เนื้อเพลง Amusement Park คำอ่านไทย Faye Wong

The cigarette is no longer fragrant, how can it be smoked?
( เดอะ ซิกะเรท อีส โน ลองเงอ ฟเรกแร็นท , ฮาว แคน หนิด บี สโม๊ค)
The lights are no longer bright, how can I see the photos?
(เดอะ ไล๊ท แซร์ โน ลองเงอ ไบร๊ท , ฮาว แคน นาย ซี เดอะ โฟโท)
That double bed cannot resolve too many desires
(แดท ดั๊บเบิ้ล เบ๊ด แคนน็อท รีโซ๊ลฝ ทู เมนอิ ดีไซรํ)

I might as well find a place where I want to go
(ไอ ไมท แอส เวลล ไฟนด์ อะ เพลส แวร์ ไอ ว้อนท ทู โก)
There’s no need to think about it, a happy place…amusement park
(แดร์ โน นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , อะ แฮ๊พพี่ เพลส อัมยูสเม็นท พาร์ค)

Walking about wide streets and narrow alleys, I can only hearshouting
(วอคกิง อะเบ๊าท ไวด์ สทรีท แซน แน๊โร่ว แอลลิ , ไอ แคน โอ๊นลี่ hearshoutings)
I raise my head to look at the moon, couldn’t find a skylight
(ไอ เร้ส มาย เฮด ทู ลุ๊ค แกท เดอะ มูน , คูดซึ่น ไฟนด์ อะ skylight)
Is there a place where I want to go?
(อีส แดร์ อะ เพลส แวร์ ไอ ว้อนท ทู โก)
There’s no need to wander about aimlessly…a place of amusement
(แดร์ โน นี๊ด ทู วานเด้อร อะเบ๊าท เอมเล็ซลิ อะ เพลส อ็อฝ อัมยูสเม็นท)

I might as well find a place where I want to go
(ไอ ไมท แอส เวลล ไฟนด์ อะ เพลส แวร์ ไอ ว้อนท ทู โก)
There’s no need to think about it, a happy place
(แดร์ โน นี๊ด ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ , อะ แฮ๊พพี่ เพลส)

Listen; an out-of-tune voice
(ลิ๊สซึ่น ; แอน เอ๊าท อ็อฝ จูน ว๊อยซ์)
Look; song and dance galore
(ลุ๊ค ; ซ็อง แอนด์ แด๊นซ์ กะโล)
Come; to heaven and take a look
(คัม ; ทู เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ เท้ค เก ลุ๊ค)
Come; go crazy, go crazy
(คัม ; โก คเรสิ , โก คเรสิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Amusement Park คำอ่านไทย Faye Wong

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น