เนื้อเพลง Grand Finale คำอ่านไทย Ja Rule

[DMX – dialogue]
( [ DMX ได๊อะหล๊อก ])
I ain’t goin back to jail
(ไอ เอน โกอิน แบ็ค ทู เจล)
Next time, the County or the State see me
(เน๊กซท ไทม์ , เดอะ เคานทิ ออ เดอะ สเทท ซี มี)
it’s gonna be in a bag
(อิทซ กอนนะ บี อิน อะ แบ๊ก)

UHH! This is it baby!
(อา ! ดิส ซิส อิท เบ๊บี้ !)
End of the road, ha hah!
(เอ็นด อ็อฝ เดอะ โร้ด , ฮา ฮ๊า !)
When you a dawg, you a dawg for life!
(เว็น ยู อะ ดาว , ยู อะ ดาว ฟอร์ ไล๊ฟ !)
You don’t hear me though, you don’t hear me though
(ยู ด้อนท์ เฮียร มี โธ , ยู ด้อนท์ เฮียร มี โธ)
You don’t hear me though, c’mon, c’mon!
(ยู ด้อนท์ เฮียร มี โธ , ซีมอน , ซีมอน !)

[Method Man]
([ เม๊ธถอท แมน ])
Watch them young guns that take none, nobody safe
(ว๊อทช เด็ม ยัง กัน แดท เท้ค นัน , โนบอดี้ เซฟ)
from the Friday the 13th, ghetto Jason
(ฟรอม เดอะ ฟไรดิ เดอะ 13th , เกทโท เจสัน)
Itchy trigger finger achin, snatch yo’ ass
(อิชอิ ทริ๊กเก้อร์ ฟิ๊งเก้อร แอซชิน , ซแน็ช โย อาซ)
out that S-Class for fakin, forty-fo’ blast
(เอ๊าท แดท เอส คลาสสํ ฟอร์ เฟกิน , ฟอทิ โฟ บลาสทํ)
is a bloodbath, take your first step down a thug path
(อีส ซา bloodbath , เท้ค ยุร เฟิร์สท สเท็พ เดาน อะ ธัก พาธ)
Ain’t no love here, just slugs here
(เอน โน ลัฝ เฮียร , จั๊สท ซลัก เฮียร)
Kids know the half you get plugged here, that’s just impossible
(คิด โนว์ เดอะ ฮาล์ฟ ยู เก็ท พลัมจี เฮียร , แด้ท จั๊สท อิมพ๊อซซิเบิ้ล)
for the weak to last now behold the unstoppable
(ฟอร์ เดอะ วี๊ค ทู ล๊าสท นาว บิโฮลด ดิ อันสตอพปาเบิล)
Third eye watchin you, watchin me
(เทริ๊ด อาย วันชิน ยู , วันชิน มี)
Throwin rocks from the penalty box, cop a plea
(โตวอิน ร๊อค ฟรอม เดอะ เพนแอ็ลทิ บ๊อกซฺ , ค็อพ อะ พลี)
Young G we was born to die, don’t cry for me
(ยัง จี วี วอส บอน ทู ดาย , ด้อนท์ คราย ฟอร์ มี)
Just keep the heat closely and ride for me
(จั๊สท คี๊พ เดอะ ฮีท คโลสลิ แอนด์ ไรด์ ฟอร์ มี)
Cause we family for better or worse, you and I
(ค๊อส วี แฟ๊มิลี่ ฟอร์ เบ๊ทเท่อร์ ออ เวิ๊ร์ส , ยู แอนด์ ดาย)
from the dirt, you snatch purse, so hard it hurt
(ฟรอม เดอะ เดิร์ท , ยู ซแน็ช เพิซ , โซ ฮาร์ด ดิท เฮิร์ท)
to be here, and each year, I’m pourin out more beer
(ทู บี เฮียร , แอนด์ อีช เยียร์ , แอม โพวริน เอ๊าท โม เบีย)
for deceased peers, holdin fort
(ฟอร์ ดิซีซ เพีย , โฮดดิน โฟท)
Police line ‘Do Not Cross’, they found his corpse
(โพลิ๊ซ ไลน์ ดู น็อท ครอสสํ , เด เฟานด ฮิส คอพซ)
in the loft with the head cut off, and b*tt naked
(อิน เดอะ ล็อฟท วิธ เดอะ เฮด คัท ออฟฟ , แอนด์ บี *tt เน๊คเค่ด)
Homicide the crime Method, add another
(ฮอมอิไซด เดอะ ไคร์ม เม๊ธถอท , แอ๊ด อะน๊าเทร่อร์)
killer verse to the murder record, the Grand Finale
(คีลเลอะ เฝิซ ทู เดอะ เม๊อร์เด้อร์ เร๊คขอร์ด , เดอะ แกรนด์ ฟินาเละ)

[Lennox speaking – movie dialogue]
([ เลนเนิกซฺ ซพีคอิง มูวี่ ได๊อะหล๊อก ])
Who wan’ test me, c’mon!
(ฮู ว็อน เทสท์ มี , ซีมอน !)
Me shot p*ssy-hole fi fun
(มี ฌ็อท พี *ssy โฮล ฟาย ฟัน)

[Nas Escobar]
([ นาส Escobar ])
Hot corners, cops with warrants, every block is boring
(ฮอท ค๊อร์เน่อร์ , ค็อพ วิธ วอร์แร๊นท , เอ๊เฝอร์รี่ บล๊อค อีส โบริง)
Friday night, getting bent, lick a poem
(ฟไรดิ ไน๊ท , เกดดดิ้ง เบ็นท , ลิค กา โพเอ็ม)
My dawg, not even home a month yet, and blaze a girl
(มาย ดาว , น็อท อี๊เฝ่น โฮม อะ มั้นธ เย๊ท , แอนด์ เบลซ อะ เกิร์ล)
in the stomach, he robbin n*ggaz who pumpin
(อิน เดอะ สโท๊มัช , ฮี รอบบิน เอ็น *ggaz ฮู พัมปิน)
Lil’ Blood got popped, by the Group Home cat
(ลิล บลัด ก็อท พอพทฺ , บาย เดอะ กรุ๊พ โฮม แค๊ท)
Everybody nervous in the hood, pullin they gats
(เอวี่บอดี้ เนอฝัซ ซิน เดอะ ฮุด , พลูลิน เด แกท)
Fiend yellin out, who got those? Go and see
(ฟีนด เยลลิน เอ๊าท , ฮู ก็อท โฑส โก แอนด์ ซี)
shorty snot-nosed, he don’t floss but he got dough
(ชอร์ทดิง snot โน้ส , ฮี ด้อนท์ ฟล็อซ บั๊ท ฮี ก็อท โด)
Thug faces, fugitives runnin from court cases
(ธัก เฟซ , ฟู๊จิถีฝ รูนนิน ฟรอม คอร์ท เค๊ส)
Slugs shootin past for the love of drug paper
(ซลัก ชูดทิน พาสท์ ฟอร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ดรัก เพ๊เพ่อร์)
Queens cap peelers, soldiers, drug dealers
(ควีน แค๊พ peelers , โซ๊ลเจ้อร์ , ดรัก ดีลเออะ)
And God’ll throw a beam of lightning down cause he feel us
(แอนด์ Godll โธรว์ อะ บีม อ็อฝ ไล๊ทนิ่ง เดาน ค๊อส ฮี ฟีล อัซ)
May the next one, strike me down if I’m not the realest
(เมย์ เดอะ เน๊กซท วัน , สไทร๊ค มี เดาน อิ๊ฟ แอม น็อท เดอะ รีเอวรีเอส)
The Mayor wanna call the SWAT team to come and kill us
(เดอะ เม๊เอ่อร์ วอนนา คอลลํ เดอะ ซว็อท ทีม ทู คัม แอนด์ คิลล์ อัซ)
but, dawgs are friends, if one see the morgue, one’ll live
(บั๊ท , ดาว แซร์ เฟรน , อิ๊ฟ วัน ซี เดอะ มอก , onell ไล้ฝ)
to get revenge, and we ride to the end
(ทู เก็ท รีเฝ้นจ , แอนด์ วี ไรด์ ทู ดิ เอ็นด)
Bravehearts blow the lye with Henn, and still rise
(Bravehearts โบลว์ เดอะ ไล วิธ Henn , แอนด์ สทิลล ไร๊ส)
Took alive with live men, my man got three six-to-eighteen’s
(ทุค อะไล๊ฝ วิธ ไล้ฝ เม็น , มาย แมน ก็อท ทรี ซิกซ์ ทู เอทีน)
and only five in, the Belly of the beast
(แอนด์ โอ๊นลี่ ไฟฝ อิน , เดอะ เบลลิ อ็อฝ เดอะ บี๊สท)
Didn’t wanna hear the sh*t I tried to tell him on the streets
(ดิ๊นอิน วอนนา เฮียร เดอะ ฌะ *ที ไอ ทไร ทู เทลล ฮิม ออน เดอะ สทรีท)
It’s irrelevant, the beast love to eat black meat
(อิทซ อีเรวเรเว้น , เดอะ บี๊สท ลัฝ ทู อี๊ท แบล๊ค มี๊ท)
And got us n*ggaz from the hood, hangin off his teeth
(แอนด์ ก็อท อัซ เอ็น *ggaz ฟรอม เดอะ ฮุด , แฮนจิ้น ออฟฟ ฮิส ทีท)
We slangin to eat, bringin the heat
(วี สแลงงิน ทู อี๊ท , บริงอิน เดอะ ฮีท)
Bulletholes, razor scars is the pain in the street, huh
(Bulletholes , เร๊เซ่อร์ ซคา ซิส เดอะ เพน อิน เดอะ สทรีท , ฮู)

[Chorus: Ja Rule [repeat 2X]]
([ ค๊อรัส : จา รูล [ รีพี๊ท 2X ] ])

When you a dawg you a dawg for life [ride or die]
(เว็น ยู อะ ดาว ยู อะ ดาว ฟอร์ ไล๊ฟ [ ไรด์ ออ ดาย ])
My dawgs feel pain from love [see eye to eye]
(มาย ดาว ฟีล เพน ฟรอม ลัฝ [ ซี อาย ทู อาย ])
Give us one shot at life [let us fly]
(กี๊ฝ อัซ วัน ฌ็อท แอ็ท ไล๊ฟ [ เล็ท อัซ ฟลาย ])
Come on n*ggaz! [we dawgs for life]
(คัมมอน เอ็น *ggaz ! [ วี ดาว ฟอร์ ไล๊ฟ ])

[DMX and Lakid {dialogue}]
([ DMX แอนด์ Lakid {ได๊อะหล๊อก } ])
There’s mad money out here dawg
(แดร์ แม้ด มั๊นนี่ เอ๊าท เฮียร ดาว)
Mad money out here
(แม้ด มั๊นนี่ เอ๊าท เฮียร)
What you tryin to get it? [Word up]
(ว๊อท ยู ทายอิน ทู เก็ท ดิธ [ เวิร์ด อั๊พ ])
You gonna bust your gun to get it? [Tsh, whatever yo]
(ยู กอนนะ บัซท ยุร กัน ทู เก็ท ดิธ [ Tsh , ฮว็อทเอฝเออะ โย ])
I hear you I hear you
(ไอ เฮียร ยู ไอ เฮียร ยู)

[DMX]
([ DMX ])
Uhh, I’ve lost my grip on reality or so it would seem
(อา , แอฝ ล็อซท มาย กริพ ออน ริแอลอิทิ ออ โซ อิท เวิด ซีม)
Pinch myself to wake up, cause I KNOW it’s a dream
(พินช ไมเซลฟ ทู เว้ค อั๊พ , ค๊อส ไอ โนว์ อิทซ ซา ดรีม)
N*ggaz that don’t know me see me and think I’ma rob em
(เอ็น *ggaz แดท ด้อนท์ โนว์ มี ซี มี แอนด์ ทริ๊งค แอมอา ร๊อบ เอ็ม)
N*ggaz that know me well see me and think I’ma problem
(เอ็น *ggaz แดท โนว์ มี เวลล ซี มี แอนด์ ทริ๊งค แอมอา โพร๊เบล่ม)
I’m just a n*gga that’s misunderstood
(แอม จั๊สท ดา เอ็น *gga แด้ท มิซันเดิซทูด)
But word to God I turn your last name to Underwood
(บั๊ท เวิร์ด ทู ก๊อด ดาย เทิร์น ยุร ล๊าสท เนม ทู อันเดอร์หวูด)
Cause if I see it, I’ma take it and run with it, that’s me
(ค๊อส อิ๊ฟ ฟาย ซี อิท , แอมอา เท้ค อิท แอนด์ รัน วิธ อิท , แด้ท มี)
What type of bullsh*t is this n*gga on? That’s D
(ว๊อท ไท๊พ อ็อฝ bullsh*ที อีส ดิส เอ็น *gga ออน แด้ท ดี)
The dawg come and getcha outside
(เดอะ ดาว คัม แอนด์ แกทชา เอ๊าทไซ้ด)
The more blood flows, when I plug holes with the snub nosed
(เดอะ โม บลัด โฟลว์ , เว็น นาย พลั๊ก โฮล วิธ เดอะ ซนับ โน้ส)
Gun blows, bullets whistle, wouldn’t miss you
(กัน โบลว์ , บัลเล่ วิสเทิ่ล , วูดดึ่น มิซ ยู)
Hit you all up in your mouth like it tried to kiss you
(ฮิท ยู ออล อั๊พ อิน ยุร เม๊าธ ไล๊ค อิท ทไร ทู คิซ ยู)
Drama, it’s right here, how MUCH YOU NEED?
(ดร๊าม่า , อิทซ ไร๊ท เฮียร , ฮาว มัช ยู นี๊ด)
Beat you down with gat see how MUCH YOU BLEED
(บีท ยู เดาน วิธ แกท ซี ฮาว มัช ยู บลีด)
How MUCH YOU PLEAD, for your life, you was a killer
(ฮาว มัช ยู พลีด , ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ , ยู วอส ซา คีลเลอะ)
And all the b*tches comin up out that ass you feelin, gettin realer
(แอนด์ ออล เดอะ บี *tches คัมอิน อั๊พ เอ๊าท แดท อาซ ยู ฟีลิน , เกดดิน realer)
Now beg for your life, one more time, one more crime
(นาว เบ๊ก ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ , วัน โม ไทม์ , วัน โม ไคร์ม)
one more nine, c’mon cry n*gga
(วัน โม ไนน , ซีมอน คราย เอ็น *gga)
It’s over! This is the sh*t, that hits hard
(อิทซ โอ๊เฝ่อร ! ดิส ซิส เดอะ ฌะ *ที , แดท ฮิท ฮาร์ด)
You either the last one standing, or the last one to fall
(ยู ไอ๊เทร่อ เดอะ ล๊าสท วัน ซแทนดิง , ออ เดอะ ล๊าสท วัน ทู ฟอลล์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grand Finale คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น