เนื้อเพลง Late Night คำอ่านไทย 2Pac feat DJ Quik, Outlawz

[DJ Quik]
( [ ดีเจ Quik ])
Hey ‘Pac, it’s yo’ boy
(เฮ แพค , อิทซ โย บอย)
Hey man so far I’ve been listenin to your album
(เฮ แมน โซ ฟาร์ แอฝ บีน ลิเซินนิน ทู ยุร อั๊ลบั้ม)
and I ain’t heard nuttin you could kick back and smoke a beadie to
(แอนด์ ดาย เอน เฮิด นัทดิน ยู เคิด คิ๊ค แบ็ค แอนด์ สโม๊ค เก beadie ทู)
You know?
(ยู โนว์)

Yeah like that
(เย่ ไล๊ค แดท)
Some of that mellow sh*t
(ซัม อ็อฝ แดท เมลโล ฌะ *ที)
Some of that sh*t that make b*tches drink
(ซัม อ็อฝ แดท ฌะ *ที แดท เม้ค บี *tches ดริ๊งค)
Make n*ggaz think
(เม้ค เอ็น *ggaz ทริ๊งค)
And help you check a fat-ass bank, hahahah
(แอนด์ เฮ้ลพ ยู เช็ค กา แฟท อาซ แบ๊งค , hahahah)
So why don’t you kick some of that sh*t, n*gga only you know how
(โซ วาย ด้อนท์ ยู คิ๊ค ซัม อ็อฝ แดท ฌะ *ที , เอ็น *gga โอ๊นลี่ ยู โนว์ ฮาว)
Hahahah, feel me?
(Hahahah , ฟีล มี)

[2Pac]
([ 2Pac ])
I’m barely standin, and plus my secondhand say it’s midnight
(แอม แบลิ แสตนดิน , แอนด์ พลัส มาย เซกคันแฮน เซย์ อิทซ มิดไนท์)
Some Alize and Cristal guaranteed to get right
(ซัม อลิเซ แอนด์ คิดเตว แกแรนที ทู เก็ท ไร๊ท)
Like misdemeanors is a small thang
(ไล๊ค มิซดิมีนเออะ ซิส ซา สมอลล์ เตง)
With DJ Quik in this b*tch, I let my balls hang
(วิธ ดีเจ Quik อิน ดิส บี *tch , ไอ เล็ท มาย บอล แฮง)
Runnin through the street lights, cause we like, yo n*gga
(รูนนิน ทรู เดอะ สทรีท ไล๊ท , ค๊อส วี ไล๊ค , โย เอ็น *gga)
get your mobb on show em what a G like
(เก็ท ยุร หมอบ ออน โชว์ เอ็ม ว๊อท ดา จี ไล๊ค)
Around the corner it’s like Vegas, or better yet like Reno
(อะราวนฺดฺ เดอะ ค๊อร์เน่อร์ อิทซ ไล๊ค ฝีกะ , ออ เบ๊ทเท่อร์ เย๊ท ไล๊ค Reno)
N*ggaz poppin, welcome to our casino, cause you and me know
(เอ็น *ggaz พอพปิน , เว้ลคั่ม ทู เอ๊า คะซิโน , ค๊อส ยู แอนด์ มี โนว์)
hundred percent like a c-note
(ฮั๊นเดร็ด เพอร์เซ็น ไล๊ค เก ซี โน๊ท)
Lookin for a b*tch that’s half-black and filipino
(ลุคกิน ฟอร์ รา บี *tch แด้ท ฮาล์ฟ แบล๊ค แอนด์ ฟีลิพีโน)
And when I meet her I’ma offer her some indo
(แอนด์ เว็น นาย มี๊ท เฮอ แอมอา อ๊อฟเฟ่อร์ เฮอ ซัม อีนโดะ)
Tounge-kissin on the window of a pearl white limo
(ทอง คิซซิน ออน เดอะ วิ๊นโด้ว อ็อฝ อะ เพิร์ล ไว๊ท ลิมโม)
Don’t wanna be your man, I’m your n*gga
(ด้อนท์ วอนนา บี ยุร แมน , แอม ยุร เอ็น *gga)
Touch me here, I’ll get bigger
(ทั๊ช มี เฮียร , อิลล เก็ท บี๊กเกอร์)
While I’m diggin I’ll get deep into your liver
(ไวล์ แอม ดิคกิน อิลล เก็ท ดี๊พ อิ๊นทู ยุร ลิ๊เฝ่อร์)
I’m game type
(แอม เกม ไท๊พ)
Love f*ckin b*tches in the same night
(ลัฝ เอฟ *ckin บี *tches ซิน เดอะ เซม ไน๊ท)
My words are aphrodisiacs if you say em right
(มาย เวิร์ด แซร์ แอฟโระดิสเอียค อิ๊ฟ ยู เซย์ เอ็ม ไร๊ท)
The club be poppin so I’m stoppin at the Fat Burger
(เดอะ คลับ บี พอพปิน โซ แอม สตอปพิน แอ็ท เดอะ แฟท เบอร์เกอ)
Look through the paper it’s another black crack murder
(ลุ๊ค ทรู เดอะ เพ๊เพ่อร์ อิทซ อะน๊าเทร่อร์ แบล๊ค แคร๊ค เม๊อร์เด้อร์)
The city’s full of surprises, you can live or you can die
(เดอะ ซิ๊ที่ ฟูล อ็อฝ เซอร์ไพร๊ส , ยู แคน ไล้ฝ ออ ยู แคน ดาย)
You can f*ck on the first night, or try, in the late night
(ยู แคน เอฟ *ck ออน เดอะ เฟิร์สท ไน๊ท , ออ ธราย , อิน เดอะ เหลท ไน๊ท)

[DJ Quik cuts and scratches this sequence 2X]
([ ดีเจ Quik คัท แซน ซแคทเช็ด ดิส ซีเคว้นซ 2X ])
” Last night.. last night changed it all ”
(” ล๊าสท ไน๊ท ล๊าสท ไน๊ท เช้งจํ ดิท ออล “)
[‘Pac] In the late night!
([ แพค ] อิน เดอะ เหลท ไน๊ท !)
” Last night.. ”
(” ล๊าสท ไน๊ท “)
” I don’t give a f*ck, where you gon’.. be ”
(” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แวร์ ยู ก็อน บี “)
[‘Pac] In the late night!
([ แพค ] อิน เดอะ เหลท ไน๊ท !)

[Hussein Fatal]
([ เฮิสเซน เฟ๊ท่อล ])
Around my way we lamp, many styles get cramped
(อะราวนฺดฺ มาย เวย์ วี แล็มพ , เมนอิ สไทล์ เก็ท คแร็มพ)
I clock rocks in the rain til my socks is damp
(ไอ คล๊อค ร๊อค ซิน เดอะ เรน ทิล มาย ซ๊อค ซิส แด็มพ)
Ain’t NUTTIN like bein a thug when I can just
(เอน นัทดิน ไล๊ค บีนโพล อะ ธัก เว็น นาย แคน จั๊สท)
sit on the Row of Death straight knowin that I’m blessed
(ซิท ออน เดอะ โรว์ อ็อฝ เด้ท สเทร๊ท โนว์อิน แดท แอม เบล๊ส)
Hussein Fatal, flawless fatality
(เฮิสเซน เฟ๊ท่อล , ฟลอเล็ซ เฟแทลอิทิ)
Overdosin on crime, three steps from reality
(Overdosin ออน ไคร์ม , ทรี สเท็พ ฟรอม ริแอลอิทิ)
Get up to get down, represent your town, last night
(เก็ท อั๊พ ทู เก็ท เดาน , รีเพรสเซ่นท ยุร ทาวน์ , ล๊าสท ไน๊ท)
was poppin like like cocked glocks with hollow-tip rounds
(วอส พอพปิน ไล๊ค ไล๊ค ค๊อค คล็อก วิธ ฮ๊อลโล่ว ทิพ ราวนด)

[Kastro]
([ แคสโต ])
From bootycalls to bail sheets, it ain’t no tellin
(ฟรอม bootycalls ทู เบล ฌีท , อิท เอน โน เทลลิน)
if I wake up in the county in my jail sheets
(อิ๊ฟ ฟาย เว้ค อั๊พ อิน เดอะ เคานทิ อิน มาย เจล ฌีท)
My intuitions and ambitions up in the late night
(มาย อินทิวอีฌอัน แซน แอมบิ๊ชั่น อั๊พ อิน เดอะ เหลท ไน๊ท)
probably involves me comin up with just to see another day
(พรอบอับลิ อินโฝ๊ลฝ มี คัมอิน อั๊พ วิธ จั๊สท ทู ซี อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Might be me who bites the bullet
(ไมท บี มี ฮู ไบ้ท์ เดอะ บัลเล่)
In these streets where a man journey
(อิน ฑิส สทรีท แวร์ อะ แมน เจอนิ)
With crooked cops and a society who tryin to burn me
(วิธ ครุค ค็อพ แซน อะ โซไซ๊ที่ ฮู ทายอิน ทู เบิร์น มี)
I’m like a pit in a cage, spittin my shells in a gauge
(แอม ไล๊ค เก พิท อิน อะ เค้จ , สปิทดิน มาย เชลล์ ซิน อะ เกจ)
Deadly as AIDS, n*ggaz gettin crossed like a maze
(เดดลิ แอส เอด , เอ็น *ggaz เกดดิน ครอสสํ ไล๊ค เก เมส)
Now picture me livin my life like a king, maybe one day
(นาว พิ๊คเจ้อร์ มี ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ ไล๊ค เก คิง , เมบี วัน เดย์)
Until then I’m livin Monday through Sunday
(อันทิล เด็น แอม ลีฝอิน มันดิ ทรู ซันดิ)
Bringin the gunplay for all these beefs and battles
(บริงอิน เดอะ gunplay ฟอร์ ออล ฑิส บี๊ฟ แซน แบ๊ทเทิ้ล)
When we collide, I’m a ride on that hide like cattle
(เว็น วี คอลไลด์ , แอม มา ไรด์ ออน แดท ไฮด์ ไล๊ค แค๊ทเทิ่ล)
Cowards best to skedaddle in the late night
(โค๊หวาร์ด เบ๊สท์ ทู skedaddle อิน เดอะ เหลท ไน๊ท)

[DJ Quik cuts and scratches this sequence 2X]
([ ดีเจ Quik คัท แซน ซแคทเช็ด ดิส ซีเคว้นซ 2X ])
” Last night.. last night changed it all ”
(” ล๊าสท ไน๊ท ล๊าสท ไน๊ท เช้งจํ ดิท ออล “)
” Last night.. ”
(” ล๊าสท ไน๊ท “)
” I don’t give a f*ck, where you gon’.. be ”
(” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แวร์ ยู ก็อน บี “)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Money and multiple gunshots are shown, large amps are blown
(มั๊นนี่ แอนด์ มัลทิพล กันชอทพฺ แซร์ โฌน , ลาร์จ amps แซร์ บโลน)
N*ggaz in low-lows, pursuin mo’ hoes, then go home
(เอ็น *ggaz อิน โลว โลว , pursuin โม โฮ , เด็น โก โฮม)
The life of a California star, and when you see me
(เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ อะ แคลิฟอร์เนีย สทาร์ , แอนด์ เว็น ยู ซี มี)
in the drop-top Jag’, how many n*ggaz wanna be me?
(อิน เดอะ ดรอพ ท๊อพ แจ็ก , ฮาว เมนอิ เอ็น *ggaz วอนนา บี มี)
Game is automatic, manditory I sell
(เกม อีส ออโทะแมทอิค , manditory ไอ เซลล์)
To Live or Die, I survive, but with a story to tell
(ทู ไล้ฝ ออ ดาย , ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ , บั๊ท วิธ อะ สท๊อรี่ ทู เทลล)
Cause when you gettin some riches, watch for dumb b*tches
(ค๊อส เว็น ยู เกดดิน ซัม ริชอิส , ว๊อทช ฟอร์ ดัมบ บี *tches)
They have you labelled a rapist before you get to tongue-kissin
(เด แฮ็ฝ ยู เลอเบว อะ rapist บีฟอร์ ยู เก็ท ทู ทั๊ง คิซซิน)
It’s a mean world n*gga you strapped, or be a throwaway
(อิทซ ซา มีน เวิลด เอ็น *gga ยู สแตปชฺ , ออ บี อะ throwaway)
Will I survive the late night, to see dawn of day?
(วิล ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ เหลท ไน๊ท , ทู ซี ดอว์น อ็อฝ เดย์)
Nobody knows me, I’m a shadow
(โนบอดี้ โนว์ มี , แอม มา แฌดโอ)
My army fatigues made for battle, pockets full of ammo
(มาย อามิ ฟาที้ก เมด ฟอร์ แบ๊ทเทิ้ล , พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ แอมโม)
Cause when I’m out in the streets, I’m on point, where the static?
(ค๊อส เว็น แอม เอ๊าท อิน เดอะ สทรีท , แอม ออน พ๊อยท์ , แวร์ เดอะ ซแททอิค)
Too many done died from semis, so now we automatic
(ทู เมนอิ ดัน ดาย ฟรอม เซมอิ , โซ นาว วี ออโทะแมทอิค)
I dissapear whenever heated, ride whenever needed
(ไอ dissapear ฮเว็นเอฝเออะ ฮีท , ไรด์ ฮเว็นเอฝเออะ นี๊ด)
for my n*ggaz up in Clentin gettin weeded
(ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz อั๊พ อิน Clentin เกดดิน วีด)
Continue to roll until I’m old, ride until I die
(คอนทิ๊นิว ทู โรลล อันทิล แอม โอลด์ , ไรด์ อันทิล ไอ ดาย)
Supply long as you motherf*ckers buy
(ซั๊พพลาย ลอง แอส ยู motherf*ckers บาย)
My homies rolled by in a bucket, but they ain’t short and duckin
(มาย โฮมี โรลล บาย อิน อะ บัคเค็ท , บั๊ท เด เอน ช๊อร์ท แอนด์ ดักคิน)
Slappin n*ggaz known for tellin b*tches F*CK-IT in the late night
(สลาฟพิน เอ็น *ggaz โนน ฟอร์ เทลลิน บี *tches เอฟ *CK อิท อิน เดอะ เหลท ไน๊ท)

[DJ Quik cuts and scratches this sequence]
([ ดีเจ Quik คัท แซน ซแคทเช็ด ดิส ซีเคว้นซ ])
” Last night.. last night changed it all ”
(” ล๊าสท ไน๊ท ล๊าสท ไน๊ท เช้งจํ ดิท ออล “)
[‘Pac] It’s in the late night!
([ แพค ] อิทซ ซิน เดอะ เหลท ไน๊ท !)
” Last night.. ”
(” ล๊าสท ไน๊ท “)
” I don’t give a f*ck, where you gon’.. be ”
(” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แวร์ ยู ก็อน บี “)
[‘Pac] In the late night!
([ แพค ] อิน เดอะ เหลท ไน๊ท !)

[DJ Quik cuts and scratches this sequence]
([ ดีเจ Quik คัท แซน ซแคทเช็ด ดิส ซีเคว้นซ ])
” Last night.. last night changed it all ”
(” ล๊าสท ไน๊ท ล๊าสท ไน๊ท เช้งจํ ดิท ออล “)
[‘Pac] Holla at me in the late night!
([ แพค ] ฮอลละ แอ็ท มี อิน เดอะ เหลท ไน๊ท !)
” Last night.. ”
(” ล๊าสท ไน๊ท “)
” I don’t give a f*ck, where you gon’.. be ”
(” ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , แวร์ ยู ก็อน บี “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Late Night คำอ่านไทย 2Pac feat DJ Quik, Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น