เนื้อเพลง Never Gonna Let You Go (She’s a Keepa) คำอ่านไทย Omarion feat Big Boi

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
Second you caught my eye,
(เซ๊คคั่น ยู คอท มาย อาย ,)
girl I couldn’t deny, that you got me on fire, baby.
(เกิร์ล ไอ คูดซึ่น ดีนาย , แดท ยู ก็อท มี ออน ไฟเออะร , เบ๊บี้)
Something ‘bout the way you walk.
(ซัมติง เบาท เดอะ เวย์ ยู ว๊อล์ค)
I just can’t get enough, girl you got that good stuff.
(ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ , เกิร์ล ยู ก็อท แดท กู๊ด สทั๊ฟฟ)
I think I’m loosing my mind. Girl can we just talk, baby?
(ไอ ทริ๊งค แอม ลูสซิง มาย ไมนด์ เกิร์ล แคน วี จั๊สท ท๊อล์ค , เบ๊บี้)

In case you haven’t noticed, your body’s got me focused,
(อิน เค๊ส ยู แฮฟเวน โน๊ทิซ , ยุร บ๊อดี้ ก็อท มี โฟ๊คัส ,)
just wanna let you know, “My name’s Omarion!” Oh…
(จั๊สท วอนนา เล็ท ยู โนว์ , “My เนม โอเมอร์เรียน ! ” โอ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
It’s nice to meet ya, baby girl you’re a keepa,
(อิทซ ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ยา , เบ๊บี้ เกิร์ล ยัวร์ อะ keepa ,)
and I’m never gonna let you go, said I’m never gonna let you go,
(แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , เซ็ด แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
‘cause you’re a keepa. You’re something special,
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa ยัวร์ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล ,)
feeling you since I met you, and I’m never gonna let you go,
(ฟีลอิง ยู ซิ๊นซ ไอ เม็ท ยู , แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
said I’m never gonna let you go, ‘cause you’re a keepa.
(เซ็ด แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , ค๊อส ยัวร์ อะ keepa)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Girl, it’s official. Really, really wanna get with you.
(เกิร์ล , อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล ริแอ็ลลิ , ริแอ็ลลิ วอนนา เก็ท วิธ ยู)
Girl, like no other, girl that’s in here tonight.
(เกิร์ล , ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ , เกิร์ล แด้ท ซิน เฮียร ทูไน๊ท)
et’s go somewhere quiet, get to know each other more private,
(ets โก ซัมแวร์ ไคว๊เอ้ท , เก็ท ทู โนว์ อีช อ๊อเธ่อร์ โม ไพร๊เฝท ,)
whatever it is about ya, just feels so right, baby.
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส อะเบ๊าท ยา , จั๊สท ฟีล โซ ไร๊ท , เบ๊บี้)

I like your conversation, just wanna take my time
(ไอ ไล๊ค ยุร คอนเฝอะเซฌัน , จั๊สท วอนนา เท้ค มาย ไทม์)
and come over ‘round you girl. I gotta have you in my world.
(แอนด์ คัม โอ๊เฝ่อร ราวนด ยู เกิร์ล ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยู อิน มาย เวิลด)

“Come here, baby!”
(“Come เฮียร , เบ๊บี้ ! ”)

Chorus: It’s nice to meet ya, baby girl you’re a keepa,
(ค๊อรัส : อิทซ ไน๊ซ์ ทู มี๊ท ยา , เบ๊บี้ เกิร์ล ยัวร์ อะ keepa ,)
and I’m never gonna let you go, said I’m never gonna let you go,
(แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , เซ็ด แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
‘cause you’re a keepa. You’re something special, feeling you since
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa ยัวร์ ซัมติง สเพ๊เชี่ยล , ฟีลอิง ยู ซิ๊นซ)
I met you, and I’m never gonna let you go, said I’m never gonna let you go,
(ไอ เม็ท ยู , แอนด์ แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , เซ็ด แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
‘cause you’re a keepa.
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa)

“You’re a keepa, baby!”…Yeah! …Oh!
(“Youre อะ keepa , เบ๊บี้ ! ” เย่ ! โอ !)

Hook: Girl, I just can’t get enough, girl I just can’t get enough,
(ฮุ๊ค : เกิร์ล , ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ , เกิร์ล ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ ,)
‘cause you’re a keepa. Girl, you got me burnin’ up, and I just can’t get enough,
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa เกิร์ล , ยู ก็อท มี เบินนิน อั๊พ , แอนด์ ดาย จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ ,)
‘cause you’re a keepa. Girl, I just can’t get enough, girl I just can’t get enough,
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa เกิร์ล , ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ , เกิร์ล ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท อีน๊าฟ ,)
‘cause you’re a keepa. Girl, you got me burnin’ up, you got me burnin’ up, ‘cause you’re a keepa.
(ค๊อส ยัวร์ อะ keepa เกิร์ล , ยู ก็อท มี เบินนิน อั๊พ , ยู ก็อท มี เบินนิน อั๊พ , ค๊อส ยัวร์ อะ keepa)

[Big Boi Rap]
([ บิ๊ก บอย แร็พ ])

The horns are making me horny. Sugar, darlin’,
(เดอะ ฮอร์น แซร์ เมคอิง มี ฮอนิ ชู๊ก้าร , ดาร์ลิน ,)
I adore thee. These other girls are boring; really don’t got nothing for me.
(ไอ อะโด ฑี ฑิส อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล แซร์ โบริง ; ริแอ็ลลิ ด้อนท์ ก็อท นัธอิง ฟอร์ มี)
Freaky in the worst way, me and Rick James got the same birthday.
(ฟรีคกี้ อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์ , มี แอนด์ ริค เจม ก็อท เดอะ เซม เบริ์ดเดย์)
Simply means I’ll grill you from Thursday to Thursday. 7 days, 1 week, 168 hours.
(ซีมพลิ มีน อิลล กริลล์ ยู ฟรอม เธิสดิ ทู เธิสดิ 7 เดย์ , 1 วี๊ค , 168 เอาเอ้อร์)
I got the power, to make you shout, but I’ll knock yo’ ass sour.
(ไอ ก็อท เดอะ พ๊าวเว่อร์ , ทู เม้ค ยู เช๊าท , บั๊ท อิลล น๊อค โย อาซ ซาวร์)
Scream, scream, permanent on the team, like a Bantu, or a duke,
(สครีม , สครีม , เพ๊อร์มาเน้นท ออน เดอะ ทีม , ไล๊ค เก Bantu , ออ รา ดยูค ,)
or a Just For Me! No lie, relax, lay down, you need a t-shirt.
(ออ รา จั๊สท ฟอร์ มี ! โน ไล , รีแหล๊ก , เลย์ เดาน , ยู นี๊ด อะ ที เชิ๊ร์ท)
You can sleep in the bed with me, at the foot of the bed, with your feet first.
(ยู แคน สลี๊พ อิน เดอะ เบ๊ด วิธ มี , แอ็ท เดอะ ฟุ้ท อ็อฝ เดอะ เบ๊ด , วิธ ยุร ฟีท เฟิร์สท)
And, I will twirk you, you the only good smoking,
(แอนด์ , ไอ วิล ทเวิก ยู , ยู ดิ โอ๊นลี่ กู๊ด สโมคกิ้ง ,)
puffing better than purple, girl. I hope you fertile, girl.
(puffings เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เพ๊อร์เพิ่ล , เกิร์ล ไอ โฮพ ยู เฟ๊อร์ไทล์ , เกิร์ล)
So we can have a baby boy or a baby girl. To Chuck E.
(โซ วี แคน แฮ็ฝ อะ เบ๊บี้ บอย ออ รา เบ๊บี้ เกิร์ล ทู ชัค อี)
Cheese and Disneyworld. I’m just saying you’re a keepa.
(ชี๊ส แอนด์ Disneyworld แอม จั๊สท เซอิง ยัวร์ อะ keepa)
From the day Big Boi was born, till the day I see the grim reaper.
(ฟรอม เดอะ เดย์ บิ๊ก บอย วอส บอน , ทิลล์ เดอะ เดย์ ไอ ซี เดอะ กริม reaper)
I’m keepin’ her. [Ha ha]
(แอม คริพปิน เฮอ [ ฮา ฮา ])

[Chorus [out]]
([ ค๊อรัส [ เอ๊าท ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Gonna Let You Go (She’s a Keepa) คำอ่านไทย Omarion feat Big Boi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น