เนื้อเพลง Christmas Present คำอ่านไทย The Rocket Summer

What a perfect ending
( ว๊อท ดา เพ๊อร์เฟ็คท เอนดิง)
To this film we are watching.
(ทู ดิส ฟิล์ม วี อาร์ วัทชิง)
‘Cause she loves her boyfriend
(ค๊อส ชี ลัฝ เฮอ บอยเฟรน)
Like he has loved his girlfriend.
(ไล๊ค ฮี แฮ็ส ลัฝ ฮิส เกลิลเฟรน)

Just like the night sleeps on by,
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ ไน๊ท สลี๊พ ออน บาย ,)
Just like the sun wakes the sky
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ ซัน เว้ค เดอะ สกาย)
They are so in love
(เด อาร์ โซ อิน ลัฝ)
Like we are so in love
(ไล๊ค วี อาร์ โซ อิน ลัฝ)

So hug it tight and embrace it
(โซ ฮัก อิท ไท๊ท แอนด์ เอ็มเบรซ อิท)
Don’t let the world deface it
(ด้อนท์ เล็ท เดอะ เวิลด ดิเฟซ อิท)
Just let it shout with amazement
(จั๊สท เล็ท ดิธ เช๊าท วิธ อะเมสเม็นท)
As we dance tonight
(แอส วี แด๊นซ์ ทูไน๊ท)

Just like the cold becomes spring
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ โคลด์ บีคัม สพริง)
Just like the perfect day dream
(จั๊สท ไล๊ค เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เดย์ ดรีม)
Just like your pretty eyes gleam
(จั๊สท ไล๊ค ยุร พริ๊ทที่ อาย กลีม)
We are so in love
(วี อาร์ โซ อิน ลัฝ)

Oh-ho-whoa
(โอ โฮ โว้ว)

[Silence]
([ ไซเล็นซ ])

Please mister spare some change
(พลีซ มิ๊สเทอร์ สแพร์ ซัม เช้งจํ)
For a poor broken man in need
(ฟอร์ รา พัวร์ บโรเค็น แมน อิน นี๊ด)
I’m sick and dying walking barefoot
(แอม ซิ๊ค แอนด์ ไดอิง วอคกิง barefoot)
Please just buy me a drink
(พลีซ จั๊สท บาย มี อะ ดริ๊งค)

The truth is that I’d like to die
(เดอะ ทรู๊ธ อีส แดท อาย ไล๊ค ทู ดาย)
But I fear of where I could go, that’s real
(บั๊ท ไอ เฟียร์ อ็อฝ แวร์ ไอ เคิด โก , แด้ท เรียล)
‘Cause take a look; I’m so drunk, stupid, and worthless
(ค๊อส เท้ค เก ลุ๊ค ; แอม โซ ดรั๊งค , สทิ๊วผิด , แอนด์ เวิธเล็ซ)
For some Jesus you feel, that’s real
(ฟอร์ ซัม จีสัซ ยู ฟีล , แด้ท เรียล)

So let me get this straight
(โซ เล็ท มี เก็ท ดิส สเทร๊ท)
Cause I have a question
(ค๊อส ไอ แฮ็ฝ อะ เคว๊สชั่น)
You’re saying he’d listen if I were to speak
(ยัวร์ เซอิง ฮีด ลิ๊สซึ่น อิ๊ฟ ฟาย เวอ ทู สพี๊ค)
Yes that’s what I’m saying, in fact I was just thinking
(เย็ซ แด้ท ว๊อท แอม เซอิง , อิน แฟคท ไอ วอส จั๊สท ติ้งกิง)
He’s probably thinking of asking you the same very thing
(อีส พรอบอับลิ ติ้งกิง อ็อฝ อาคกิ้ง ยู เดอะ เซม เฝ๊รี่ ทริง)
He wants to say ” you’re okay, be my friend
(ฮี ว้อนท ทู เซย์ ” ยัวร์ โอเค , บี มาย เฟรน)
Let me help you and take you out of this lake that you are clearly drowning in
(เล็ท มี เฮ้ลพ ยู แอนด์ เท้ค ยู เอ๊าท อ็อฝ ดิส เล้ค แดท ยู อาร์ คเลียลิ ดเรานอิง อิน)
Make me yours and I’ll make you mine ”
(เม้ค มี ยุร แซน อิลล เม้ค ยู ไมน์ “)

So hey, listen up friends
(โซ เฮ , ลิ๊สซึ่น อั๊พ เฟรน)
Good news is coming,
(กู๊ด นิว ซิส คัมอิง ,)
Soon is the end of all the world’s troubles
(ซูน อีส ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล เดอะ เวิลด ทรั๊บเบิ้ล)
And all of its sin.
(แอนด์ ออล อ็อฝ อิทซ ซิน)
I said hey, listen up friends
(ไอ เซ็ด เฮ , ลิ๊สซึ่น อั๊พ เฟรน)
Oh, good news it coming,
(โอ , กู๊ด นิว ซิท คัมอิง ,)
Soon is the end of all the world’s troubles
(ซูน อีส ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล เดอะ เวิลด ทรั๊บเบิ้ล)
And all of it’s sin
(แอนด์ ออล อ็อฝ อิทซ ซิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Present คำอ่านไทย The Rocket Summer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น