เนื้อเพลง Never คำอ่านไทย Mario

Girl u wanna know what’s up
( เกิร์ล ยู วอนนา โนว์ ว๊อท อั๊พ)
I can truly say that I love u
(ไอ แคน ทรูลิ เซย์ แดท ไอ ลัฝ ยู)
And we know that love is not puffed up
(แอนด์ วี โนว์ แดท ลัฝ อีส น็อท พัฟ อั๊พ)
So there are things in love that u’ll never do
(โซ แดร์ อาร์ ทริง ซิน ลัฝ แดท ull เน๊เฝ่อร์ ดู)
I would never jump off a building and survive
(ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ จั๊มพ ออฟฟ อะ บีลดิง แอนด์ เซอร์ไฝ๊ฝ)
And if that building were burning up
(แอนด์ อิ๊ฟ แดท บีลดิง เวอ เบรินนิง อั๊พ)
I would never leave you inside
(ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ ลี๊ฝ ยู อิ๊นไซด์)
I would probably never live to see a hundred years old
(ไอ เวิด พรอบอับลิ เน๊เฝ่อร์ ไล้ฝ ทู ซี อะ ฮั๊นเดร็ด เยียร์ โอลด์)
And no matter who’s around I would never treat u cold
(แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ ฮู อะราวนฺดฺ ดาย เวิด เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู โคลด์)

I will never…..lie to u baby boo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล ทู ยู เบ๊บี้ บู)
I will never…..treat u untrue [oonoo]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู อันทรู [ oonoo ])
they say never…..say what u wouldn’t do
(เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ เซย์ ว๊อท ยู วูดดึ่น ดู)
I can say I’ll never…..I would never hurt u
(ไอ แคน เซย์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)

So u wanna be made secure
(โซ ยู วอนนา บี เมด เซ๊คเคียวร์)
Never give your heart unless u were sure
(เน๊เฝ่อร์ กี๊ฝ ยุร ฮาร์ท อันเล๊ซ ยู เวอ ชัวร์)
Just wanna know where I’m at
(จั๊สท วอนนา โนว์ แวร์ แอม แอ็ท)
Me leaving u girl never
(มี ลีฝอิงส ยู เกิร์ล เน๊เฝ่อร์)
that I could never fight a hundred men and win
(แดท ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ไฟ้ท ดา ฮั๊นเดร็ด เม็น แอนด์ วิน)
And I’ll never know the beauty of a girl in a friend
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ โนว์ เดอะ บิ๊วที่ อ็อฝ อะ เกิร์ล อิน อะ เฟรน)
They say never say what u wouldn’t do
(เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ เซย์ ว๊อท ยู วูดดึ่น ดู)
But they never been in love wit a girl like u
(บั๊ท เด เน๊เฝ่อร์ บีน อิน ลัฝ วิท ดา เกิร์ล ไล๊ค ยู)

I will never…..lie to u baby boo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล ทู ยู เบ๊บี้ บู)
I will never…..treat u untrue [no no no no no no]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู อันทรู [ โน โน โน โน โน โน ])
they say never…..say what u wouldn’t do
(เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ เซย์ ว๊อท ยู วูดดึ่น ดู)
I can say I’ll never…..I would never hurt u
(ไอ แคน เซย์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)
[u can trust me when I say never yeah]
([ ยู แคน ทรัสท มี เว็น นาย เซย์ เน๊เฝ่อร์ เย่ ])

O,O,O,O,O,how would u know….
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , ฮาว เวิด ยู โนว์)
what u would and would not do
(ว๊อท ยู เวิด แอนด์ เวิด น็อท ดู)
Here is what I say [here is what I say]
(เฮียร อีส ว๊อท ไอ เซย์ [ เฮียร อีส ว๊อท ไอ เซย์ ])
until my dying day
(อันทิล มาย ไดอิง เดย์)
I will never[stop loving u baby]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ [ สท๊อพ ลัฝอิง ยู เบ๊บี้ ])

I will never…..lie to u baby boo
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล ทู ยู เบ๊บี้ บู)
I will never…..treat u uncool [no no]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู uncool [ โน โน ])
they say never…..say what u wouldn’t do [they say never I say never]
(เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ เซย์ ว๊อท ยู วูดดึ่น ดู [ เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ ไอ เซย์ เน๊เฝ่อร์ ])
I can say I’ll never…..I would never hurt u
(ไอ แคน เซย์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)

I will never…..lie to u baby boo [I will neverI will neverI will neverI will never OOOO]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ไล ทู ยู เบ๊บี้ บู [ ไอ วิล neverI วิล neverI วิล neverI วิล เน๊เฝ่อร์ อู้ ])
I will never…..treat u uncool girl [are u listenin to when I say never]
(ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ ทรี๊ท ยู uncool เกิร์ล [ อาร์ ยู ลิเซินนิน ทู เว็น นาย เซย์ เน๊เฝ่อร์ ])
they say never…..say what u wouldn’t do [baby please believe me]
(เด เซย์ เน๊เฝ่อร์ เซย์ ว๊อท ยู วูดดึ่น ดู [ เบ๊บี้ พลีซ บีลี๊ฝ มี ])
I can say I’ll never…..I would never hurt u
(ไอ แคน เซย์ อิลล เน๊เฝ่อร์ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never คำอ่านไทย Mario

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น