เนื้อเพลง Dying Inside คำอ่านไทย The Cranberries

Terrible thing, it was a terrible thing
( เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying
(ทู ซี เฮอ ไดอิง)

It was terrible thing, it was a terrible thing
(อิท วอส เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying, inside, to see her dying
(ทู ซี เฮอ ไดอิง , อิ๊นไซด์ , ทู ซี เฮอ ไดอิง)

Won’t you come out and play the games we played
(ว็อนท ยู คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ เดอะ เกม วี เพลย์)
Won’t you speak out, and say the things you’d say
(ว็อนท ยู สพี๊ค เอ๊าท , แอนด์ เซย์ เดอะ ทริง ยูต เซย์)

The lady loved her gold, the lady lost her soul
(เดอะ เล๊ดี้ ลัฝ เฮอ โกลด์ , เดอะ เล๊ดี้ ล็อซท เฮอ โซล)

It was terrible thing, it was a terrible thing
(อิท วอส เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying
(ทู ซี เฮอ ไดอิง)

It was terrible thing, it was a terrible thing
(อิท วอส เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying, inside, to see her dying
(ทู ซี เฮอ ไดอิง , อิ๊นไซด์ , ทู ซี เฮอ ไดอิง)

Do you remember, the things we used to do
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , เดอะ ทริง วี ยู๊ส ทู ดู)
Do you remember, the way it was for you
(ดู ยู รีเม๊มเบ่อร์ , เดอะ เวย์ อิท วอส ฟอร์ ยู)

The lady loved her gold, the lady lost her soul
(เดอะ เล๊ดี้ ลัฝ เฮอ โกลด์ , เดอะ เล๊ดี้ ล็อซท เฮอ โซล)

It was terrible thing, it was a terrible thing
(อิท วอส เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying
(ทู ซี เฮอ ไดอิง)

It was terrible thing, it was a terrible thing
(อิท วอส เท๊อริเบิ้ล ทริง , อิท วอส ซา เท๊อริเบิ้ล ทริง)
To see her dying, inside, to see her die
(ทู ซี เฮอ ไดอิง , อิ๊นไซด์ , ทู ซี เฮอ ดาย)

La ah, la ah, la ah
(ลา อา , ลา อา , ลา อา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dying Inside คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น