เนื้อเพลง Knock It out คำอ่านไทย Yung Joc

[CHORUS X2]
( [ ค๊อรัส X2 ])
Yea, i been there
(เย , ไอ บีน แดร์)
I done that
(ไอ ดัน แดท)
Knock the p*ssy out, now she running back
(น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท , นาว ชี รันนิง แบ็ค)
So I knock the p*ssy out
(โซ ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)
I knock the p*ssy out
(ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)

[VERSE ONE]
([ เฝิซ วัน ])
First thing first, I likin’ all kinda hoes
(เฟิร์สท ทริง เฟิร์สท , ไอ ลิกคิน ออล กินดา โฮ)
Some go to school, some dance with no clothes
(ซัม โก ทู สคูล , ซัม แด๊นซ์ วิธ โน คโลฑ)
Mama name me Joc ’cause I do the damn thang
(มามะ เนม มี Joc ค๊อส ไอ ดู เดอะ แดมนํ เตง)
When I throw the d*ck they come back like boomerangs
(เว็น นาย โธรว์ เดอะ d*ck เด คัม แบ็ค ไล๊ค บูมเออะแร็ง)
Beat the p*ssy up like a ole beat machine
(บีท เดอะ พี *ssy อั๊พ ไล๊ค เก โอเล บีท แมชชีน)
Oop, there it is, bring a friend, tag team
(Oop , แดร์ อิท อีส , บริง อะ เฟรน , แท็ก ทีม)
Then I beat ’em up like the woofers in my vert
(เด็น นาย บีท เอ็ม อั๊พ ไล๊ค เดอะ วูฟเออะ ซิน มาย vert)
I give her tylonel ’cause she say her jaws hurt
(ไอ กี๊ฝ เฮอ tylonel ค๊อส ชี เซย์ เฮอ จอ เฮิร์ท)
Need a chick like Trina, make her dreams come true
(นี๊ด อะ ชิค ไล๊ค ทรีน่า , เม้ค เฮอ ดรีม คัม ทรู)
Baby when I cum, guarantee you cum too
(เบ๊บี้ เว็น นาย คัม , แกแรนที ยู คัม ทู)
And like big 6, the d*ck hypnotize minds
(แอนด์ ไล๊ค บิ๊ก 6 , เดอะ d*ck ฮีพโนะไทส ไมนด์)
I put that on my mama baby if you think I’m lyin’
(ไอ พุท แดท ออน มาย มามะ เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค แอม ลายอิน)
Lil mama I’mma [beat it up]
(ลิล มามะ แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
All night I’mma [beat it up]
(ออล ไน๊ท แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That mouth, I’mma [beat it up]
(แดท เม๊าธ , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That back, I’mma [beat it up]
(แดท แบ็ค , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That’s right I’ve …
(แด้ท ไร๊ท แอฝ)

[CHORUS X2]
([ ค๊อรัส X2 ])
I been there
(ไอ บีน แดร์)
I done that
(ไอ ดัน แดท)
Knock the p*ssy out, now she running back
(น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท , นาว ชี รันนิง แบ็ค)
So I knock the p*ssy out
(โซ ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)
I knock the p*ssy out
(ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)

[VERSE TWO]
([ เฝิซ ทู ])
1 + 1, then that equals two
(1 + 1 , เด็น แดท อี๊ควอล ทู)
B*tches on deck, one for me and one for you
(บี *tches ออน เด็ค , วัน ฟอร์ มี แอนด์ วัน ฟอร์ ยู)
Just the way i like, straight A-Town
(จั๊สท เดอะ เวย์ ไอ ไล๊ค , สเทร๊ท ดา ทาวน์)
Meet me in the room, guarantee it go down
(มี๊ท มี อิน เดอะ รูม , แกแรนที อิท โก เดาน)
Yea, your baby daddy mad, you woulda spilled the beans
(เย , ยุร เบ๊บี้ แดดดิ แม้ด , ยู วู๊ดดา สพิลล เดอะ บีน)
Don’t get mad ’cause she on my drill team
(ด้อนท์ เก็ท แม้ด ค๊อส ชี ออน มาย ดริลล์ ทีม)
I turn virgins into sex fiends
(ไอ เทิร์น เฝ๊อร์จิ้น อิ๊นทู เซ็กซ ฟีนด)
I turn nightmares into wet dreams
(ไอ เทิร์น ไนท์แมร์ อิ๊นทู เว๊ท ดรีม)
Make a jookbox wet, make her think she on her cycle
(เม้ค เก jookbox เว๊ท , เม้ค เฮอ ทริ๊งค ชี ออน เฮอ ไซ๊เคิ้ล)
Hit her from the back, then i grab her by the micros
(ฮิท เฮอ ฟรอม เดอะ แบ็ค , เด็น นาย แกร๊บ เฮอ บาย เดอะ ไมคโระ)
Make her touch her toes til her knees turn weak
(เม้ค เฮอ ทั๊ช เฮอ โท ทิล เฮอ นี เทิร์น วี๊ค)
Neighbors complain ’cause they say they can’t sleep
(เนเบอะ คอมเพลน ค๊อส เด เซย์ เด แค็นท สลี๊พ)
Lil mama I’mma [beat it up]
(ลิล มามะ แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
All night I’mma [beat it up]
(ออล ไน๊ท แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That mouth, I’mma [beat it up]
(แดท เม๊าธ , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That back, I’mma [beat it up]
(แดท แบ็ค , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That’s right I’ve …
(แด้ท ไร๊ท แอฝ)

[CHORUS X2]
([ ค๊อรัส X2 ])
I been there
(ไอ บีน แดร์)
I done that
(ไอ ดัน แดท)
Knock the p*ssy out, now she running back
(น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท , นาว ชี รันนิง แบ็ค)
So I knock the p*ssy out
(โซ ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)
I knock the p*ssy out
(ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)

[VERSE THREE]
([ เฝิซ ทรี ])
When it’s time for round three, strap on another glove
(เว็น อิทซ ไทม์ ฟอร์ ราวนด ทรี , ซทแร็พ ออน อะน๊าเทร่อร์ กลัฝ)
T.K.O, now the hoe all in love
(ที เค โอ , นาว เดอะ โฮ ออล อิน ลัฝ)
She love to call me tyson when i nibble on her ear
(ชี ลัฝ ทู คอลลํ มี tyson เว็น นาย นิบเบิ้ล ออน เฮอ เอียร)
I hit her wit a combo, now she call me holyfield
(ไอ ฮิท เฮอ วิท ดา คอมโบ , นาว ชี คอลลํ มี holyfield)
I know it sound vulgar but that’s the way she like it
(ไอ โนว์ อิท ซาวน์ด ฝัลเกอะ บั๊ท แด้ท เดอะ เวย์ ชี ไล๊ค อิท)
Got the worlds biggest [shhh], dont matter, just dont bite it
(ก็อท เดอะ เวิลด บิ๊กเกส [ shhh ] , ด้อนท์ แม๊ทเท่อร์ , จั๊สท ด้อนท์ ไบ้ท์ อิท)
No I’m not conceited but see i keep it trill
(โน แอม น็อท ค็อนซีท บั๊ท ซี ไอ คี๊พ อิท ทริล)
Playboyz shout it, Mr Black and decradrill
(Playboyz เช๊าท ดิธ , มีซเทอะ แบล๊ค แอนด์ decradrill)
Yea your girl say my name, please dont take offense
(เย ยุร เกิร์ล เซย์ มาย เนม , พลีซ ด้อนท์ เท้ค อ็อฟเฟนซ)
Have ’em bent like this, s*ckin’ on some gangsta sh*t
(แฮ็ฝ เอ็ม เบ็นท ไล๊ค ดิส , เอส *ckin ออน ซัม แก๊งซดา ฌะ *ที)
I dont think it’s worth it if you really want the truth
(ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค อิทซ เวิร์ธ อิท อิ๊ฟ ยู ริแอ็ลลิ ว้อนท เดอะ ทรู๊ธ)
’cause at this phrase in time she givin’ brain in the houpe
(ค๊อส แอ็ท ดิส เฟรส อิน ไทม์ ชี กีฝอิน เบรน อิน เดอะ houpe)
Lil mama I’mma [beat it up]
(ลิล มามะ แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
All night I’mma [beat it up]
(ออล ไน๊ท แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That mouth, I’mma [beat it up]
(แดท เม๊าธ , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That back, I’mma [beat it up]
(แดท แบ็ค , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That’s right I’ve …
(แด้ท ไร๊ท แอฝ)

[CHORUS X2]
([ ค๊อรัส X2 ])
I been there
(ไอ บีน แดร์)
I done that
(ไอ ดัน แดท)
Knock the p*ssy out, now she running back
(น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท , นาว ชี รันนิง แบ็ค)
So I knock the p*ssy out
(โซ ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)
I knock the p*ssy out
(ไอ น๊อค เดอะ พี *ssy เอ๊าท)
Knock it out, knock it out
(น๊อค อิท เอ๊าท , น๊อค อิท เอ๊าท)

[REPEAT X2]
([ รีพี๊ท X2 ])
Lil mama I’mma [beat it up]
(ลิล มามะ แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
All night I’mma [beat it up]
(ออล ไน๊ท แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That mouth, I’mma [beat it up]
(แดท เม๊าธ , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That back, I’mma [beat it up]
(แดท แบ็ค , แอมมา [ บีท ดิธ อั๊พ ])
That’s right I’ve …
(แด้ท ไร๊ท แอฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knock It out คำอ่านไทย Yung Joc

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น