เนื้อเพลง Jesus Was My Girl คำอ่านไทย David Usher

So he dies and I’m the joke
( โซ ฮี ดาย แซน แอม เดอะ โจ้ก)
A playdoh mask a million miles to go
(อะ playdoh แมสค กา มิ๊ลเลี่ยน ไมล ทู โก)
A suped up cock tease with a little twist
(อะ ซัพ อั๊พ ค๊อค ทีส วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทวิสท)
When sex got ugly I’d insist
(เว็น เซ็กซ ก็อท อั๊กลี่ อาย อินซิ๊สท)
Hear you’ll empty all I’ve got
(เฮียร โยว เอ๊มพที่ ออล แอฝ ก็อท)
F*cking’s over but I can’t stop c*mming
(เอฟ *คิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท ไอ แค็นท สท๊อพ ซี *mmings)
Still born dead or never born at all
(สทิลล บอน เด้ด ออ เน๊เฝ่อร์ บอน แอ็ท ดอร์)

When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
She told me
(ชี โทลด มี)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)

It’s impossible for me
(อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ฟอร์ มี)
Harder even if I turn it over
(อาณ์เดอ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ฟาย เทิร์น หนิด โอ๊เฝ่อร)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another symptom of my damn desease
(อะน๊าเทร่อร์ ซิมพ์ทั่ม อ็อฝ มาย แดมนํ desease)
Hear you’ve taken all I got
(เฮียร ยู๊ฟ เทคเอ็น ออล ไอ ก็อท)
F*cking’s over but I just keep c*mming
(เอฟ *คิง โอ๊เฝ่อร บั๊ท ไอ จั๊สท คี๊พ ซี *mmings)
Still born dead and never born at all
(สทิลล บอน เด้ด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ บอน แอ็ท ดอร์)

When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
She told me
(ชี โทลด มี)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
She told me
(ชี โทลด มี)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)

I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)

When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
She told me
(ชี โทลด มี)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)
She told me
(ชี โทลด มี)
When jesus was my girl
(เว็น จีสัซ วอส มาย เกิร์ล)

I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)
I’m not as pretty as I thought I’d be
(แอม น็อท แอส พริ๊ทที่ แอส ซาย ธอท อาย บี)
Another sympton of my damn disease
(อะน๊าเทร่อร์ sympton อ็อฝ มาย แดมนํ ดีซี๊ส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jesus Was My Girl คำอ่านไทย David Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น