แอนด์ วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ)
And I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus
(แอนด์ ดาย ธอท Oedipus , Oedipus , Oedipus , Oedipus)
Then one morning I woke up and I thought Rex, Rex, Rex
(เด็น วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ แอนด์ ดาย ธอท เร็คซ , เร็คซ , เร็คซ)
Then one morning I woke up
(เด็น วัน ม๊อร์นิ่ง ไอ โวค อั๊พ)
And I thought Oedipus, Oedipus, Oedipus, Oedipus
(แอนด์ ดาย ธอท Oedipus , Oedipus , Oedipus , Oedipus)
Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two’s still counts
(เธอทิ ทู สทิลล เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna make it count
(กอนนะ เม้ค อิท เค้าทํ)
Gonna oh oh
(กอนนะ โอ โอ)

Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)
Thirty two’s still a goddamn number
(เธอทิ ทู สทิลล อะ ก๊อดแดม นั๊มเบ้อร์)

Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)
Thirty two
(เธอทิ ทู)

Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)
Long live the king
(ลอง ไล้ฝ เดอะ คิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Oedipus คำอ่านไทย Regina Spektor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น