เนื้อเพลง Evening in June คำอ่านไทย Van Morrison

Van Morrison
( แฝน มอร์ริซัน)
Exile Publishing Ltd / Universal Music Publishing Ltd
(เอ๊กไซล์ พับบิชชิง ลีมอิทิด / ยูนิเฝอแซ็ล มิ๊วสิค พับบิชชิง ลีมอิทิด)

By the light of the moon
(บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
When the night holds the secrets
(เว็น เดอะ ไน๊ท โฮลด์ เดอะ ซี๊เขร็ท)
Of the sleepy lagoon
(อ็อฝ เดอะ ซลีพอิ ละกูน)
I’m contemplating moonlight
(แอม คอนเอมพลีดิง มูนไลท์)
On the water
(ออน เดอะ ว๊อเท่อร)
When I’m walking with you
(เว็น แอม วอคกิง วิธ ยู)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)

On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
It can get so sentimental
(อิท แคน เก็ท โซ เซนทิเมนแท็ล)
When I’m thinking of you
(เว็น แอม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
And I can’t think of anything
(แอนด์ ดาย แค็นท ทริ๊งค อ็อฝ เอนอิธิง)
Except being with you
(เอ็กเซ๊พท บีอิง วิธ ยู)
When the summer is through
(เว็น เดอะ ซั๊มเม่อร์ อีส ทรู)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)

On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
Well it lifts me up
(เวลล อิท ลิฟท มี อั๊พ)
When I’m talking to you
(เว็น แอม ทอคอิง ทู ยู)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
When the flowers are in bloom
(เว็น เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ แซร์ อิน บลูม)
And the sky is so blue
(แอนด์ เดอะ สกาย อีส โซ บลู)

Well there’s so many things
(เวลล แดร์ โซ เมนอิ ทริง)
Taking place
(เทคอิง เพลส)
That it’s hard to keep up with it all
(แดท อิทซ ฮาร์ด ทู คี๊พ อั๊พ วิธ อิท ดอร์)
Keep your eye on the ball
(คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ บอล)
And to make the right call
(แอนด์ ทู เม้ค เดอะ ไร๊ท คอลลํ)
When we’re longing for fall
(เว็น เวอ ลองอิง ฟอร์ ฟอลล์)
On this evening in June
(ออน ดิส อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)

Instrumental break
(อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค)

On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
Well it lifts me up
(เวลล อิท ลิฟท มี อั๊พ)
When I’m talking to you
(เว็น แอม ทอคอิง ทู ยู)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
When the flowers are in bloom
(เว็น เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ แซร์ อิน บลูม)
And the sky is so blue
(แอนด์ เดอะ สกาย อีส โซ บลู)

Well there’s so many things taking place
(เวลล แดร์ โซ เมนอิ ทริง เทคอิง เพลส)
That it’s hard to keep up with it all
(แดท อิทซ ฮาร์ด ทู คี๊พ อั๊พ วิธ อิท ดอร์)
Keep your eye on the ball
(คี๊พ ยุร อาย ออน เดอะ บอล)
And to make the right call
(แอนด์ ทู เม้ค เดอะ ไร๊ท คอลลํ)
When we’re longing for fall
(เว็น เวอ ลองอิง ฟอร์ ฟอลล์)
On this evening in June
(ออน ดิส อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
By the sleepy lagoon
(บาย เดอะ ซลีพอิ ละกูน)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
By the light of the moon
(บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
By the sleepy lagoon
(บาย เดอะ ซลีพอิ ละกูน)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)
By the sleepy lagoon
(บาย เดอะ ซลีพอิ ละกูน)
By the light of the moon
(บาย เดอะ ไล๊ท อ็อฝ เดอะ มูน)
By the sleepy lagoon
(บาย เดอะ ซลีพอิ ละกูน)
On an evening in June
(ออน แอน อี๊ฝนิ่ง อิน จูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Evening in June คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น