เนื้อเพลง Ain’t No Party คำอ่านไทย Lil’ Flip feat David Banner

[Chorus: Lil’ Flip + DB]
( [ ค๊อรัส : ลิล ฟลิพ + DB ])
Ain’t no n*gga like a H-town n*gga
(เอน โน เอ็น *gga ไล๊ค เก เฮส ทาวน์ เอ็น *gga)
Cause the rest of ya’ll n*ggaz ain’t sh*t [ain’t sh*t]
(ค๊อส เดอะ เรสท อ็อฝ ยอล เอ็น *ggaz เอน ฌะ *ที [ เอน ฌะ *ที ])
Ain’t no n*gga like a Mississippi n*gga
(เอน โน เอ็น *gga ไล๊ค เก มิสซิสซิปปี้ เอ็น *gga)
Cause the rest of ya’ll n*ggaz eat-a-d*ck [eat-a-d*ck!]
(ค๊อส เดอะ เรสท อ็อฝ ยอล เอ็น *ggaz อี๊ท ดา d*ck [ อี๊ท ดา d*ck ! ])
Them n*ggaz talkin sh*t [mayne f*ck that b*tch!]
(เด็ม เอ็น *ggaz ทอคกิ่น ฌะ *ที [ เมน เอฟ *ck แดท บี *tch ! ])
Them n*ggaz talkin sh*t [mayne f*ck that b*tch!]
(เด็ม เอ็น *ggaz ทอคกิ่น ฌะ *ที [ เมน เอฟ *ck แดท บี *tch ! ])
Them n*ggaz talkin sh*t [mayne f*ck that b*tch!]
(เด็ม เอ็น *ggaz ทอคกิ่น ฌะ *ที [ เมน เอฟ *ck แดท บี *tch ! ])
Them n*ggaz talkin sh*t [I’m a dump my clip!]
(เด็ม เอ็น *ggaz ทอคกิ่น ฌะ *ที [ แอม มา ดั๊มพ มาย คลิพ ! ])

[Verse 1: Lil’ Flip]
([ เฝิซ 1 : ลิล ฟลิพ ])
I’m takin’my ?? off I’m drinkin a cup or two
(แอม takinmy ออฟฟ แอม ดริงคิน อะ คัพ ออ ทู)
Ya’ll n*ggaz ain’t trill that’s why we don’t f*ck with you
(ยอล เอ็น *ggaz เอน ทริล แด้ท วาย วี ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ยู)
Ya’ll don’t smoke dro, and ya’ll don’t drank lean
(ยอล ด้อนท์ สโม๊ค ดีโร , แอนด์ ยอล ด้อนท์ ดแร็งค ลีน)
Bananna scare face and the Underground king
(Bananna สแคร์ เฟซ แอนด์ ดิ อันเดิกเรานด คิง)
Now you hear me [Oooh!], now you feel me [Oooh!]
(นาว ยู เฮียร มี [ อู้ ! ] , นาว ยู ฟีล มี [ อู้ ! ])
Now you love it n*gga we still thuggin
(นาว ยู ลัฝ อิท เอ็น *gga วี สทิลล ตั๊กกิน)
My twenty-fours rubbin cause my rims are too heavy
(มาย ทเว้นที่ โฟ รับบิน ค๊อส มาย ริม แซร์ ทู เฮ๊ฝฝี่)
I got my own liquor now I can’t hold the wheel steady
(ไอ ก็อท มาย โอว์น ลิ๊เคว่อร นาว ไอ แค็นท โฮลด์ เดอะ วีล สเท๊ดี้)
‘Cause I been drinkin while as the lights blinkin
(ค๊อส ไอ บีน ดริงคิน ไวล์ แอส เดอะ ไล๊ท blinkin)
My Rolls gold shinin with the mall, black diamonds [yup]
(มาย โรลล โกลด์ ชายนิน วิธ เดอะ มอลล์ , แบล๊ค ได๊ม่อนดํ [ ยัพ ])
Me and Banner tag teaming again
(มี แอนด์ แบ๊นเน่อร์ แท็ก teamings อะเกน)
Wake ya lazy ass up you bad dreamin again
(เว้ค ยา เล๊ซี่ อาซ อั๊พ ยู แบ้ด ดรีมมิน อะเกน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2: David Banner]
([ เฝิซ 2 : เดหวิด แบ๊นเน่อร์ ])
I walk into the party mayne bustin and sprayin
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู เดอะ พ๊าร์ที่ เมน บัสติน แอนด์ สเปยิน)
B*tches flyin through the air of the sh*t that you sayin
(บี *tches ฟายอิน ทรู ดิ แอร์ อ็อฝ เดอะ ฌะ *ที แดท ยู เซย์อิน)
If you ballin n*gga bring it mayne F*CK YO CLICK!
(อิ๊ฟ ยู บอลลิน เอ็น *gga บริง อิท เมน เอฟ *CK โย คลิ๊ก !)
Once again all in David Banner, Lil’ Flip
(วั๊นซ อะเกน ออล อิน เดหวิด แบ๊นเน่อร์ , ลิล ฟลิพ)
Like a pimp, get crunk, hoe collect me some ends
(ไล๊ค เก พิมพ , เก็ท ครัก , โฮ คอลเล๊คท มี ซัม เอ็นด)
And if you trill send it out girl bring all ya friends
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ทริล เซ็นด ดิท เอ๊าท เกิร์ล บริง ออล ยา เฟรน)
We blowin swisha, Mr.Mississippi all in ya back
(วี โบลวิน swisha , มีซเทอะ มิสซิสซิปปี้ ออล อิน ยา แบ็ค)
When it’s over you can hop yo ass right straight out the ‘Lac
(เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร ยู แคน ฮ็อพ โย อาซ ไร๊ท สเทร๊ท เอ๊าท เดอะ แล็ค)
Respect that-from the time of the jack it’s all good
(เรสเพ๊คท แดท ฟรอม เดอะ ไทม์ อ็อฝ เดอะ แจ็ค อิทซ ซอร์ กู๊ด)
With some leather on my seats, steering wheel all wood
(วิธ ซัม เล๊เธ่อร์ ออน มาย ซีท , สเตียริง วีล ออล วู๊ด)
Mayne go on tell the feds like a p*ssy n*gga should
(เมน โก ออน เทลล เดอะ เฟ็ด ไล๊ค เก พี *ssy เอ็น *gga เชิด)
Yeah tick, tick, tick b*tch we blowin up ya hood!
(เย่ ทิค , ทิค , ทิค บี *tch วี โบลวิน อั๊พ ยา ฮุด !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
You got Mr.Crunk-and-Mr.Layed back
(ยู ก็อท มีซเทอะ ครัก แอนด์ มีซเทอะ เลย์ แบ็ค)
And if you hated ‘Like A Pimp’ b*tch this the payback
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู แฮ็ท ไล๊ค เก พิมพ บี *tch ดิส เดอะ เพย์แบค)
We droppin hit after hit you know they feelin us man
(วี ดรอพปิน ฮิท แอ๊ฟเท่อร ฮิท ยู โนว์ เด ฟีลิน อัซ แมน)
You want us both for a show that’s thirty-five grand [n*gga]
(ยู ว้อนท อัซ โบทรฺ ฟอร์ รา โชว์ แด้ท เธอทิ ไฟฝ แกรนด์ [ เอ็น *gga ])
And we don’t take checks we want the green man
(แอนด์ วี ด้อนท์ เท้ค เช็ค วี ว้อนท เดอะ กรีน แมน)
Don’t make us run up with that infrared beam man
(ด้อนท์ เม้ค อัซ รัน อั๊พ วิธ แดท อินเฟอเรท บีม แมน)

[David Banner]
([ เดหวิด แบ๊นเน่อร์ ])
Man I’m all after ya momma house, gun in yo mouth
(แมน แอม ออล แอ๊ฟเท่อร ยา มอมมา เฮ้าส , กัน อิน โย เม๊าธ)
And I’m a try to blow ya brains out
(แอนด์ แอม มา ธราย ทู โบลว์ ยา เบรน เอ๊าท)
And remember what you n*ggaz say about the south
(แอนด์ รีเม๊มเบ่อร์ ว๊อท ยู เอ็น *ggaz เซย์ อะเบ๊าท เดอะ เซ๊าธ)
Now they want a beat, now they want a verse
(นาว เด ว้อนท ดา บีท , นาว เด ว้อนท ดา เฝิซ)
Now it’s gonna hurt but you n*ggaz caused pain
(นาว อิทซ กอนนะ เฮิร์ท บั๊ท ยู เอ็น *ggaz แคสซฺ เพน)
I’m a put it in ya back with my Mississippi mac
(แอม มา พุท ดิธ อิน ยา แบ็ค วิธ มาย มิสซิสซิปปี้ แมค)
That’s it b*tch have a good day!
(แด้ท ซิท บี *tch แฮ็ฝ อะ กู๊ด เดย์ !)
It’s A-to the B ?? for the n*ggaz who couldn’t bring my cash
(อิทซ ซา ทู เดอะ บี ฟอร์ เดอะ เอ็น *ggaz ฮู คูดซึ่น บริง มาย แค๊ช)
It’s left, to the right, to the left, to the right
(อิทซ เล๊ฟท , ทู เดอะ ไร๊ท , ทู เดอะ เล๊ฟท , ทู เดอะ ไร๊ท)
When a motherf*cker whippin yo ass
(เว็น อะ motherf*cker whippin โย อาซ)

[Chorus – repeat to end]
([ ค๊อรัส รีพี๊ท ทู เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Party คำอ่านไทย Lil’ Flip feat David Banner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น